Javni resursi i predizborne kampanje: Uz pakete pomoći za penzinere pred prošle izbore našao se i poneki informator SNS

LESKOVAC

Predsednik saveta Mesne zajednice Turekovac, sela kod Leskovca,  Ljubiša Cvetanović sa članovima SNS-a delio je Informator SNS-a zajedno sa paketima za penzionere sa penzijom manjom od 30.000 dinara koji su plaćeni iz budžeta grada. Krajem aprila prošle godine, pred tadašnje izbore,  ovu vestu i fotografiju su Regionalnoj informativnoj agenciji JUGpress poslali čitaoci.

Samo dan ranije gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je, na naše pitanje, tvrdio da ovu podelu paketa kupljenih od para građana ne sprovode aktivisti SNS. Međutim, čitaoci iz raznih mesnih zajednica sa teritorije grada i sela javljali su nam da, zapravo, u njihovom komšiluku pakete pomoći, za koje se i tad tvrdilo da su, zapravo, kupovina glasova ekonomski najugroženijih penzionera, dele aktivisti SNS. Ista situacija se ponavljala i ovog proleća ali, ovoga puta nije bilo izbora.

Prošle godine je bilo i pitanje kako to aktivisti SNS-a, u vreme vanredne sitaucije i zabrane kretanja za sve ostale, jer je policijski čas na snazi, mogu slobodno da se kreću i da ih niko ne kažnjava. Na slučaj deljenja SNS Informatora uz pakete penzionerima, grdaonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je rekao da je “možda u kombiju gde su bili paketi za penzionere ostao neki informator SNS.”

“Nijedan primerak nije dat“ tvrdio je najpre  Cvetanović na pitanje zašto su aktivisti SNS koji su delili pakete penzionertima, finansirane iz budžeta grada Leskovca, uz njih delili i informator SNS.

A onda ipak „kad transportujete stvari kombijem, vi imate, ponekad, neke časopise koji su od pre mesec-dva… Ljudi kada su u zatvorenom prostoru, kada vide časopis, svi kažu daj da pročitam. Prirodno je da vam to potraže. Garantujem da, ako je toga bilo, od 144 mesta je bilo samo u jednom i čak i to nije bilo u celom mestu. Ako je i dato, dato je sa greškom, ne sa namerom. Nije to trebalo da se desi, ako se desilo…”, objašnjavao je Cvetanović.

“Mnogo su pozitivnije emocije, osmeh i način na koji ti ljudi primaju te pakete, a negativnih slučajeva je bilo i biće ih, ali su to minorni slučajevi.”

Na pitanje novinara JUGpressa „Hoćete da kažete da se istim vozilom prevozi Informator SNS-a i paketi pomoći koji ser finasiraju iz budžeta grada”, Cvetanović je odgovorio “gospođo, to su privatna vozila, benzin plaćaju ljudi iz privatnog džepa. Sve ovo što vidite su ljudi volonteri koji sami rade, pokušavamo da mnoge stvari ispravimo. Nama je bitno da ispoštujemo svakog i da svi budu zadovoljni. Kada kažem svi, mislim na 99% ljudi, jer će uvek biti neko nezadovoljan i sa drugačijim mišljenjem i stavom.”

“Imamo 144 naseljena mesta i u nijednom mestu niste dobili takvu informaciju. Interesantna je slika koju sam pogledao, da imate dva paketa i to znači da su dva penzionera u kući. Interesantna je i stvar da je broj star, iz februara meseca. Mi imamo 10.000 primeraka „Lekovačkog glasnika“, koji je potpuno primeren da se deli uz ovo, jer grad finansira i jedno i drugo i u ime grada se daje. Nijedan primerak nije dat. Proverio sam, taj gospodin Živković koji je to stavio je član Jedinsktve Srbije i verovatno je imao i političke motive, pri tome ne isključujem da je zaista postojao sporadični slučaj, ali to je bukvalno jedan ili dva slučaja” rekao je još Cvetanović.

A šta kažu pozitivni propisi u Srbiji o ovome?

PAKETI HUMANITARNE POMOĆI U IZBORNOJ KAMPANJI

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje političkim subjektima da podela promotivnog materijala u vidu paketa sa životnim namirnicama ili osnovnim higijenskim priborom, nije predviđena Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Takođe, ukazujemo da su za ovakve aktivnosti zakonom ustanovljeni drugi oblici udruživanja građana, i još jednom pozivamo političke subjekte da promocijom isključivo političkih programa i kandidata koji će ga sprovesti, sebi obezbede izbornu podršku.

Za javno predstavljanje kandidata i promociju izbornih programa, političke stranke mogu koristiti novčana sredstva, usluge i dobra, ali Agencija podseća da sredstva dobijena iz javnih i privatnih izvora mogu da koriste samo za rad sa biračima i članstvom kroz: organizovanje i održavanje skupova, promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge koje su nedvosmisleno povezane sa izbornom kampanjom.

No, ovi paketi su kupljeni, zapravo, iz javnih izvora, budžeta grada, što znači I korišćenje javnih resursa u predzbornoj kampanji.

Oni su korišćeni da se promoviše jedna stranka (SNS) i delili su ih aktivisti te stranke.

 Takođe, sem ovih zakonskih odredaba upitna je i  odgovornost lokalne samouprave, naročito gradonačelnika  a po osnovu Zakona o državnim službenicima (teška povreda službene dužnosti – član 109 -.nezakonito raspolaganje sredstvima).

Pakete su pakovali ljudi zaposleni u lokalnom javnom sektoru u radno vreme kada su primali novac iz budžeta, koji pune građani, za svoje plate.

ŠTA KAŽE ODIHR

Vlasti treba da preduzmu mere za sprečavanje zloupotrebe službenog položaja i javnih resursa, navedeno je u Konačnom izveštaju o parlamentarnim izborima 2020. godine Specijalne misije OEBS-ove  Kancelarija za demokratske institucije i ljudska pravao (ODHIR)

„ Nadgledanje poštovanja zakona trebalo bi da bude efikasno, dok bi kršenja trebalo sankcionisati kaznama prema principu proporcionalnosti s efektom odvraćanja od ponavljanja sankcionisane radnje. SMPI KDILJP-a primio je brojne izveštaje o vršenju pritiska na birače ili neosnovanom pogodovanju u zamenu za pružanje podrške vladajućoj stranci“, navodi se u ovom izveštaju.

„Tokom celokupnog trajanja kampanje, predsednik i neki državni zvaničnici koristili su svoj položaj za isticanje ostvarenja vladajuće stranke vezano za otvaranje infrastrukturnih projekata ili isporuku bolničke opreme. 12. juna, predsednik je pozvao birače da glasaju za listu koja nosi njegovo ime dok je javno razgovarao o svojim dužnostima tokom televizijskog prenosa; 12. juna gradonačelnik Zaječara koristio je slogan kampanje kada najavljivao početak velikih radova na izgradnji vodovoda; a 10. juna, u selu Kukulovce, i gradonačelnik opštine Leskovac i direktor javnog preduzeća za izgradnju puteva najavljivao je radove na izgradnji puteva dok je bio u kampanji.  Na primer, penzioneri u zemlji dobili su pismo koje je gospodin Vučić potpisao u svojstvu lidera stranke, u kome se navodi da će dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 100 evra, nedugo nakon što je, u ulozi predsednika, obavestio javnost o toj meri u svom obraćanju građanima koje je bilo emitovano na brojnim televizijskim kanalima. Bespovratna sredstva u iznosu od 100 evra isplaćena su automatski za skoro 1,9 miliona penzionera i korisnika socijalne pomoći, dok je još 4,3 miliona građana moralo da se prijavi za nju.

 Stav 5.4 OEBS-ov Dokument iz Kopenhagena iz 1990 propisuje da će države učesnice paziti na „jasno razgraničenje između države i političkih stranaka; to se posebno odnosi na stranke, koje se neće spajati sa državom“, navodi se u izveštaju i upućuje na  Zajednička uputstava o Prevenciji i merama protiv zloupotrebe administrativnih resursa tokom izbornog procesa OEBS/KDILJP-a i Venecijanske komisije usvojenih 2016.“, dodaje se u ovom opsežnom izveštaju.

AGENCIJA

Evo šta su za Agenciju za borbu protiv korupcije “javni resursi”.

U skladu sa čl. 2. Zakona o sprečavanju korupcije (“Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19 i 11/21-autentično tumačenje), “javni resurs” je nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Odredbom čl. 50. st. 2. Zakona propisano je da funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti. Agencija, u postupku odlučivanja o postojanju povrede odredaba čl. 50. st. Zakona o sprečavanju korupcije, u svakom konkretnom slučaju, na osnovu činjenica i dokaza u postupku i primenom materijalnog prava, utvrđuje da li je javni funkcioner postupio suprotno odredbi čl. 50. st. 2. Zakona.

Ova Agencija ukazuje na još jedna vid zloupotrebe javnih resursa.

PREDIZBORNA KAMPANJA NA INTERNETU I POTENCIJALNA ZLOUPOTREBA JAVNIH RESURSA

Predizborna kampanja značajno je preusmerena na društvene mreže, kao i na internet generalno, kao posledica situacije koju je izazvao virus COVID-19. To pokazuju izveštaji posmatrača koje je Agencija za borbu protiv korupcije angažovala, kao i prijave podnete Agenciji u vezi sa eventualnim kršenjem relevantnih zakona. Iako su u pitanju besplatne internet platforme i mobilne aplikacije, Agencija apeluje na političke subjekte i nosioce javnih funkcija da ih odgovorno koriste i napominje da sadržaji koji se objavljuju na njima podležu sankcionisanju, ukoliko Agencija utvrdi da je došlo do kršenja zakona.

Kako je zakonom propisano, javni resurs je svaka nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Izborno pravo, kao opšte i jednako za sve punoletne građane, predstavlja ustavnu kategoriju. U tom smislu, jasna i nedvosmislena podrška političkim subjektima koji učestvuju na izborima je dozvoljena i legitimna, ali korišćenje javnih resursa u tu svrhu je izričito zakonom zabranjeno. S obzirom na to, ukazujemo na činjenicu da je politička promocija subjekata koji učestvuju na izborima, sa internet stranica (web sajtova), naloga i preko sredstava koja su u vlasništvu državnih organa, zloupotreba javnih resursa.

Agencija i ovim putem poziva funkcionere i političke subjekte na poštovanje izbornih propisa, kao i na odgovorno ponašanje prema građanima, koje se ogleda i u pravilnom korišćenju društvenih mreža i aplikacija, saopštila je prošle godine zvanično Agencija za borbu protiiv korupcije.

Ovaj tekst je deo projekta “(Zlo) upotreba javnih resursa u predizbornoj kampanji”

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Vasa
Vasa
2 godine pre

Ajde bre, ne pričaj nam bajke. Stavljali ste u svaki paket