Kasni setva pšenice u Jablaničkom okrugu

LESKOVAC

Optmalni rok za setvu strnih žita je istekao, a setva na području Jablaničkog okruga jedva da je i započeta. Na području delovanja PSSS Leskovac planirano je da se setva obavi na oko 22.000 ha.
Zemljište je do pre par dana bilo vrlo suvo. Uslovi za osnovnu obradu, predsetvenu pripremu zemljišta i samu setvu vrlo su nepovoljni. Pojedini proizvođači koji poseduju teške tanjirače ili su platili pripremu zemljišta teškom tanjiračom, pripremili su sa sa dva do tri unakrsna tanjiranja i posejali pšenicu. Ipak, ovaj način obrade i pripreme zemljišta za setvu bilo je teško obaviti u ovakvim uslovima, sa puno troškova. Zemljište je veoma suvo i do pojave povoljnih uslova za klijanje postoji mogućnost da seme pokupe ptice i glodari. Makar setva bila i novembarska bolja je nego setva u nepovoljnim uslovima.
Svako zakašnjenje u setvi rezultira smanjenjem prinosa. Oktobarska setva bitna je jer u ovom slučaju pšenica ulazi u zimu u fenofazi bokorenja u kojoj je pšenica najtolerantnija na niske temperature. Najveću štetu pšenici mogu naneti mrazevi kada je pšenica u fazi nicanja.
Procena je da se sa setvom ozimih strnina neće otpočeti pre polovine novembra meseca. Međutim, dugogodišnje iskustvo pokazuje da je setva do 15-20 novembra često praćena postizanjem dobrih rezultata prinosa i s obzirom da je većina radova u polju obavljena, većina proizvođača se nada da će upravo u ovom periodu obaviti setvu ozimskih strnih žita. Za sada je zasejano svega 10% od ukupno planiranih površina, i to na parcelama gde su postojali uslovi za redukovanu obradu ili je pre same setve parcela bila kvašena “veštačkom kišom”.
S obzirom na nedostatak padavina, na veoma veliku zbijenost zemljišta usled obilnih padavina do jula, kašnjenje u setvi pre same setve treba računati na povećanje količine semena za 10-15%. Sada je uputno sejati sorte sa kraćim periodom vegetacije, to su rane i srednje rane sorte pšenice koje će imati manji pad prinosa od kasnijih sorti pri setvi u kasnijim rokovima setve.
Đubrenje mineralnim đubrivima je od velikog značaja za uspešnu proizvodnju strnina. Pšenica ima jako izražene potrebe za fosforom u početnim fazama (prvih 5-6 nedelja) i jako je bitno startno đubrenje što se dalje odražava na ukoreljžnjavanje i bokorenje useva.
Kasna setva je rizična kada je u pitanju proizvodnji ječma, koji je nešto osetljiviji na niske temperature od pšenice i tritikalea. Treba imati u vidu i mogućnost setve jarih sorti, tako da bi proizvođači setvu ječma mogli odložiti za proleće, imajući u vidu potrebe za ječmom u stočarskoj proizvodnji.
Ovako nepovoljni uslovi setve nagoveštavaju nam da postoji mogućnost da pojedini proizvođači odustanu od setve planiranih površina tokom jeseni. Po završetku setve, površinu treba povaljati, a sve ovo poskupeće planirane troškove za setvu hlebnog zrna. Da li će nakon nepovoljnih uslova za setvu doći do značajnog smanjenja prinosa zasejanih površina zavisiće od vremenskih prilika u narednom periodu, jer proizvodnja pšenice u sistemu navodnjavanja još uvek nije praksa na našem području iz organizacionih ali i ekonomskih razloga.
Jelena Stojiljković
Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo PSSS Leskovac

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare