Kamberi :Nastavak razgovora jedna od poslednjih šansi za rešavanje pitanja Preševske doline

BUJANOVAC

Nastavak razgovora izmedju Beograda i Prištine vidimo kao jednu od poslednjih šansi kojima može da se reši pitanje prava Albanaca Preševske doline, rekao je za JUGpress predsednik opštine Bujanovca Šaip Kamberi koji je I predsednika Partije za demokratsko delovanje(PDD).

“ Naš je stav da naredni razgovori moraju da obuhvate i temu Preševske doline i da na taj način budu rešena ne samo sporna pitanja koja se direktno tiču Kosova i Srbije, nego i pitanja recipročnog ponašanja prema manjinama”, dodao je Kamberi koji smatra “Da li će se to pitanje tretirati kao razmena, korekcija ili neki drugi termin, ili kroz poštovanje načela reciprociteta, ostavljamo Kosovu da to reši”, rekao je Kamberi.

On je rekao I da je PDD od početka pozdravljao  razgovore između Kosova i Srbije,” kao jedini moguću način za normalizaciju odnosa između dve države i jedini put koji vodi ka prosperitetu ne samo Kosova i Srbije, nego i celog Zapadnog Balkana”.

Od tih odnosa zavisi i stabilnost Balkana, smatra Kamberi.

“ To smatramo i zbog činjenice da smo razočarani dosadašnjim dijalogom sa Vladom Srbije u Beogradu, jer mi od 2001. imamo potpisana tri sporazuma sa Beogradom, od kojih ni jedan nije u potpunosti ostvaren”, dodao je Kamberi.

.

Na pitanje da li problem Albanaca iz Bujanovca , Preševa I Medvedje samo tako što bi ove tri opštine bile deo Kosova ili bi značajnim promenama u stavovima Beograda prema ovom području mogli ti problem da se rešavaju unutra Srbije, Kamberi je rekao “naš stav je oduvek bio, posebno od kako je Kontakt grupa izašla sa stavom da nema promena granica na Balkanu, da se traži reciprocitet između prava Albanaca Preševske doline sa pravima Srba na Kosovu”.

“ Međutim, kada je prošlog leta ideja o mogućim promenama granica postala atraktivna kod Albanaca kao jedan od mogućih vidova rešavanja ovih problema, i zbog činjenice da Beograd uporno odbija da ispuni ono što je potpisao tokom prošlih godina u sklopu tri sporazuma sa nama, to je jedna od mogućih opcija”.

Kamberi je dodao da “i na Kosovu ne postoji konsenzus po ovom pitanju”.

“Nije naše da mi nametnemo agendu Kosovu u ovim razgovorima, ali ono što ćemo mi uporno tražiti od Kosova je da na dnevnom redu bude i pitanje Preševske doline. Da li će se to pitanje tretirati kao razmena, korekcija ili neki drugi termin, ili kroz poštovanje načela reciprociteta, ostavljamo Kosovu da to reši”, rekao je Kamberi

Na konsatatciju da , kao organ Vlade Srbije koji bi trebalo da se intenzivno  na terenu bavi Bujanovcem, Preševom I Medvedjom još uvek postoji Kooordinaciono telo za ove tri opštine I pitanje da li ej zadovoljan njihovim angažmanom u Bujanovcu, Kamberi je odgovorio da, kao oština “ nemamo problema u komunikaciji sa Koordinacionim telom”.

“ Problem postoji što samo Koordinaciono telo nema komunikaciju sa Vladom koja ga je osnovala I nema više nema uticaj koji je imalo negde u periodu od 2002.-2005. godine. Od tada ono samo faktički postoji i nema politički značaj niti uticaj koji bi mogao da doprinese da se nešto promeni”, rekao je Kamberi I dodao “naš je interes da Koordinaciono telo bude funkcionalno, da ispunjava sve obaveze koje ima”.

“ Oni nisu uspeli da uspostave kontakte između predstavnika Albanaca i Vlade Republike Srbije, što pokazuje koji je uticaj Koordinacionog tela u samoj Vladi”, smatra Kamberi,

 Na pitanje da li je dijalog o sedam tačaka, oko kojih su se saglasile sve albnske stranke A Vlada Srbije ih prihvatlia pre pet-šest godina definitivno mrtav, Kamberi je rekao da “ako je sada nešto krupnije u planu da se rešava, odnosi i razgovori Kosova i Srbija i u okviru tih razgovora da se i pitanje Preševske doline sagleda, mislim da je prioritetno ovo pitanju u odnosu na taj dijalog”.

Na pitanje koji su ključni problem u ovom trenutku u Bujanovcu Kamberi je rekao da su to politički problem.

“ Ako postoji zajednica kao što je albanska i koja je većinska u Bujanovcu i Preševu, i sadržana je u poštovanju kolektivnih i individualnih prava, to su jedni opšti problemi koji nisu rešeni od 2001. godine kada je sačinjen plan i program Savezne i Republičke vlade za rešavanje krize u ovim opštinama”, rekaoje Kamberi koji ukazuje da “postoje i ekonomski problemi koji dodatno otežavaju našu situaciju, a na koje su takođe, po meni, uticale i odluke Vlade vezane za sporne privatizacije. ili je nešto sporno privatizovano ili je nešto što je trebalo da se privatizuje uništeno, pa nije privatizovano”.

On kao primer navodi Bujanovačku banju za koju kaže da “propada i radi pod minimalnim i otežavajućim uslovima, nikako da se nađe neko rešenje, a po meni, bi ta banja morala da bude okosnica ekonomskog razvoja Bujanovca”.

“ Jedan od problema koji mene tišti je to što se međunarodna zajednica na neki način povukla iz regiona, iako je faktički svesna da bez rešavanja ovih pitanja teško da Republika Srbija može krupnim koracima da ide ka Evropskoj uniji. Rešavanje problema kolektivnih prava manjina su jedan od preduslova jedne države da bude deo EU”, ukazao je Kamberi.

Zbog svih ovih problema mladi iz albanske, srpske I romske zajednice odlaze iz Bujanovca a Kamberi kaže da ponudi drugačiji izbor I ukazuje na problem nepriznavanja diploma mladim Albancima stečenih na Kosovu što, tvrdi “utiče direktno da mladi odlaze”.

“Ekonomski problemi su slični i kod Srba i Albanaca jer privatna privreda kod nas je slaba i ne može da ponese na plećima sve probleme koji postoje, a državno i poludržavno se drži u takvom statusu da utiče tako što ljudi ne mogu da nađu zaposlenje za sebe”, rekao je Kamberi.

U prilog ovome ide I poslednje zapošljavanje na naplatnim rampama kod Bujanovca na koje imaju primedbe I Srbi I Albanci.

“U izveštaju koji sam dobio od „Puteva Srbije“ kaže se da je 18 ljudi primljeno na naplatnoj rampi „Sever“. Bujanovac ima dve naplatne rampe, „Centar“ i „Sever“. Od tih primljenih 13 je sa prebivalištem u Bujanovcu, a pet je dovedeno iz Trgovišta”, kaže Kamberi koji smatra da “to pokazuje da su oni koji su odlučivali o tome odlučivali pre svega preko partijske pripadnosti. Jer,  dovesti ljude iz Trgovišta u Bujanovac na naplatnu rampu znači praviti državi dodatne troškove za njihova putovanja. Dakle, neracionalno se misli o razvoju Bujanovca i to je praktičan primer koji pokazuje odnos države prema jednoj opštini”, objašnjava Kamberi.

On je rekao I da će Partija za demokratsko delovanje , na čijem je čelu ,  ponuditi ostalim strankama da na predstojeće parlamentrane izbore za Skupštinu Srbije učestvuju za zajedničkom listom, što bi povećalo mogućnost sa Albanci dobiju dva ili tri poslanička mesta jer se, smatra “politička snaga jedne manjine pokazuje I preko broja poslanika”..

“ Što se Bujanovca tiče, bez obzira na sve političke tenzije koje postoje unutar pozicije i opozicije, mogu da kažem da su međuljudski odnosi korektni i da tako treba i da ostane, jer je upravo zbog tih korektnih odnosa Bujanovac mesto u kome je suživot moguć i u kojem  će, verujem, biti nastavljen”, rekao ej Kamberi.

On je dodao da su “državni organi propustili dosta prilika da na jedan ozbiljniji način razgovaraju sa Albancima, da sagledavaju naše realne potrebe i vitalne probleme koji postoje, na neki način su odbijali da nas prihvate kao partnere, uvek tražeći poslušnike među Albancima. Međutim, nikako da shvate da je vreme komunizma, odnosno poslušnih Albanaca ili kako je tada bilo uobičajeno da ih zovu “poštenih Albanaca”,  prošlo.” 

“Mi mamo naše političke stranke koje su samostalne, koje samostalno donose odluke i na taj način bi trebale da budu i tretirane”, dodao je Kamberi.

On “veruje” da će “ovi razgovori , koji će biti ponovo pokrenuti sa Kosovom , morati da daju rezultate i u pravu Albanaca. Na koji način će biti tretirani ne zavisi od nas, ali sigurno će od nas zavisiti da mi stalno pravimo pritisak i Prištini i međunarodnoj zajednici da Preševska dolina bude deo ovih razgovora”, zaklučio je Kamberi .

Kamberi: Vazhdimi i bisedimeve është një nga shanset e fundit për të zgjidhur çështjen e Luginës së Preshevës

Postuar nga: JUGPRESS më 18 gusht 2019

Bujanoc

Vazhdimin e bisedimeve midis Beogradit dhe Prishtinës e shohim si një nga opsionet e fundit që mund të zgjidhë çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, tha për JUGpress kryetari i Bujanocit Shaip Kamberi, i cili është edhe kryetari i Partisë për Veprim Demokratik (PVD).

“Qëndrimi ynë është që bisedimet e ardhshme duhet të përfshijnë edhe temën e Luginës së Preshevës dhe kështu të zgjidhen jo vetëm çështjet kontestuese që prekin direkt Kosovën dhe Serbinë, por edhe çështjet e trajtimit reciprok të pakicave”, shtoi Kamberi, i cili konsideron se “Nëse kjo çështje do të trajtohet si shkëmbim, korrigjim ose ndonjë term tjetër, ose përmes respektimit të parimeve të reciprocitetit, ia lëmë Kosovës ta zgjidhë këtë”, tha Kamberi.

Ai tha se edhe PVD mirëpriti bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë që nga fillimi”, si mënyra e vetme e mundshme për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve dhe e vetmja rrugë që çon drejt prosperitetit jo vetëm të Kosovës dhe Serbisë, por të gjithë Ballkanit Perëndimor”. Nga këto marrëdhënie varet edhe stabiliteti i Ballkanit, thotë Kamberi. “Ne e konsiderojmë se jemi të zhgënjyer nga dialogu i deritanishëm me Qeverinë serbe në Beograd, sepse që nga viti 2001 kemi nënshkruar tri marrëveshje me Beogradin, nga të cilat asnjëra nuk është realizuar plotësisht”, shtoi Kamberi.

I pyetur nëse problemi i shqiptarëve nga Bujanoci, Presheva dhe Medvegja është thjesht vetëm që këto tri komuna të jenë pjesë e Kosovës, apo nëse me ndryshimet domethënëse në qëndrimet e Beogradit ndaj kësaj zone mund të zgjidhnin problemin brenda Serbisë, Kamberi tha se “qëndrimi ynë ka qenë gjithmonë, veçanërisht prej se Grupi i Kontaktit doli me qëndrimin se nuk ka ndryshime të kufijve në Ballkan, se kërkohet reciprocitet midis të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës me të drejtat e serbëve në Kosovë”.
“Mirëpo, kur verën e kaluar, ideja e ndryshimit të mundshëm të kufijve u bë tërheqëse tek shqiptarët, si një nga zgjidhjet e mundshme të këtyre problemeve, dhe për shkak të faktit se Beogradi me këmbëngulje refuzon të përmbushë atë që ka nënshkruar gjatë tre viteve të fundit, në kuadër të tri marrëveshje me ne, ky është një nga opsionet e mundshme”. Kamberi shtoi se “edhe në Kosovë nuk ka konsensus për këtë çështje.”

“Nuk është punë e jona që t’ia imponojmë axhendën Kosovës në këto bisedime, por atë që ne do ta kërkojmë me këmbëngulje nga Kosova, është që çështja e Luginës së Preshevës të jetë në rend dite. Nëse kjo çështje do të trajtohet si shkëmbim, korrigjim apo ndonjë term tjetër, ose përmes respektimit të parimeve të reciprocitetit, ia lëmë Kosovës që ta zgjidhë atë”, tha Kamberi.

Në konstatimin se si organ i Qeverisë së Serbisë që duhet të merret në terren intensivisht me Bujanocin, Preshevën dhe Medvegjën, ende ekziston Trupi Koordinues për këto tri komuna dhe pyetjes nëse është i kënaqur me angazhimin e tyre në Bujanoc, Kamberi u përgjigj se, si komunë “nuk kemi probleme komunikimi me Trupin Koordinues”.

“Problemi është se vetëm Trupi Koordinues nuk ka komunikim me Qeverinë që e themeloi atë dhe nuk ka më ndikimin që e kishte diku midis viteve 2002 dhe 2005. Që nga ajo kohë, ai vetëm faktikisht ka ekzistuar dhe nuk ka asnjë rëndësi apo ndikim politik që mund të kontribuojë për të ndryshuar ndonjë gjë”, tha Kamberi, duke shtuar se” interesi ynë është që Trupi Koordinues të jetë funksional, të përmbushë të gjitha detyrimet që i ka”.
“Ata nuk kanë arritur të krijojnë kontakte midis përfaqësuesve të shqiptarëve dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë, gjë që tregon ndikimin e Trupit Koordinues brenda vetë qeverisë”, tha Kamberi.

I pyetur nëse dialogu mbi shtatë pikat, për të cilin u pajtuan të gjitha partitë shqiptare dhe qeveria serbe i pranoi ato para pesë ose gjashtë vite më parë, është përfundimisht i vdekur, Kamberi tha se “nëse diçka është më ambicioze tani në plan për t’u zgjidhur, marrëdhëniet dhe bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe në kontekstin e atyre bisedimeve edhe çështja e Luginës së Preshevës të adresohet, mendoj se kjo çështje është prioritare në lidhje me atë dialog”.

I pyetur se cilat janë problemet kryesore në Bujanoc për momentin, Kamberi tha se ato janë probleme politike.

“Nëse ekziston një komunitet si ai shqiptar dhe shumica në Bujanoc dhe Preshevë, dhe përbëhet në respektimin e të drejtave kolektive dhe individuale, këto janë disa probleme të përgjithshme që nuk janë zgjidhur që nga viti 2001 kur u krijua plani dhe programi i qeverisë Federale dhe Republikane për zgjidhjen e krizave në këto komuna”, tha Kamberi, i cili vuri në dukje se” ka edhe probleme ekonomike që e komplikojnë më tej situatën tonë, dhe mbi të cilat, për mendimin tim, kanë ndikuar edhe vendimet e qeverisë në lidhje me privatizimet e diskutueshme. Ose diçka është privatizuar në mënyrë të diskutueshme ose diçka që duhej të privatizohej, është shkatërruar, dhe nuk është privatizuar”.
Ai citon banjën e Bujanocit si një shembull, për të cilin thotë se “se po shkatërrohet dhe punon në kushte minimale dhe të vështira, assesi të gjendet ndonjë zgjidhje, dhe për mendimin tim, ajo banjë duhet të jetë shtylla kurrizore e zhvillimit ekonomik të Bujanocit”.

“Një nga problemet që më shqetëson është se bashkësia ndërkombëtare është tërhequr disi nga rajoni, megjithëse është e vetëdijshme se pa adresimin e këtyre çështjeve, është e vështirë për Republikën e Serbisë të bëjë hapa të mëdha drejt Bashkimit Evropian. Zgjidhja e problemit të të drejtave kolektive të minoriteteve, është një nga parakushtet që një shtet të jetë pjesë e BE-së”, tha Kamberi.

Për shkak të gjithë këtyre problemeve, të rinjtë nga komuniteti shqiptar, serb dhe rom largohen nga Bujanoci, dhe Kamberi thotë se ai ofron zgjedhje tjetër dhe tregon për problemin e mos njohjes së diplomave për të rinjtë shqiptarë, të fituara në Kosovë, për të cilin thotë se “ndikon drejtpërdrejt që të rinjtë të largohen”.

“Problemet ekonomike janë të ngjashme si të serbëve, ashtu edhe të shqiptarëve sepse ekonomia private në vendin tonë është e dobët dhe nuk mund të bartë të gjitha problemet që ekzistojnë, kurse shtetërore dhe gjysmë-shtetërore mbahen në një status të atillë që ndikon tek njerëzit që mos të gjejnë punë për veten e tyre”, tha Kamberi.

Kjo mbështetet edhe nga punësimi i fundit në pikat e pagesës afër Bujanocit, për të cilat kanë vërejtje edhe serbët edhe shqiptarët.

“Në raportin që e kam marrë nga “Putevi Srbije” thuhet se janë pranuar 18 persona në pikën e pagesës “Veriu”. Bujanoci ka dy pika për pagesë, “Qendra” dhe “Veriu”. Nga ata të pranuar, 13 ishin me vendbanim në Bujanoc dhe pesë ishin sjellë nga Tërgovishta”, thotë Kamberi, i cili beson se”kjo tregon se ata që morën vendimin ishin kryesisht përmes përkatësisë partiake.

Sepse, sjellja e njerëzve nga Tërgovishta në Bujanoc në kabinën e tarifave do të thotë t’i bësh shtetit harxhime shtesë për udhëtimet e tyre. Pra, po mendohet joracionalisht për zhvillimin e Bujanocit dhe ky është shembull praktik që tregon qëndrimin e shtetit ndaj një komune”, shpjegon Kamberi.

Ai gjithashtu tha se Partia për Veprim Demokratik, e kryesuar nga ai, do t'u ofrojë partive të tjera të marrin pjesë në një listë të përbashkët për zgjedhjet e ardhshme parlamentare për Parlamentin serb, që do të rriste mundësinë që shqiptarët të marrin dy ose tre vende sepse konsiderohet se “forca politike e një pakice tregohet edhe nga numri i deputetëve”.

“Sa i përket Bujanocit, pavarësisht nga të gjitha tensionet politike që ekzistojnë brenda pozitës dhe opozitës, mund të them që marrëdhëniet ndërnjerëzore janë korrekte dhe se duhet të mbeten të tilla, sepse pikërisht për shkak të këtyre marrëdhënieve korrekte, Bujanoci është vend ku bashkëjetesa është e mundur dhe në të cilin, besoj se do të vazhdojë”, tha Kamberi.

Ai shtoi se “autoritetet shtetërore humbën shumë mundësi për të biseduar me shqiptarët në një mënyrë më serioze, për të parë nevojat tona reale dhe problemet jetike që ekzistojnë, në një farë mënyre ata nuk pranuan të na pranojnë si partnerë, duke kërkuar gjithmonë të “dëgjueshëm” në mesin e shqiptarëve.  
Mirëpo, assesi nuk mund ta kuptojnë që koha e komunizmit, apo shqiptarëve të bindur, ose siç ishte zakon t'i quanin “shqiptarë të ndershëm”, ka mbaruar.

“Ne kemi partitë tona politike, që janë të pavarura, të cilat në mënyrë të pavarur marrin vendime, dhe kështu duhet të trajtohen”, shtoi Kamberi.

Ai “beson” se “këto bisedime, të cilat do të fillojnë përsëri me Kosovën, do të duhet të japin rezultate edhe në drejtim të shqiptarëve. Se si do të trajtohen nuk varet nga ne, por sigurisht që do të varet nga ne që t’i bëjmë presion të vazhdueshëm edhe Prishtinës, por edhe komunitetit ndërkombëtar për ta bërë Luginën e Preshevës pjesë të këtyre bisedimeve”, përfundoi Kamberi.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare