Iz Koordinacionog tela 16 miliona za djačke stipendije-Nga Trupi kooordinues 16 milion dinarë për bursa të nxënësve

BUJANOVAC-PREŠEVO-MEDVEĐA

Koordinaciono telo za Bujanovac, Preševo i Medvedju je za đačke stipendije ove tri opštine isplatilo 16.200.200 dinara u prošloj školskoj godini.

Predsednik ovog organa Vlade Srbije Zoran Stanković kaže da u izdvajanja države Srbije za potrebe žitelja tri opštine na jugu Srbije spadaju i učeničke stipendije.

Preko Koordinacionog tela se za ove potrebe od 2009. godine obezbeđuju 6.000 dinara po učeniku.

U školskoj 2019-2020 godini stipendije je dobilo 300 učenika, što ukupno iznosi 16.200.000 dinara.

Preko Koordinacionog tela je stipendirana i pet generacija studenata, njih 68 koji su upisali fakultete u Novom Sadu. Iznos stipendija je 45.000 dinara po studentu .

U Koordinacionom telu kažu da je u toku izrada studije koja će pokazati koje su želje mladih za studiranjem, kao i potrebe tog kraja, a planirano je da u narednom periodu bude dodeljeno 10 stipendija za državne fakultete i visoke strukovne škole na teritoriji Republike Srbije.

Kao poseban primer Stanković navodi dve studentkinje, Albanke koje su na završnim godinama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa prosekom ocena 9,70 i 9,50.

” Njih dve nisu imale jezičke prepreke jer su prošle kurs srpskog kao nematernjeg jezika koji finansira Koordinaciono telo uz pomoć britanske ambasade. Zato nastavljamo da sprovodimo učenje srpskog kao nematernjeg jezika, jer bez osnovnog znanja srpskog, nije moguća integracija na kojoj Koordinaciono telo stalno insistira“, objašnjava Stanković.

Preko Koordinacionog tela je obezbedjen i besplatan prevoz učenika u ove tri opštine.

U Koordinacionom telu kažu da su , na inicijativu direktorke škole „Sveti Sava“ u Bujanovcu, izdvojili novac za troškove prevoza za ukupno 1.562 učenika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Za tu namenu izdvojeno je devet miliona dinara.

„Unazad pet godina zaredom radimo na projektu „Naš grad, naše škole“ i deca su bila u Švajcarskoj”, kaže Stanković.

Od 2009. godine, đaci prvaci u ove tri opštine svakog prvog septembra dobijaju na poklon školski pribor i rančeve za šta je u prošloj godini izdvojeno 2.868.000 dinara.

Nga Trupi kooordinues 16 milion dinarë për bursa të nxënësve

BUJANOC-PRESHEVË-MEDVEGJË

Trupi koordinues për Bujanovc, Preshevë dhe Medvegjë për vitin e kaluar shkollor ka paguar 16,200,200 dinarë për bursa të nxënësve në këto tri komuna.

Kryetari i këtij organi të Qeverisë së Serbisë, Zoran Stankoviq, thotë se në mjetet që ndanë Srbia për nevojat e banorëve të tri komunave në jug të Serbisë bëjnë pjesë edhe bursat për nxënës.

Që nga viti 2009, përmes Trupit koordinues për këtë qëllim janë ndarë nga 6,000 dinarë për për nxënës.

Në vitin shkollor 2019-2020, bursat u ndanë  për 300 nxënës, e cila arrin në një total prej 16.200.000 dinarë.

Përmes Trupit Koordinues bursa janë ndarë edhe për pesë gjenerata studentësh, 68 prej tyre të regjistruar në fakultete në Novi Sad. Shuma e bursave është 45.000 dinarë për student.

Në Trupin Koordinues thonë se është duke u përgatitur një studim i cili do të tregojë se cilat janë dëshirat e të rinjve për të studiuar, si dhe nevojat e asaj zone, dhe është planifikuar të jepen 10 bursa për fakultete shtetërore dhe shkolla të larta profesionale në Republikën e Serbisë.

Si një shembull i veçantë, Stankoviq përmend dy studente shqiptare që janë në vitet e fundit të Fakultetit të Mjekësisë në Novi Sad me një notë mesatare prej 9.70 dhe 9.50.

“Këto dy studente nuk kishin pengesa gjuhësore sepse ata morën paraprakisht vijuan një kurs në gjuhën serbe si gjuhë jo-amtare, i financuar  nga Trupi Koordinues me ndihmën e Ambasadës Britanike. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të mësojmë serbishten si gjuhë jo-amtare, sepse pa një njohuri themelore të serbishtes, integrimi nuk është i mundur, për të cilën Trupi Koordinues insiston vazhdimisht “, shpjegon Stankoviq.

Përmes Trupit Koordinues sigurohet transporti falas i nxënësve në këto tri komuna.

Në  Trupin Koordinues thonë se, me iniciativën e drejtorit të shkollës “Sveti Sava” në Bujanovc, ata ndanë  para për kostot e transportit për gjithsej 1,562 nxënës në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Për atë qëllim u ndanë nëntë milion dinarë.

“Për pesë vitet e fundit, ne kemi punuar në projektin” Qyteti ynë, shkollat ​​tona “ndërkaq fëmijët përmes këtij projekti fëmijët patën rastin ta vizitonin Zvicrën,” thotë Stankoviq.

Që nga viti 2009, nxënësit e klasave të para në këto tre komuna kanë marrë falas pajisje shkollore dhe çanta shpine si një dhuratë çdo 1 shtator, ndërsa për këtë qëllim vitin e kaluar  u ndanë mjete në shumë prej 2.868.000 dinarë.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare