Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na kućama i zgradama

LESKOVAC

Grad Leskovac raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Leskovca za 2021.godinu. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju svi zainteresovani građani i stambene zajednice koji ispunjavaju uslove definisane pravilnikom.

Da bi ste podneli prijavu treba da dostavite sledeću dokumentaciju:

A) Za građane vlasnike porodičnih kuća ili stanova prijava mora da sadrži:

1) potpisan i popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1) za sufinasiranje mera energetske efikasnosti u tri primerka ( jedan original i dve kopije);

2) fotokopiju lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta podnosioca zahteva;

3) fotokopije ličnih karata sa adresom prebivališta ili očitane lične karte za sve članove domaćinstva;

4) predračun (profaktura) sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom koju građanin dobija od  jednog od privrednih subjekata (izvođača radova) sa liste (Prilog 2) koju je objavio Grad, a koju građanin izabere sa liste

5) kopiju rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu (radi utvrđivanja tačne površine);

6) uverenje o izmirenim poreskim obavezama;

7) kopiju građevinske dozvole ili drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta;

8) fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za prethodni mesec.

B) Za stambene zajednice stambenih zgrada prijava mora da sadrži:

1) dokaz o registraciji Stambene zajednice;

2) saglasnost stambene zajednice za predloženu meru uz zapisnik sa sednice;

3) potpisan i popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1A) za sufinasiranje mera energetske efikasnosti;

4) predračun (profaktura) sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom koju građanin dobija od  jednog od privrednih subjekata(izvođača radova) sa liste (Prilog 2) koju je objavilo/la Grad/Opština a koju građanin izabere sa liste

5) rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za svaki stan koji je dao saglasnost (radi utvrđivanja tačne površine);

6) potvrda/dokaz o redovnom izmirivanju obaveza za 2020. godinu po osnovu poreza na imovinu za svaki stan koji je dao saglasnost;

7) kopiju građevinske dozvole ili drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta ili dokaz da je započet proces legalizacije/ozakonjenja;

8) fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za svaki stan stambene zgrade koji je dao saglasnost;

9) lista članova stambene zajednice sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana stambene zajednice sa jasno vidljivom adresom stanovanja;

10) spisak svih stanara stambene zgrade sa kopijama lične karte gde se vidi adresa stanovanja;

Prijave se dostavljaju lično na šalter broj 16 pisarnice Gradske uprave, u Gradskom uslužnom centru ili preporučenom poštom na adresu:

Grad Leskovac

Gradska uprava- Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj – Grupa poslova za energetsku efikasnost

Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske sanacije

Trg Revolucije 45,

16 000 Leskovac

Zainteresovani građani mogu da sve prijavne obrasce i liste firmi, kao i Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova preuzmu sa zvaničnog sajta Grada Leskovca.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare