Imovina kao deo dijaloga


BEOGRAD

Ostvarivanja imovinskih prava treba bude deo dijaloga Beograda i Prištine, kao i mogućnost osnivanja delotvornog međunarodnog mehanizma koji bi nadgledao celokupan proces rešavanja većine slučajeva ugrožavanja, uzurpacije, rušenja ili bespravne gradnje na imovini pripadnika nevećinskih zajednica, navodi se u analizi NKEU za poglavlje 35.

Predstavnici Beograda ističu da tema imovinskih prava obuhvata četiri dimenzije – privatnu imovinu Srba, imovinu Srpske pravoslavne crkve, imovinu privatnih subjekata registrovanih na teritoriji izvan Kosova i imovinu u vlasništvu Srbije na teritoriji Kosova.

Beograd ističe da Srbija polaže pravo na vlasništvo nad velikim preduzećima, rudnicima i fabrikama u koje je decenijama ulagala, navodi se u analizi Radne grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 35 “Imovinska prava na Kosovu u okviru sveobuhvatne normalizacije odnosa Beograda i Prištine” koju su pripremili Stefan Surlić i Igor Marković.

S druge strane, Priština, pozivajući se na odredbe Ahtisarijevog plana, odbacuje pravo Srbije na državnu i društvenu imovinu, ističući da se privatna imovina pojedinaca, kao i Srpske pravoslavne crkve, može zaštiti u redovnom postupku pred različitim institucijama uspostavljenim na Kosovu nakon konflikta.

Prema preporukama iz analize, potrebno je da se kosovskim institucijama posredstvom Delegacije EU dostave skenirani i indeksirani podaci iz katastarskih knjiga koji su u posedu institucija Srbije.

Potrebno je utvrditi tačan broj slučajeva ugrožavanja imovinskih prava, kao i modalitete njihovog trajnog rešavanja, posebno u kontekstu obeštećenja, kao i sprovesti efikasnu i nepristrasnu verifikaciju i upoređivanje trenutnog stanja sa katastarskom evidencijom vođenom do sukoba 1999. godine.

Potrebno je utvrditi delotovorne pravne mehanizme kojima bi se nesmetano ostvarivale nadležnosti Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI), uključujući i isključivu nadležnost nad uzurpiranom imovinom, kako bi se izbeglo dupliranje procesa i odluka sa redovnim sudovima.

Potrebno je obezbediti redovne i stabilne finansijske izvore koji bi omogućili nesmetan rad KAUVI u procesima deložacije, rušenja bespravnih objekata, obeštećenja, kao i otkloniti institucionalne prepreke u sprovođenju usvojenih odluka koje se tiču uzurpirane imovine, što se posebno odnosi na sprovođenje presuda Ustavnog suda na Kosovu.

Izvor: FoNet

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare