Kako se u Bujanovcu priprema a kako troši budžet?

BUJANOVAC

Kako se u Bujanovcu priprema novi budžet a akoo troši novac iz ovog važećeg? O ovome kao i o drugim pitanjima tulenim u ovom trenutku u Bujanovcu razgovaramo sa šefiom službe finansija opštine Bobanom Pavlovićem.

JUGpress : Priprema za novi budžet je već počela. Kako to izgleda na primeru opštine Bujanovac?

BP: Prema Zakonu o budžetskom sistemu propisan je budžetski kalendar, ministarstvo je na vreme izdalo uputstvo za pripremu budžeta za lokalne vlasti za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu i na osnovu tog uputstva mi, kaoodgovorno odeljnje za finansije i nadležno izradili smo uputstvo za pripremu budžeta opštine Bujanovac za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu i rok je bio do 1. avgusta ove godine. Uputstvo smo prosledili svim direktnim i indirektnim korisnicima, svim osnovnim i srednjim školama, odnosno svim onim korisnicima koji participiraju u budžetu opštine Bujanovac. Ono što je značajno u ovom budžetu je to što možemo da idemo na povećanje realnih prihoda za 8,1% u odnosu na ovu godinu, a ono što je nepoznanica, a svima se priča, koliko će da bude povećanje minimalne zarade. Očekujemo od ministarstva da izda novo, revidirano uputstvo, pa ćemo onda i mi naše uputstvo da revidiramo oko povećanja mase sredstava za plate i pošaljemo ga korisnicima.

JUGpress: Da li organizujete javne rasprave u mesnim zajednicama i kad to počinje?

BP: Mi zadnje dve godine nismo imali javne rasprave u mesnim zajednicama zbog korone. Imali smo javnu raspravu koju smo realizovali u skupštinskoj sali i u kojoj su bili pozvani svi predstavnici mesnih zajednica, direktori škola, javnih preduzeća i svi koji su bili zainteresovani za to kako se pravi budžet i troši novac građana Bujanovca. Mislim da ćemo i ove godine na tom nivou da se zadržimo, ali ćemo zainteresovane korisnike da pozovemo tek nakon revidiranog uputstva ministartsva, jer nama negde oko 25-30% sredstava ide na plate.

JUGpress: Koliko su građani zainteresovani da predlažu projekte koji treba da se realizuju iz budžeta?

BP : Dosadašnje iskustvo pokazuje da su građani zainteresovani ako imaju ličnog interesa. Da li će da se asfaltira ulica u kojoj oni stanuju, proširi vodovodna ili kanalizaciona mreža… Tek tada se oni uključuju. Mi od mesnih zajednica dobijamo predloge koji su nerealni, jer bi mogli da uključimo samo jednu MZ kako bi zadovoljili njihove zahteve. Mi imamo 30 MZ i 59 naseljenih mesta. Gledamo da sve mesne zajednice koliko-toliko budu zastupljene u budžetu opštine.

GRAĐANI

JUGpress: Kako građani mogu da kontrolišu kako se koristi budžet i jesu li uopšte zainteresovani za to?

BP : Odluka o budžetu može da se pronađe na sajtu, kao i Odluka o završnom računu. Dvaput godišnje smo obavezni da izvestimo opštinsko veće i skupštinu o planiranim i ostvarenim prihodima i ostvarenim rashodima. Informacije su dostupne, ne znam koliko su građani zainteresovani da to gledaju.

ODBORNICI

JUGpress: Koliko su zainteresovani odbornici kao predstavnici građana za to?

BP : Završnu reč u donošenju budžeta imaju odbornici. Odeljenje za finansije daje samo nacrt odluke koji daje opštinskom veću, koje to usvaja kao predlog odluke, koji ide dalje na usvajanje od strane odbornika skupštine opštine Bujanovac.

JUGpress: U Bujanovcu je specifičnost što morate da pomirite i zahteve albanskih, srpskih i romskih građana. Kako to izgleda, da li je to jednostavno usaglasiti sa onim što imate na raspolaganju?

BP: Uvek nedostaju sredstva. Odnos između zajednica je poslednjih godina poremećen jer Srbi ne učestvuju u vlasti. Taj procenat je ranije bio 60:40, a sada je veći procenat u korist albanske zajednice.

REALIZACIJA

JUGpress: Kakva je situacija sa realizacijom ovogodišnjeg budžeta?

BP: Prihodi su ostvareni preko 90%. Naš budžet je preko dve milijarde, jer imamo planirana sredstva za renoviranje osnovnih i srednjih škola koje ide iz Kancelarije za javna ulaganja. Mi ta sredstva ne dobijamo u budžetu, ali da bi pokrenuli javnu nabavki moramo da ih imamo kao planirana sredstva i to je nekih 850 miliona dinara koja stoje u budžetu, ali ih mi nećemo dobiti. Znači, budžet je realno oko 1,2 milijarde dinara i tu je realizovano preko 90% prihoda. Što se tiče rashoda, manji je procenat, zato što javne nabavke koje smo planirali za 2022. godinu su tek u postupku.

SREDSTVA OD KOORDINACIONOG TELA

JUGpress: Koliko novaca ste dobili od Koordinacionog tela?

BP: : Od Koordinacionog tela smo dobili 89 miliona. Bilo je 95, pa je to smanjeno rebalansom republičkog budžeta.

JUGpress: Da li ulazi u planirani budžet?

BP : Da. Takođe smo ove godine dobili i 9,5 miliona iz Ministarstva energetike za poboljšanje energetske efikasnosti. Procenat učešća je 75% ministarstvo, a 25% lokalna samouprava. Tu je i Ministarstvo za brigu o porodici sa šest miliona za finansiranje personalnih asistenata za decu sa posebnim potrebama.

JUGpres: Ima li nekih naznaka koliko može da se u narednoj godini očekuje od Koordinacionog tela?

BP: Nemamo naznake, vidim da je uputstvo takvo da i transferna sredstva treba da planiramo na istom nivou. Jedna trećina prihoda su transferna sredstva, koja su na istom nivou od 2014. godine i izmose 391 milion dinara.

NOVAC OD KOSOVSKE VLADE

JUGpress: Da li je u budžetu planiran i novac koji je najavljen da treba da stigne od kosovske vlade?

BP : Bila je priča da su obezbeđana dva miliona evra u tu svrhu, ali mi smo u budžetu planirali samo iznos od 27 miliona dinara za renoviranje devet školskih sportskih terena i tu će biti urađene nove podloge i u albanskim i srpskim osnovnim školama.

ŠKOLE

JUGpress: Koje se dve škole trenutno rade?

BP: Jedna je Osnovna škola „Branko Radičević“ i trenutno se radi prva faza, ali su trenutno zaustavljeni radovi zbog velikog rasta cena. Ugovor je potpisan prošle godine, rast cena za materijal je skočio, oni čekaju… Sad bi trebao da ide tender za školu „Sveti Sava“ i za drugu fazu OŠ „Branko Radičević“, gde će da se radi fiskulturna sala i parterno uređenje.

JUGpress: Gde deca pohađaju nastavu?

BP : Od petog do osmog razreda idu u srednju školu „Sezai Suroj“, a treći i četvrti razred ide u Srednju školu „Sveti Sava“, dok prvi i drugi idu u OŠ „Branko Radičević“ u dečji vrtić koji je za Rome.

ISELJAVANJE

JUGpress : U Bujanovcu, na ulici, su nam građani rekli da mnogo ljudi odlazi iz Bujanovca iz različitih zajednica. Da li u budžetu imate sredstva koja treba da podstaknu mlade, privrednike i ostale da ostanu?

BP: Za te namene imamo sredstva u budžetu. Na primer, za podsticaj u privredi imamo 24 miliona. Od toga šest miliona je odvojeno za startap, odnosno početnike, a 18 miliona za privrednike koji rade duže od tri godine. Konkurs je bio raspisan, sada čekamo završnu odluku opštinskog veća oko prenosa sredstava. U poljoprivredi smo ove godine isplatili oko 12 miliona. Ali, trend odlaska mladih ne možemo da zaustavimo, bez obzira o kojoj zajednici je reč.

PRIORITETI

JUGpress: Šta je najpotrebnije Bujanovcu što može da se reši kroz budžet, ili ne može da se reši ali ga dugoročno planirate?

BP: Otvaranje novih radnih mesta u privredi i to tamo gde mogu da se zadrže mladi.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare