Kako do posla i protiv diskriminacije zbog godina

LESKOVAC

Otvorena i sveprisutna višestruka diskriminacija žena koje imaju 50 i više godina i koje su ostale bez posla je česta pojava u društvu u  Srbiji . One su nevidljive za  poslodavce , čak i kada dobijaju od države podsticaj za zapošljavanje i od njihovog poreza,  ali i za institucije u društvu koje bi trebalo da se brinu o njihovom zdravlju, socijlnom statusu i slično. Nevidljive su i za gradske i opštinske Odbore za rodnu ravnopravnost koji bi, zapravo, trebalo da se bave njihovim položajem u strategijama i u praksi, a umesto toga dele im poklončiće  jedini put kada ih sete, za 8. Mart.

  • BEZ POSLA – PRVO ŽENE

Žene starije od 50 godina su nevidljive za poslodavce , do nedavno skoro da nije postojao primer da je neko zaposlio ovu kategoriju žena. Na jugu Srbije, gde su žene dominantno radile u tekstilnoj industriji, veliki broj njih je  ostao bez posla i godinama su na tržištu rada. Bez mogućnosti da nađu drugi posao, često bez zdravstvenog  osiguranja , one su postale posebna socijalna kategorija. Situacija je još teža ako žive na selu, jer su u tom slučaju automatski prebačene na poljoprivredno osiguranje što znači da, ako se razbole i ne plate nagomilane dugove za zdravstveno osiguranje , neće biti primljene na pregled  kod lekara za bilo kakvu intervenciju.

Poslodavci uglavnom ne žele da zapošljavaju ljude koji imaju  50 i više godina.Ali je situacija, kada su žene u pitanju, zapravo i najgora. Jedna od retkih mogućnosti je da za nekoga prodaju na pijaci robu ili da čiste po kućama, što znači da su u sivoj zoni, bez ikakvog osiguranja. Još je gora situacija za žene na selu koje su, zbog prebacivanja na poljoprivredno osiguranje, u najvećem broju slučajeva i ne mogu da plaćaju jer nemaju dovoljno prihoda za doprinose za socijalno osiguranje i golo preživljavanje . To znači da, u slučaju da se razbole ili im je potrebna neka ozbiljnija intervencija, uslugu medicinske ustanove i lekara neće dobiti dok ne uplate retroaktivno zaostale dugove. Posebna priča je nagomolavanje dugova za poljoprivredno penzijsko osiguranje. Ima dosta slučajeva kada i ne znaju da su prebačene na to osiguranje pa budu, u najmanju ruku, zatečene kada stigne opomena iz Poreske uprave da je dug veći od milion dinara.

  • U jablaničkom okrugu skoro polovina nezaposlenih su – žene

Na teritoriji Jablaničkog okruga je početkom ove godine bilo 8.267 nezaposlenih u starosnoj dobi od 0 do 65 godina, skoro polovina su žene. Prema podacima leskovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje iz oktobra meseca ove godine na evidenciji nezaposlenih je  22.240 nezaposlenih osoba,  11.070 je žena.

Najveći broj nezaposlenih žena u kategoriji kojom se bavimo, dakle od 45- 50  godina na teritoriji Jablaničkog okruga je bez kvalifikacija 1.928 ili 36%, dok u trećem i četvrtom stepenu (srednja stručna sprema) na evidenciji se nalazi 2.988 žena ili oko 57%.

Sem diskriminatorskog odnosa poslodavaca, žena u ovoj starosnoj kategoriji uglavnom nema ni u skupštinama gradova i opština,  niti u gradskim i opštinskim većime.

Istine radi, u lokalnim „vladama“ što bi trebalo da budu gradska i opštinska veća u najvećem broju lokalnih samouprava u dva okruga na jugu  Srbije, Jablaničkom i Pčinjskom, uopšte nema žena . Objašnjenja su često  stereotipna, ali istinita.

  • Tradicija (ipak) jača od revolucije

Kao dominantni razlog za nedovoljno prisustvo žena u politici i javnom životu uopšte  se ipak smatra tradicija, ali i porodične obaveze i briga o deci, što sve skupa obeshrabruje žene da učestvuju aktivno u javnom životu, koji se ogleda i kroz politiku. S druge strane, žene koje imaju 50 i više godina se već smatraju „starima“ za bilo kakvo zapošljavanje i, naročito, javno angažovanje. U vreme kada se kao najvažnija poželjna osobina promoviše mladost i atraktivan fizički izgled, svi kvaliteti koje poseduju žene, pojedinačno i grupno starije od 50 godina su nevidljivi i nikoga ne zanimaju. A te žene, zapravo, po važećim zakonima, imaju još najmanje13 godina do penzije i u životnom dobu su kada još dosta toga mogu da pruže na radnom mestu, ali i u javnom angažovanju.

Ali su , takođe, i  slučajevi kada su angažovane, kada dobiju posao ili ga same sebi i drugima obezbeđuju ili se angažuju na neki drugi način, žene ostaju nevidljive, što negativno utiče i na druge žene  koje su bez posla. Takođe, žene su više od muškaraca žrtve radnog nasilja, maltretiranja i šikaniranja od strane poslodavaca, uskraćivanje čak i onih prava koja im po zakonu pripadaju .

Žene koje imaju 50 i više godina češće trpe takvo ponašanje jer se ne usuđuju da reaguju iz straha da nikada više neće naći posao.

Sve se ovo dešava iako bi prioriteti lokalnih akcionih planova  za unapređenje rodne ravnopravnosti na području lokalnih samouprava  trebalo da bude :  povećanje učešća žena u procesu odlučivanja o javnim poslovima; osnaživanje uloge žena i unapređenje rodne ravnopravnosti radi doprinosa u uspostavljanju ravnoteže među polovima i izgradnji harmoničnih odnosa na dobrobit društva; jačanje preduzetničkih kapaciteta žena radi ekonomskog osamostaljivanja i samozapošljavanja; omogućavanje lakšeg pristupa žena resursima, zapošljavanju, tržištu i trgovini; obezbeđivanje poslovnih usluga, obuka, pristupa tržištima, informacijama i tehnologijama, posebno ženama sa niskim primanjima; promovisanje usklađenih radnih i porodičnih obaveza žena i muškaraca, i očuvanje zdravlja žena.

Sve ovo se naročito odnosi na žene koje imaju pedeset i više godina.

  • Žene brojnije i  na popisu

Zanimljiv je podatak da žene u Jablaničkom okrugu (grad Leskovca i opštine Vlasotince, Crna Trava, Lebane, Bojnik i Medveđa, čine , prem podacima iz poslednjeg popisa, skoro 51 posto stanovništva a da je, među njima, 23,5 % u životnoj dobi od 50 do 64 godine.

Rodna ravnopravnost nije samo žensko pitanje, već je razvojno pitanje i predstavlja jedan od prioriteta u javnim politikama u Srbiji, ocenjeno je na  u prvoj polovini godine održanom događaju  „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“ kojim je počela obuka za predstavnike i predstavnice 31 lokalne samouprave koju sprovodi program Swiss PRO u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku.

Ovo je bio i početak obuke za unapređenje mehanizama i politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou kojsi su pohađali predstavnici i predstavnice 31 lokalne samouprave.  Medđu njima i sa juga Srbije ali ne i iz Leskovca.

Obuku su pohađali predstavnici Crne Trave.

Posebno je pitanje da li se, i kako, ti akciono planovi sprovode i u slučajevima kada ih lokalne samouprave donesu.

Naravno, praksa je nešto sasvim drugo.

POSLODAVCI DISKRIMINIŠU STARIJE OD 50 GODINA

…Poslodavci uglavnom ne žele da zapošljavaju ljude koji imaju  50 i više godina.Ali je situacija, kada su žene u pitanju, zapravo i najgora. Jedna od retkih mogućnosti je da za nekoga prodaju na pijaci robu ili da čiste po kućama, što znači da su u sivoj zoni, bez ikakvog osiguranja. Još je gora situacija za žene na selu koje su, zbog prebacivanja na poljoprivredno osiguranje, u najvećem broju slučajeva i ne mogu da plaćaju jer nemaju dovoljno prihoda za doprinose za socijalno osiguranje i golo preživljavanje . To znači da, u slučaju da se razbole ili im je potrebna neka ozbiljnija intervencija, uslugu medicinske ustanove i lekara neće dobiti dok ne uplate retroaktivno zaostale dugove…

GDE SU ŽENE STARIJE OD 50 GODINA U ORGANIMA VLASTI?

            …Sem diskriminatorskog odnosa poslodavaca, žena u ovoj starosnoj kategoriji uglavnom nema ni u skupštinama gradova i opština,  niti u gradskim i opštinskim većime.

Istine radi, u lokalnim „vladama“ što bi trebalo da budu gradska i opštinska veća u najvećem broju lokalnih samouprava u dva okruga na jugu  Srbije, Jablaničkom i Pčinjskom, uopšte nema žena…

ŽENE ČEŠĆE MALTRETIRAJU NA POSLU

            … Žene su više od muškaraca žrtve radnog nasilja, maltretiranja i šikaniranja od strane poslodavaca, uskraćivanje čak i onih prava koja im po zakonu pripadaju . Žene koje imaju 50 i više godina češće trpe takvo ponašanje jer se ne usuđuju da reaguju iz straha da nikada više neće naći posao.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare