Iz niške policije kažu da se stopa kriminaliteta smanjuje

NIŠ

U toku decembra 2023. godine ostvareno je povoljno stanje bezbednosti na području
Policijske uprave u Nišu. Ukupna stopa kriminala smanjena je u odnosu na
decembar pretprošle godine za 7,73%, pri čemu je na području Aleksinca
zabeleženo umanjenje broja krivičnih dela za čak 47,50%. Od ukupnog broja
krivičnih dela na području Policijske uprave u Nišu, dela iz oblasti opšteg
kriminala su, kao i prethodnih meseci, najbrojnija ali je, istovremeno,
evidentirano i njihovo smanjenje u odnosu na isti mesec 2022. godine od 7,49%.
Takođe, broj krivičnih dela koja spadaju u grupu opšteg kriminala izvršenih od
strane nepoznatih učinilaca umanjen je za 7,26%.
Poput decembra 2022. godine, najveći broj zabeleženih krivičnih dela na području
ove policijske uprave pripada grupi krivičnih dela protiv imovine, pri čemu je
njihov broj smanjen za 17,62%. Zabeležen je manji broj krađa i teških krađa, a
značajno umanjenje se uočava kod broja razbojništava i neovlašćenog korišćenja
tuđeg vozila – broj i jednih i drugih krivičnih dela je manji za 75%. Kao i
decembra pretprošle godine evidentirana je jedna razbojnička krađa. Krivična
dela razbojništva, te neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, bila su izvršena od
strane nepoznatog učinioca i, brzim i efikasnim radom policije, sva su
rasvetljena tokom istog meseca. Sa druge strane, evidentirano je uvećanje broja
krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina za 16,67%, ali i protiv
bezbednosti javnog saobraćaja za 70%.
Policijski službenici su izvršili 17 zaplena različitih opojnih droga i
psihoaktivnih supstanci, prilikom čega je zaplenjeno ukupno 3,6 kilograma
narkotika, što je za 0,9 kilograma manje nego u istom mesecu 2022. godine. Podneto
36 krivičnih prijava zbog izvršenih krivičnih dela u vezi sa zloupotrebom
opojnih droga.
Broj otkrivenih krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala tokom decembra
povećan je za 185,71% u odnosu na isti mesec pretprošle godine. Zabeleženo je i
jedno krivično delo iz oblasti visokotehnološkog kriminala, u odnosu na 7 tokom
decembra 2022. godine, te 4 krivična dela ekološkog kriminala, odnosno za
69,23% manje nego u istom mesecu pretprošle godine. U ovom mesecu nije
zabeleženo nijedno krivično delo nedozvoljenog prelaza državne granice i
krijumčarenje ljudi, dok je jedno takvo krivično delo registrovano 2022. godine u
istom mesecu, niti krivičnih dela trgovine ljudima.
Održano je 111 javnih okupljanja, odnosno 37 više nego decembra pretprošle
godine, koja su pretežno bila sportskog, ekonomsko-socijalnog i kulturno-zabavnog

karaktera. 25.044 građana je prisustvovalo ovim skupovima i nije bilo prekinutih
ni zabranjenih javnih okupljanja, a održan je i jedan javni skup visikog rizika. 5.800
gledalaca je u sportskim objektima pratilo sportske priredbe i nije bilo
krivičnih dela nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
Tokom decembra 2023. godine se uočava i značajno smanjenje broja izvršenih
prekršaja protiv javnog reda i mira za 31,85% u odnosu na isti mesec 2022. godine.
Kao i prethodnih meseci, nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.
Na teritoriji Policijske uprave u Nišu, kako u redovnim tako i u pojačanim
kontrolama saobraćaja na putevima je otkriveno i sankcionisano ukupno 3.610
prekršaja, i najveći broj njih čine prekršaji prekoračenja brzine kretanja vozila –
1.155, nekorišćenja sigurnosnog pojasa – 402, te nepropisnog korišćenja mobilnog
telefona za vreme vožnje – 139. Podneta su 514 zahteva za pokretanje prekršajnog
postupka. Iz saobraćaja je isključeno 122 vozača koji su upravljali vozilom pod
dejstvom alkohola, 11 njih zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih
supstanci, a 21 vozač je zatečen pri upravljanju vozilom bez izdate vozačke
dozvole.
Tokom decembra je zabeležen porast ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 6% u
odnosu na decembar 2022. godine. Zabeleženo je smanjenje broja poginulih lica u
saobraćajnim nezgodama za 75%, bilo je 9 teško povređenih lica u odnosu na njih 7
tokom decembra pretprošle godine, odnosno više za 28,57%, dok je saobraćajnih
nezgoda u kojima je nastala samo materijalna šteta zabeleženo manje za 4,41% u
odnosu na decembar pretprošle godine. Najvećim delom saobraćajne nezgode su
uzrokovane neprilagođenom brzinom kretanja vozila i pogrešnim izvođenjem
radnji u saobraćaju od strane vozača. Policijska uprava u Nišu apeluje na sve
učesnike u saobraćaju da se dosledno pridržavaju saobraćajnih propisa, da ne
upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i ne prekoračuju dozvoljenu brzinu
kretanja, jer time čuvaju kako svoj, tako i živote ostalih učesnika u saobraćaju.
U Policijskoj upravi u Nišu izdato je 3.687 biometrijskih ličnih karata, 1.536
putnih isprava, kao i 950 vozačkih dozvola, a pokrenuto je i 1.125 revizija dozvola
za držanje oružja.
U okviru projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ tokom prvog polugodišta
školske 2023/2024. godine realizovane su radionice u 810 odeljenja u 53 škole na
području Policijske uprave u Nišu, u kojima je učestvovalo 11.052 učenika, a u
decembru se 3.674 učenika, u 12 škola, družilo i razgovaralo sa 19 policijskih
službenika i 8 vatrogasaca-spasilaca. Takođe, predan rad policijskih službenika
i njihovo prisustvo među najmlađim članovima naše zajednice doprineo je većoj
bezbednosti u školama jer, iako je evidentiran jedan prekršaj više nego decembra
pretprošle godine, u ovim obrazovnim ustanovama registrovano je 66,66% manje
krivičnih dela nego tokom istog meseca 2022. godine.
U cilju podizanja nivoa saradnje između policije i zajednice, tokom decembra

 1. godine je nastavljeno sa preduzimanjem aktivnosti na unapređenju
  komunikacije, poverenja i partnerskog odnosa sa svim relevantnim subjektima
  zajednice radi rešavanja lokalnih bezbednosnih problema, prvenstveno kroz
  preventivne programe i problemski orjentisan rad policije, uključivanjem građana
  i državnih organa u partnersko rešavanje bezbednosnih problema. Policijska
  uprava u Nišu preduzima i aktivnosti čiji je cilj razvoj komunikacije i saradnje sa
  predstavnicima i pripadnicima marginalizovanih, manjinskih i socijalno
  ranjivih grupa sa čim će se nastaviti i u narednom periodu, navodi se u saopštenju Policisjke uprave Niš.(kraj) saopštenje/LjS
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare