Kako do budžeta u Bujanovcu

BUJANOVAC

Kreatori budžeta ove opštine mora da vode računa da tri etničke zajednice, Albanci, Srbi I Romi, ne budu nezadovoljni

Vlast : Trošenje po zakonu I transparentno

Opozicija : Troše za izlete, manifestacije, seminare i za dodeljivanje subvencija za partijske drugove a ne za gradjane

Pripreme programskih budžeta gradova i opština uveliko su počele.

Proces je u toku i u opštini Bujanovac u kojoj je on posebno značajan jer se radi o multietničkoj sredini, sem potreba gradjana ovde treba podmiriti i potrebe tri etničke zajednice.

Predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi kaže da je lokalna samouprava zatražila od svake mesne zajednice da do određenog roka pošalje svoje projekte.

“ Međutim, u takvim situacijama postoji nerazumnost u postupanju mesnih zajednica, jer oni pošalju u predlogu zahtev za milijardu dinara samo za svoju mesnu zajednicu. Mi moramo da vidimo koji su prioriteti mesne zajednice i pokušavamo da pokrijemo te prioritete. Na neki način smo uspeli da stvorimo načelo po kome je najmanje jedan projekat urađen u svakoj mesnoj zajednici”, rekao je Kamberi.

Dodaje da “nisu sve potrebe koje postoje ispunjene”, ali “verujem da u buduće treba da se radi na ovakav sistematski način, kako bi svaka mesna zajednica bila sagledavana tokom budžetske godine”.

Na pitanje koliko se vodi računa da podjednako budu zadovoljene potrebe u albanskim, srpskim i romskim sredinama kaže “ Mislim da ovaj princip, po kome svaka mesna zajednica mora da ima jedan projekat, govori da mi pokušavamo da svim zajednicama ispunimo ono što je najpotrebnije i najprioritetnije”.

U Bujanovcu je, baš zbog multietničkog sastava, naročito zanimljivo kako se troši novac iz budžeta i koliko je traj process transparentan.

“ Naše odeljenje je obavezno da na svaka tri meseca sačini izveštaj o trošenju sredstava, to usvaja Opštinsko veće, odnosno Skupština opštine i taj izveštaj se postavlja na opštinski sajt”, kaže Kamberi i dodaje da “tako svaki gradjanin ima uvid u način trošenja novca iz budžeta.

ARSIĆ: Mesne zajednice jako važne

Njegov koalicioni partner iz srpske zajednice i zamenik predsednika opštine Stojanča Arsić kaže da u pripremi budžeta mogu da učestvuju svi građani.

“ Svako ko želi može da učestvuje. Postoje javne rasprave, planovi se predočavaju, primedbe zainteresovanih građana… Obično su tu manje zainteresovani građani, a više ustanove, neke nevladine organizacije… Sa njima se obično održi nekoliko sastanaka dok se konačno ne napravi budžet. Ali, postoje neke zakonske regulative gde vi za ove namene morate da odvojite toliko procenata, za neke druge opet određen broj procenata… Zavisi i kako se puni budžet, jer ako hoćete da ga trošite morate i da ga punite. A kako ga punite, to je sada problem”, objašnjava Arsić.

Smatra da su u ovom procesu formiranja budžeta jako važne mesne zajednice.

“ Mesne zajednice bi trebalo da rešavaju neke probleme koji su u njihovoj nadležnosti, a ne da se njima bavi ranije Direkcija, odnosno sadašnje Odeljenje za infrastrukturni razvoj. O tome šta će da rade one odlučuju, a ne lokalna samouprava. Ali, one moraju da, kada donesu odluku na Savetu mesne zajednice, da podnesu zahtev lokalnoj samoupravi uz obrazloženje projekta koji žele da rade. Ali ne da podnose zahtev za reprezentaciju, dnevnice, za održavanje sednica, itd. Moraju i da donesu dokaz da će to da rade, da donesu predmet, predračun…”.

Arsića pitamo: da li se usvojeni budžet troši na transparentan način?

“Kada budžet bude usvojen, on mora tako i da se troši. Sve što se radi, izađe na sajtu opštine. Ukoliko neke pozicije budu nedovoljne ili nisu planirane, onda može da se interveniše iz budžetske rezerve ili se pravi rebalans budžeta”, on objašnjava.

“ Mi ove godine nismo predvideli rekonstrukciju škole „Sveti Sava“ sa 111 miliona i „Branko Radičević“ sa 216 miliona dinara .Ali,  ukoliko dođe,  mi smo sa naše strane spremni i uradili smo sve što je od nas traženo. I ako ove rekonstrukcije počnu, sredstva moraju da idu preko lokalnog budžeta i mi ćemo da uradimo rebalans budžeta za nedelju dana i te nove pozicije uvrstimo i da budžet uvećamo za tu sumu”, dodao je Arsić.

Kaže da su prošle godine “ugradili” u budžet 100 miliona za rekonstrukciju ove dve škole, kao učešće opštine.

“Pošto te pare nisu stigle iz Republike, morali smo rebalansom da ih skidamo… Inače, rekonstrukcije ove dve škole idu preko Kancelarije za javna ulaganja. Nešto to ide traljavo, ne znam zašto, a rok je, koliko sam obavešten, do kraja ove godine da taj posao bude urađen”, dodaje Arsić.

Na pitanje šta je , po njemu, prioritetno što bi trebalo staviti u budžet za sledeću godinu, a važno je za građane Bujanovca,  kaže “ono što je najbitnije je završiti drugu fazu Zdravstvene stanice, da se konačno stavi potpuno u funkciju. Mi imamo opremu koja još uvek nije montirana jer ne postoje uslovi. Pod broj dva je da vidimo da li može da se izgradi fabrika za preradu otpadnih voda”

Ovaj projekat se delom finansira iz Koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa, a delom iz budžeta opštine Bujanovac.

Opemu obezbeđuju UNDP i EU Progres.

“Do sada je sve to koštalo oko 75 miliona, a treba nam još oko 140 miliona da bi se kompletno završilo postrojenje”, objašnjava Arsić.

Po Bujanovcu se priča o novoj rekonstrukciji trga koji je rekonstruisan pre nekoliko godina  o trošku budžeta Srbije, preko Koordinacionog tela.

“ Ništa se tu neće raditi, nema tu šta da se radi. Tehnički prijem trga još uvek nije urađen. Dve fontane nisu u funkciji, kažu da je opravka skuplja nego da se to demontira… Procurela je vest i da će ove fontane da idu u park i da će neke druge ovde da dođu, ali od toga neće biti ništa”, kaže Arsić.

Pitamo ga koliko se vodi računa, kada se planira budžet,  i o tome da bude određeni procenat u albanskim, srpskim ili romskim mesnim zajednicama, odnosno delovima Bujanovca u kojima žive pripadnici određene etničke grupe?

Arsić kaže da “taj princip važi duži niz godina unazad!”, ali da je “pitanje da li ga svi poštuju ili ne”.

“ Od kad smo mi u koaliciji to poštujemo. 40% ide srpskoj zajednici, 10% romskoj i 50% albanskoj. Oni su se izjasnili da 60% ide zajedno za romsku i albansku zajednicu, a kako to dalje ide kod njih ne znam. Inače, 40% je oko 91 milion dinara”.

PAVLOVIĆ: Revizorski nadzor nad budžetom obavezan

“Mislim da je pozitivna stvar što sad svako konkretno zna šta će da se radi iz budžeta”, kaže šef Odeljenja za finasije u opštini Bujanovac, Boban Pavlović.

“ Na primer,  ako se radi o asfaltiranju ulice Jovana Cvijića, zna se koja je ta ulica, šta će da se radi i koji je iznos planiran za taj projekat, ili da li je u nekom selu planirana izgradnja vodovoda ili kanalizacije, građani su informisaniji u smislu gde se troši novac. Neko se kasno seti, pa tek kad budžet dođe na skupštinu kao predlog odluke, kaže da njegova ulica ili selo nije zastupljeno”, dodao je on.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Smatra da građani mogu da se informišu kako se troši budžet ali i da “nisu zainteresovani”. “Ako se radi neka ulica, onda su oni više zainteresovani i svi gledaju troškove, odnosno gde se troši, niko ne pita kako da povećamo prihode kako bi mogli da imamo i veće troškove. Svi smo, nekako, samo da trošimo, pa čak i ono što nemamo u budžetu”, kaže Pavlović.

Kada su primedbe na račun trošenja budžeta u pitanju, Pavlović kaže da, što se građana tiče,  “uvek je problem zašto, npr. u mom selu nije investirano više, dok opozicija kritikuje i nikad nije zadovoljna budžetom”.

“Državna revizorska institucija (DRI ) je vršila reviziju budžeta za 2014. godinu. Kontrolisali su tokom 2015. i 2016. godine, a svake godine uz saglasnost DRI imamo, da tako kažem, komercijalnu revizorsku kuću  koja nam vrši reviziju i taj njihov izveštaj je sastavni deo Odluke o završnom računu koji dostavljamo Beogradu. Mi bez saglasnosti DRI ne možemo da angažujemo nekog drugog.”, objašnjava Pavlović.

RISTIĆ:  Mesne zajednice nemaju uticaj na pravljenje budžeta

S druge strane, predsednik  Mesne zajednice Ljiljanci, Slavoljub Ristić, kaže da predsednik i Savet mesne zajednice nemaju uticaj na pravljenje opštinskog budžeta”.

“Mi imamo pravo da, pre pravljenja budžeta podnesemo  takozvani spisak potreba ili kvalitetnih projekata. Na Opštinskom veću ili Skupštini opštine je da usvoji ili ne”, kaže Ristić.

Mesna zajednica Ljiljanci je, objašnjava “sagledana jednim projektom, a to je završetak zgrade mesne zajednice”.

“ Još uvek nije gotova projektna dokumentacija, ali se nadamo da će radovi biti gotovi do kraja građevinske sezone. Vrednost radova je nekih 2,6 miliona dinara”, dodao je Ristić.

 Potrebe su, kaže, velike.

 “MZ Ljiljance je dosta razuđena, a ima izgrađenu samo jednu ulicu. Ima još 7-8 ulica koje su u jako lošem stanju. Podneli smo zahtev za tzv. mašinsko-zemljane radove, odnosno popravku, ali nismo ušli u budžet, ima nekih obećanja da će nešto da se odradi, ali je sve to na dugom štapu. Drugi problem je sa kanalizacionom mrežom. Mi nemamo kanalizacionu mrežu, veoma mali broj domaćinstava ima septičke jame, ostali imaju poljski vc, pa gde ide, ide… Ista situacija je i sa ljudima koji čuvaju stoku, to je bez rešenja, nadamo se da će taj problem biti rešen, ali u skorije vreme, kako sada stvari stoje, teško”, pesimističan je Ristić.

Posebno ukazuje na problem sa vodosnabdevanjem koji je i ova mesna zajednica, kao i cela opština Bujanovac, imala i ovog leta.

HIDA: Novac iz budžeta troše na izlete, manifestacije, seminare i za dodeljivanje subvencija za partijske drugove

 Bivši predsednik Skupštine opštine Bujanovac, Hajredin Hida , sada deo opozicije i predstavnik Demokratske partije, kaže da postoji mnogo problema i u pravljenju, a i u trošenju budžeta.

“Kao i svake godine od 2017, od kada je sadašnja vladajuća koalicija projektovala
prvi budžet , sva tri dosadašnja budžeta su bila isključivo potrošačka , za
zadovoljenje mnogih apetita u ogromnoj koaliciji sa više od 10
stranaka”, kaže Hida.

“Nijedan kapitalni projekat nije realizovan : za put Muhovac-Zarbince, vrednost 100 miliona dinara, koji nije ni započet,  izvođači su dobili više od 60 miliona dinara. Tu je i transferna stanica,  koja je premašila cifru od 100 miliona dinara, a nije na vidiku realizacija. Kružni tok i ulazak u Bujanovac,  zbog koga su nas toliko kritikovali kada smo bili na čelu lokalne vlasti, a oni su sada produžili investiciju za jos 20 miliona”, nabraja Hida.

Kaže da to nije sve.

“Napravili su “Staru Čaršiju” i za uređenje 400 kvadratnih metara potrošili devet miliona.

Više se potrošilo za izlete, manifestacije, seminare i za dodeljivanje subvencija za partijske drugove, za načelnike, direktore i
administraciju nego za one kojima je potrebno!”, kaže Hida.

Dodaje i da se raspisivanjem većine konkursa za ovu godinu “namerno odugovlači da bi to uradili početkom sledeće godne ,  podelili u dobrom predizbornom tajmingu i tako sačuvali biračko telo”.

“ Pripremu budžeta za sledeću godinu čuvaju pod velom tajne,da se
ne bi otkrilo da se priprema isključivo predizborni budžet. A njihovo
pripremanje i trošenje budžeta najbolje ilustruje to što je račun opštine bio više od 96
dana u blokadi”, kaže Hajredin Hida.

„Izradu ovog materijala omogućio je Fond za jug Srbije. Sadržaj i stavovi izneti u ovom materijalu ne predstavljaju nužno i stav Fonda za jug Srbije, već OCD koja sprovodi projekat i njenih partnera.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare