Javni resursi – Da li je stranačka poseta premijerke Bujanovcu, Preševu i Surdulici zloupotreba

LESKOVAC-BUJANOVAC-PREŠEVO-SURDULICA

Prilikom nedavne posete Pčinjskom okrugu premijerka Srbije Ana Brnabić je ignorisala tri opštine u kojima SNS nije na vlasti, ali samo kao premijerka. Bujanovac,  Preševo i Surdulicu je posećivala kao funkcioner SNS i tamo se sretala sa lokalnim rukovodstvima stranke. Ovo je izazvalo reakcije građana, naročito u multietničkim opštinama Bujanovac i Preševo, u kojima Srbi nisu na vlasti. U ovim opštinama i Srbi i Albanci negoduju što su izbačeni iz premijerkine agende, za razliku od drugih opština. Predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi je rekao Regionalnoj informativnoj agenciji JUGpress da on nije imao nikakve informacije da premijerka Srbije, makar i kao stranačka funkcionerka, dolazi u tu opštinu.

Na fejsbuk stranama opštinskih odbora SNS u Bujanovcu i Preševu objavljene su fotografije sa ovih sastanaka. Na fejsbuk strani bujanovačkih naprednjaka je da je „ispred prostorija Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Bujanovac veliki broj okupljenih građana, članova i simpatizera Srpske napredne stranke  dočekao je predsednicu Vlade Republike Srbije Anu Brnabić državnog sekretara u ministarstvu privrede Dragana Stevanovića, narodne poslanike Nenada Mitrovića i Slavišu Bulatovića, načelnika Pčinjskog okruga Srećka Pejkovića, gradonačelnika Vranja Slobodana Milenkovića i Gorana Nikolića.

Nakon kraćeg razgovora sa okupnjenim građanima ispred prostorija stranke održan je radni sastanak premijera Ane Brnabić, državnog sekretara Dragana Stevanovića i načelnika Pčinjskog okruga Srećka Pejkovića sa članovima opštinskog odbora Srpske Napredne stranke Bujanovac u prostorijama stranke“.

U ovoj objavi SNS u Bujanovcu sve vreme Brnabić predstavlja kao predsednicu Vlade koja je došla u stranačke prostorije na stranački sastanak , zajedno sa još nekoliko javnih funkcionera

Brnabić ima objašnjenje za dvostruki boravak na jugu Srbije. Na pitanje novinarke JUGpressa kako to da u Jablaničkom okrugu obilazisve opštine kao premijerka, a da u Pčinjskom okrugu nije u tom svojstvu išla u opštine gde SNS nije na vlasti, već kao stranački funkcioner i sretala se samo sa ljudima iz SNS i da li se to desilo slučajno Brnabić je rekla:

„Ja kada obilazim okrug ili bilo koju lokalnu samoupravu i kao član SNS ja se trudim da obiđem i naše odbore. Sve ono što sam radila u Pčinjskom okrugu kao premijerka, radila sam u radno vreme. Ja sam medijima najavila da ću nakon tog dela ići da obiđem i naše odbore u Surdulici, Bujanovcu i Preševu. Ono što sam htela da čujem je kako stranka radi i da im dam svu moju podršku“ rekla je ona.

„U Preševu i Bujanovcu nisu bili samo naši članovi već su bili i drugi predstavnici Srba koji, na žalost, ne učestvuju ni na koji način u lokalnoj vlasti. Čula sam i probleme koje oni imaju, a to je da, recimo, nemaju nikakvo vodosnabdevanje, da ne mogu da kandiduju svoje projekte za rekosntrukciju loklanih puteva, za kanalizacionu mrežu. Takođe sam čula i da ne postoji način da se zaposle u lokalnoj samoupravi niti u bilo kom javnom preduzeću“.

Ona je rekla i da „nema razloga da se pravda zato što kao član SNS subotom i nedeljom ili u šest popodne obilazi odbore te stranke.

„Radim to i radiću i to je, ne samo moje pravo, već i moja velika želja kao člana stranke”, rekla je premijerka.

Velika dilema jeste da li je ovo tipičan primer zloupotrebe javnih resursa u predzborne svrhe, iako izbori još uvek nisu raspisani. Ili možda ipak ne?

„Ovo svakako nije tipičan primer funkcionerske kampanje, jer se ne odigrava pred izbore”, rekao je za JUGpress Nemanja Nenadić iz Transparentnost Srbija.

“Ono što posetu premijerke opštinama na jugu približava funkcionerakoj kampanji, jeste činjenica da je službeno posetila samo opštine gde je na vlasti njena partija, pa su tim činom ove posete dobile i partijsku „boju“. Kad je reč o popodnevnim posetama SNS odborima, to zakon i druga pravila ne brane, nije sporno ni korišćenje službenog vozila, jer premijerka ima pravo na zaštitu 24 sata, ali bi moglo biti sporno, na primer, ukoliko su zbog produženih aktivnosti sa premijerkom na partijskim sastancima ostali i neki državni službenici, savetnici i slično. Pored toga, na osnovu izjave o susretu sa Srbima iz Bujanovca i Preševa i ozbiljnim problemima, čini mi se da je bilo više nego potrebno da se organizuje sastanak i sa rukovodstvom tih opština”, objašnjava Nenadić.

On upućuje na Zaključak Vlade Republike Srbije o obavezi poštovanja člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Ovo je čitav tekst Zaključka:

Vlada Republike Srbije donela je, na osnovu preporuka Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, Zaključak kojim se dodatno unapređuje izborni proces u Republici Srbiji. Zaključkom se ukazuje svim članovima Vlade, državnim sekretarima, direktorima posebnih organizacija, direktorima službi Vlade i svim drugim državnim službenicima na položaju, direktorima i drugim rukovodiocima u javnim preduzećima i javnim ustanovama, funkcionerima u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, na obavezu poštovanja člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u periodu od raspisivanja do okončanja izbora.

Ovim dokumentom se precizira da funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se ističe da funkcioner javne skupove i susrete koje ima u svojstvu funkcionera ne sme koristiti u svrhu javnog predstavljanja učesnika na izborima, njihovih izbornih programa, pozivanja birača da glasaju ili ne glasaju za određene učesnike na izborima.

Takođe, kako se ističe u pomenutom zaključku, funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se podrazumeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara državnih organa, pokrajinskih i lokalnih institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova.

Izuzetno, javni resursi se mogu koristiti u izbornoj kampanji radi zaštite lične bezbednosti, ako je takva upotreba određenih javnih resursa uređena odgovarajućim propisima ili odlukom nadležnih službi.

Vlada Srbije ukazuje gore navedenim licima na dužnost poštovanja ovih zakonskih odredaba navedenih u Zaključku, a onima koji ne pripadaju ovoj grupi preporučuje da sve aktivnosti vezane za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, kao i za izbornu kampanju ne obavljaju u radno vreme organizacije kojoj pripadaju.

Takođe, u cilju pravilnog sprovođenja navedenih mera, Vlada posebno ukazuje na dužnost javnog funkcionera da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši takvu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političnog subjekta.

Vlada posebno naglašava da kršenje dužnosti iz člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije povlači prekršajnu odgovornost. Istovremeno, Vlada ukazuje i na to da nepoštovanje ovog člana od strane državnih službenika predstavlja težu povredu dužnosti.

U Zaključku koji je Vlada danas usvojila, navodi se i da nepoštovanje pravila iz člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije od strane direktora javnih preduzeća i javnih službi predstavlja nesavesno obavljanje dužnosti koje ima za posledicu znatno odstupanje od ostvarivanja osnovnog cilja javnog preduzeća, odnosno javne službe.

Prema odredbi čl.29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – odluka US, 67/2013 – odluka US, 112/2013 – autentično tumačenje i 8/2015 – odluka US)

Vršenje funkcija u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu

Funkcioner može da vrši funkciju u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu i da učestvuje u njenim aktivnostima ako to ne ugrožava vršenje javne funkcije i ako to nije zakonom zabranjeno.

Funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, funkcioner može da koristi javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera.

Funkcioner je dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta.

Odredba stava 4. ovog člana ne odnosi se na funkcionere koji se biraju neposredno od građana.

FUNKCIONERSKA KAMPANJA- CRTA

U periodu pre raspisivanja kampanje za izbore 2020. godine, posmatrači Crte zabeležili su 187 situacija u kojima su se funkcioneri sa različitih nivoa vlasti pojavljivali u javnosti raznim
povodima. Iako se ne može svaki slučaj tretirati kao funkcionerska
kampanja, koja je kažnjiva članom 29 Zakona o Agenciji za borbu protiv
korupcije , posmatranje 22 aktivnosti funkcionera uoči i tokom
predizborne kampanje, posebno u pogledu intenziteta redovnih
aktvnosti, predstavlja važan korak ka mapiranju prikrivene izborne
promocije, navodi se u izveštaju CRTE

“Ovaj segment posmatranja time doprinosi razumevanju
prikrivene izborne promocije koja se ostvaruje putem indirektnog
sugerisanja da je kontinuitet vlasti neophodan. 20 Čl.152 Krivičnog
zakonika. 21 Čl.29 st.2 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
“…funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima
učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju
političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno
podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja
učesnika u izborima…”

 Čl.29 st.5 Zakona o Agenciji za borbu protiv
korupcije: “Funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima
učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju
političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno
podrazumeva korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno
predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa,
pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da
bojkotuju izbore”, dodaje se u izveštaju.

Posmatrači CRTE su altivnosti funkcionera zabeležili u 79 gradova
i opština u Srbiji. Po aktivnosti funkcionera, izdvaja se beogradska
opština Palilula (13 slučajeva), odnosno naselje Grocka koje pripada
ovoj opštini, dok je drugi na listi Novi Pazar (12 slučajeva), a treći
je Temerin (9 slučajeva). Predsednici opština i gradonačelnici su
funkcioneri čije su aktivnosti najviše primećene na terenu (59%).
Predsednik opštine Temerin, predsednik beogradske opštine Palilula i
gradonačelnici Leskovca i Novog Pazara naiprisutniji su u ovom periodu
posmatranja.

Uoči raspisivanja kampanje, na terenu su zabeležene
aktivnosti 10 ministara i ukupno 20 slučajeva u kojima se svako od
njih jednom, ili više puta, pojavio kao akter. Ministri su tokom
perioda posmatranja, od 10. februara do 3. marta, posetili 19 gradova
i opština u 10 okruga. U najvećem broju slučajeva, povod pojavljivanja
ministara na terenu je bio obilazak građana, posete, otvaranje ili
zatvaranje različitih radova u ovim opštinama. U najvećem broju
slučajeva ministri su bili predstavljeni u svojstvu svoje javne
funkcije, ali su zabeležene situacije kada su posete mestima u Srbiji
koristili i za posetu lokalnim odborima svojih stranaka.

Jedan od takvih zabeleženih slučajeva dogodio se u Negotinu, 19. februara, kada
je ministarka Zorana Mihajlović, nakon celodnevnog obilaska različitih
infrastrukturnih projekata u ovom kraju, iskoristila priliku da obiđe
štand Srpske napredne stranke, a zatim da u večernjim časovima
prisustvuje sastanku OO SNS u prostorijama stranke u Negotinu.
Sastanaku u stranci prisustvovali su i gradonačelnici Kladova,
Negotina, Bora i Majdanpeka, kao i direktori javnih preduzeća
Elektroprivreda Srbije, Putevi Srbije i HE “Đerdap”.

Branko Ružić je takođe posetio lokalni odbor Socijalističke partije Srbije u svojstvu
potpredsednika stranke u Varvarinu, ali je gostujući na TV Palma Plus
u Jagodini u kapacitetu ministra za državnu upravu i lokalnu
samoupravu pozvao gledaoce da daju glas njegovoj stranci, čime se
našao u otvorenoj funkcionerskoj kampanji.

Crta je ovim povodom uputila prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije. Međutim, slučajevi u kojima su javni funkcioneri, u kapacitetu svoje javne funkcije,
promovisali političku stranku, zabeleženi su u najvećoj meri u
aktivnostima opštinskih i gradskih zvaničnika, na osnovu kojih je Crta
podnela nekoliko prijava Agenciji za borbu protiv korupcije.

 Prijave su, na osnovu nalaza sa terena, podnete protiv gradonačelnika Šapca,
Nebojše Zelenovića, predsednika opštine Inđija, Vladimira Gaka, dok
pravni tim Crte razmatra dokaze za podnošenje prijave protiv
predsednika opštine Temerin, Đura Žige.

 PRIJAVE POSMATRAČKE MISIJE
CRTE

Na osnovu prikupljenih podataka tokom dugoročnog posmatranja, u
posmatranom periodu, Crta je podnela 9 prijava Agenciji za borbu
protiv korupcije, koje su podnete zbog 7 slučajeva zloupotrebe javnih
resursa, 2 slučaja funkcionerske kampanje i 3 slučaja kršenja zabrane
finansiranja iz Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Podneta
je i jedna prijava prosvetnoj inspekciji za uočene slučajeve
nedozvoljenih aktivnosti političkih aktera u obrazovnim institucijama.
U slučajevima korišćenja javnih resursa za promociju političkih
subjekata, korišćene su zvanične internet prezentacije opština i
gradova (Valjevo i Kuršumlija).

MEDIJI I FUNKCIONERSKA KAMPANJA

Kada je u pitanju fenomen funkcionerske kampanje, gostovanja u emisijama u svojstvu funkcionera koji su prilikom gostovanja promovisali stranku su zabeleženi u
slučajevima Ane Brnabić, predsednice Vlade Republike Srbije, slučaju
Aleksandre Tomić, narodne poslanice SNS i predsednice Odbora za
finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
Narodne skupštine Republike Srbije i slučaju Branka Ružića, ministra
državne uprave i lokalne samouprave). Zabeležen je i slučaj zvanične
konferencije za medije koju je imao u svojstvu funkcionera Nebojša
Zelenović, gradonačelnika Šapca, a koja je korišćena za promociju
stranke i tom prilikom je došlo i do zloupotrebe zvanične internet
prezentacije grada Šapca koja je prenela vest o konferenciji.
Posmatračka misija Crte je prijavila i slučajeve u kojima su javni
funkcioneri koristili javne manifestacije za promociju političke
stranke (slučaj Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje,
boračka i socijalna pitanja i slučaj Vladimira Gaka, predsednika
opštine Inđija).Ovaj tekst je deo projekta “(Zlo) upotreba javnih resursa u predizbornoj kampanji”

Ovaj tekst je deo projekta “(Zlo) upotreba javnih resursa u predizbornoj kampanji”

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Ax Max
Ax Max
2 godine pre

Nemoj posle da kukate kada se otcepe Bujanovac i Presevo! Nemoj slucajno da sw busate u grudi i da pretite Albancima.