JP Urbanizam i izgradnja planira da u ovoj godini zaradi 23 miliona

LESKOVAC
Javno preduzećer „Urbanizam i izgradnja“  2019. godini planira prihode od  131,6 miliona dinara a rashodi su planirani u iznosu od 107,9 miliona dinara.

Direktor ovog preduzeća Novica Nikolić kaže da su osnovni ciljevi u 2019. godini planirani na osnovu smernica za izradu godišnjeg programa poslovanja, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine.

„Za sledeću godinu planiramo aktivnosti kao što su: izrada prostornog plana; izrada urbanističkih planova i urbanističko-tehničke dokumentacije; aministriranje i održavanje geografsko informacionog sistema baze podataka; aministriranje i održavanje web geografsko informacionog sistema aplikacije,; izrada programa postavljanja bilborda, kioska i kontejnera na javnim površinama; analiza lokacije za izradu objekata porodičnong stanovanja, višeporodičnog stanovanja i objekata poslovanja i privređivanja”.

U predstavljanju plana, koji su usvojili odbornici Sklupštine grada , navedena je i ” izrada operativnih programa za komunalne delatnosti; izrada tehničke dokumentacije prema pravilnicima za izradu tehničke dokumentacije; vođenje postupaka u okviru objedinjene procedure; priprema tehničke specifikacije i sprovođenja kompletnog postupka javne nabavke za potrebe grada; vršenje stručnog nadzora na komunalnim delatnostima; vršenje stručnog nadzora na izgradnji; rad komisije za primopredaju i konačni obračun izvedenih radova; učešće u komisijama osnovanih od strane grada; upravljanje projektom – rukovođenje investicijom; geodetski radovi na terenu; obračun doprinosa za uređenje gradskog građevisnkog zemljišta; izrada saglasnosti sa uslovima za raskopavanje javnih površina…“U obrazloženju se navodi da je JP „Urbanizam i izgradnja“ osnovano kao deo poslovne politike delovanja ovog preduzeća kao servis grada Leskovca i svih njenih građana u okviru održivog razvoja grada. To predstavlja viziju grada Leskovca i ovog preduzeća koji svoje misije i ciljeve stavlja u okvir osnovne vizije, čiji je deo stalno podizanje kvaliteta standarda u izgradnji infrastrukture, permanentna težnja adekvatnom urbanističkom razrađivanju područja grada i digitalizacija planskih dokumenata, uređivanje građevisnkog zemljišta, blagovremeno obavljanje komunalnih delatnosti visokog kvaliteta, izgradnja i održavanje infrastrukture u najvećem mogućem obuhvatu sa stalnim optimalnim unapređenjem radi što boljeg i šireg zadovoljavanja potreba njenih korisnika kao i pružanje pomoći lokalnoj samoupravi u uređivanju ovih oblasti.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare