ANGAŽOVANO OKO 170 OSOBA ZA JAVNE RADOVE

 

LESKOVAC

Na teritoriji Jablaničkog okruga započeli su javni radovi a prioritet u angažovanju na njima imaju  nezaposlene osobe  koje  su utvrđene kao višak zaposlenih, nekvalifikovana i nisko kvalifikovana lica, kao i lica koja imaju status dugoročno nezaposlenih, odnosno oni koji na posao čekaju duže od godinu dana, piše leskovački nedeljnik Nova Naša reč.

http://novanasarec.org.rs/index.php/2015/09/25/angazovano-oko-170-osoba-za-javne-radove/

 

Leskovac Marija Stevanovic

Projekat koji finansira Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), javni radovi, na području Jablaničkog okruga počeli su da se sprovode između 1. i 10. septembra. U toku je 18 javnih radova u kojima je angažovano 143 lica, za šta NSZ odvaja 11 miliona 815 hiljada dinara (gde spada isplata novčane pomoći nezaposlenim licima, troškova prevoza, troškova za izvođenje javnih radova i troškova obuke).

Na području okruga sprovodi se devet javnih radova, gde je angažovano 30 lica u statusu osoba sa invaliditetom. I ovi projekti su oročeni na tri meseca. Za ovu namenu je opredeljeno oko 2,5 miliona dinara, isplaćuje se novčanu pomoć tim licima, troškovi izvođenja javnih radova i troškovi prevoza.

-Javni radovi kao mera predviđeni su programom rada NSZ i sprovode se u cilju radnog angažovanja teže zapošljive kategorije nezaposlenih lica i lica u stanju socijalne potrebe. Prioritet u angažovanju u javnim radovima imaju ona nezaposlena lica koja su utvrđena kao višak zaposlenih, nekvalifikovana i nisko kvalifikovana lica, kao i lica koja imaju status dugoročno nezaposlenih, odnosno oni koji na posao čekaju duže od godinu dana. Prilikom odabira kandidata, odnosno izbora lica, poštovali smo predviđene kriterijume, tako da je oko 40 posto angažovanih lica sa prvim i drugim stepenom stručne spreme, znači bez kvalifikacija. Gledali smo i njihov socijalni status, da li su korisnici novčane socijalne pomoći, da su to samohrani roditelji, porodice gde niko ne radi, da su to ljudi iz kategorije raseljenih lica, romska populacija, ljudi koji su bez ikakvih prihoda i praktično žive na asfaltu, a ne primaju socijalnu pomoć, kađe šef odseka za posredovanje u zapošljavanju Marija Stevanović.

U nekim javnim radovima morala je da se ispoštuje i kvalifikaciona struktura, ne samo u pogledu stepena obrazovanja, nego i zanimanja koje ilice ima, jer je reč  o specifičnim poslovima. Tako su dva doktora medicine angažovana u Vlasotincu na obilasku staračkih seoskih domaćinstava. U javnim radovima, koje na primer sprovodi „Komunalac“ bilo je potrebno angažovati ljudi koji znaju da rukuju motornim testerama. U Ustanovi za odrasle i starije angažovano je 15 gerontodimaćica, i slično.

Javni radovi koji se sprovode na teritoriji svih opština Jablaničkog okruga, sem Crne Trave, biće realizovani u naredna tri meseca. Javni radovi se uglavnom odnose na održavanje i zaštitu čovekove životne okoline i realizaciju socijalnih, kulturnih i humanitarnih delatnosti. Naknada koju primaju nezaposlena lica je ista, bez obzira na stepen stručen spreme ona iznosi 15.000 dinara. Ne zasniva se radni odnos na određeno vreme, kako je to ranije bilo, već se potpisuje ugovor o privremenim i povremenim poslovima, mada se upaćuju porezi i doprinosi koji se odnose na obavezno  socijalno osiguranje. Ove novine predviđene su izmenama Zakona o zapošljavanju, do kojih je došlo početkom godine.

JOŠ JEDAN „KRUG“ JAVNIH RADOVA

Konkurs za drugi krug, koji je namenjen potencijalnim izvođačima javnih radova, završen je 16. septembra. Reč je o tome, objašnjava Marija Stevanović, da su se pojavila dodatna sredstva za realizaciju ove mere.

-Interesovanje nezaposlenih lica bilo je veliko, tako da su iz budžeta dodatno izdvojena sredstva za realizaciju novih projekata. Za naše područje je interesantno da je do 16. septembra podneto 36 zahteva za zapošljavanje 406 lica na javnim radovima, ukupne finansijske vrednosti 27 miliona 300 hiljada dinara, kao i pet zahteva za zapošljavanje 37 osoba sa invaliditetom vrednosti oko 3 miliona dinara. Radi se zapravo o dodatnim finansijskim sredstvima koja je NSZ opredelila na osnovu slabijeg interesovanja u drugim delovima Srbije, tamo gde nije realizovana kvota pojavio se višak sredstava. Zbog toga je raspisan drugi krug konkursa, a najveći broj podnosioca projekata za najveći broj lica pojavio se u Leskovcu. Činjenica je da to odslikava stanje na jugu Srbije, odnosno izrazitu nezaposlenost, tako da su nezaposlena lica zainteresovana da se uključe u bilo koji porojekat makar on trajao i dva, tri meseca, kako bi za taj vremenski period ostvarili neka novčana sredstva.

Ovi javni radovi biće realizovani veoma brzo, donošenje odluke očekuje se do kraja septembra, a već u oktobru će biće postpisani ugovori sa izvođačima. Bliži se zimska sezona tako da će biti teško da se oni realizuju tokom zime, ukoliko je reč o javnim radovima koji se izvode napolju. Međutim, ima i takvih projekata koji mogu da se sprovode u prostorijama institucija, to su socijalne, humanitarne  i kulturne delatnosti: pomoć i nega starih osoba, angažovanje osoba sa invaliditetom, personalna asistencija, uređivanje raznih baza podataka opštinskih insitutucija i institucija iz oblasti kutlure i socijalne zaštite, zdravstva. Predmost i prioritet će imati ti projekti, to su naša očekivanja, kaže Marija Stevanović.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare