Kad iz carinskih skladišta “iscuri” neocarinjena roba

LESKOVAC-NIŠ-BEOGRAD

Niše je poslednjih nedelja bio u fokusu i carinske služnbe.

Naime, u tom gradu je iz nekoliko carinskih skladišta oko 300 tona neocarinjene robe  “iscurelo”.

Pitali smo Upravu carina kako je to moguće

JUGpress : Kako je moguće da iz skladišta sa neocarinjenom robom tako nestaje roba i u tolikim količinama?

 

U carinskim skladištima se drži roba nad kojom tek treba da se sprovede carinski postupak i za to vreme za nju su odgovorni držaoci skladišta, koji moraju da polože bankarsku garanciju prilikom njegovog otvaranja, kako bi eventualno nastala šteta mogla da se namiri. Zbog termina „carinska skladišta“ u javnosti se često pogrešno tumači da su carinici fizički prisutni u njima, pa samim tim i da su odgovorni kada iz njih nešto nestane, što, naravno, nije istina.

JUGpress: Ko plaća, a ko kontroliše ta skladišta?

Skladištenje robe nad kojom tek treba da se sprovede postupak carinjenja plaća uvoznik, odnosno njen vlasnik. Carinici vrše redovne i vanredne kontrole takvih skladišta sve dok se carinski postupak nad robom ne okonča, kako bi se sprečilo neovlašćeno postupanje sa carinskom robom i osigurala njena istovetnost do trenutka puštanja u slobodan promet.

JUGpress : Koliko je robe do sada ukupno „nestalo“ u Nišu?

U Nišu su kao rezultat vanredne carinske kontrole tokom oktobra otkrivene nepravilnosti, odnosno zloupotrebe sa neocarinjenom robom u pet skladišta. Radi se o oko 300 tona neocarinjene robe, uglavnom keramike, sanitarija, granitnih ploča, alkoholnih pića i lekova.

JUGpress : Kakva je odgovornost za „nestajanje“ neocarinjene robe?

Kada se ovakve mahinacije otkriju, oni koji su odgovorni za smeštenu robu, dakle držaoci carinskih skladišta, najpre moraju da izmire sve obaveze prema državi i plate uvozne dažbine (carinu, PDV i akcize) na robu koja nedostaje na stanju, a potom se protiv njih pokreću prekršajni i upravni postupci zbog zloupotreba sa robom pre okončanja carinskog postupka.

JUGpress : Da li su protiv nekog podnete krivične prijave i protiv koga?

Ukoliko Tužilaštvo proceni da ima elemenata krivičnog dela, pokreću se i krivični postupci. Za informaciju o tome, da li ima pokrenutih krivičnih postupaka protiv odgovornih u slučaju zloupotreba sa robom u carinskim skladištima u Nišu morate se obratiti Tužilaštvu u Vašem gradu.

 

JUGpress: Kolika je kazna za ovo?

Visina kazne zavisi isključivo od sudske odluke, ali treba reći da su za ovu vrstu prekršaja zaprećene kazne i do četvorostrukog iznosa u odnosu na vrednost robe koja je predmet prekršaja. Može biti zahtevano i zatvaranje carinskog skladišta. Suština je da se na ovaj način utajeni novac nađe tamo gde je i trebalo da bude – u državnom budžetu.

JUGpress :  Da li se ovakvi slučajevi događaju i u drugim gradovima?
Naravno, ovakvih slučajeva je bilo i u drugim gradovima, ne samo u Nišu. Gotovo svakodnevno se tokom redovnih i vanrednih kontrola otkrivaju nepravilnosti svuda gde takva carinska skladišta postoje, ali se javnosti prezentuje samo ono što je po svojoj vrednosti ili količini medijski interesantno.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare