Gradsko veće danas dalo zemljište bez nadoknade firmi “Aptiv pakard” u zelenoj zoni gde oni već grade fabriku

 

LESKOVAC

 

Člnaovi Gradskog veća grada Leskovca danas su odlučili da se firimi “Aptiv pakard” da gradsko zemljište bez nadonade u Zelenoj zoni na kome ova firma, koja je više puta najvljena kao veliki investitor, već uveliko grdai farbriku.

Evo kako ej ovaj predlog obrazložio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

 

“Pred vama je predlog zaključka kojim se utvrđuje predlog elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada bez naknade, neposrednom pogodbom investitoru ,,APTIV PACKARD“ DOO Leskovac za izgradnju fabrike. Ukoliko se ovaj elaborat usvoji na današnjoj sednici Gradskog veća upućuje se na javni uvid u trajanju od 8 dana na oglasnim tablama u Odeljenju za privredu i poljoprivredu i Odeljenju za poslove Skupštine grada i Gradskog veća, kao i na internet prezentaciji grada Leskovca, a nakon čega će biti predmet razmatranja i usvajanja od strane Skupštine grada Leskovca.

,,AptivPackard“ doo Leskovac, je dana 31. oktobra 2017. godine, uputio Pismo o namerama Gradu Leskovcu, koje se odnosi na realizaciju investicionog projekta koji obuhvata izgradnju fabrike za proizvodnju kablova za automobilsku industriju, a kojim bi bilo uloženo približno 24.000.000,00 evra i zaposleno najmanje 2.000 radnika na teritoriji Grada Leskovca. Iskazali su interes za kat.parcelu br.15029/5 u KO Leskovac površine 5ha 98a 39m² koja se nalazi u zoni građevinskog zemljišta u obuhvatu Plana Generalne Regulacije broj 16, blok 85 – celina 4a u okviru severne radnezone-privredni kompleksi, nova ,,Zelena“ zona/zapadnideo.

Dana 06. decembra 2017. godine grad Leskovac je sa investitorom zaključio Memorandum o razumevanju br.4891/2017-IV kojim su usaglašeni osnovni principi ulaganja investitora na teritoriji Grada Leskovca.

Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Filijala Leskovac, odredila je tržišnu vrednost građevinskog zemljišta za koje je zainteresovan investitor u iznosu od 2.071,43 dinara po m² što ukupno za predmetno zemljište iznosi 123.952.299,77 dinara odnosno 1.039.751,40 evra po srednjem kursu na dan procene.

Iako je ovo jedna od mogu slobodno reći najvažnijih investicija u poslednjih godina u Leskovcu i to iz mnogo razloga kao što je broj zaposlenih, oživljavanje zelene zone i mnogi drugi ipak nismo ostavili interese grada nezaštićene. ,,AptivPackard“ doo Leskovac je dužan da u roku od 45dana od dana overe ugovora, kao sredstvo obezbeđenja za neispunjenje ili neblagovremen oispunjenje ugovornih obaveza, gradu preda bezuslovnu bankarsku garanciju na ,,prvi poziv“ na iznos od 123.952.299,77 dinara, što predstavlja tržišnu vrednost zemljišta, sa periodom važenja od najmanje 5 godina od dana izdavanja bankarske garancije.

Elaboratom koji je na današnjem dnevnom redu je konstatovano da je opravdano otuđenje predmetne parcele bez naknade, s obzirom na to da su projektovani budžetski prihodi grada Leskovca u iznosu od 300.068.873,00 dinara odnosno 2.517.073,00 EUR, za period od 5 godina od početka realizacije projekta što je više od procenjene tržišne vrednosti građevinskog zemljišta za 2,42 puta i to je samo prihod grada Leskovca, a na to treba dodati i prihod odnosno uvećanje javnih prihoda Republike Srbije.

Pored prihoda koji idu u budžet Grada, biće naplaćeno i oko 19,6 miliona evra javnih prihoda namenjenih budžetu Republike, pri čemu će na svaki evro odobrene državne pomoći u budžete Grada i Republike biti uplaćeno 21,2 EUR (od čega 2,4 u budžet Grada i 18,8 evra u budžet Republike).

Kompanija „Aptiv PLC“- poslovna jedinica „Aptiv Packard“ d.o.o. Leskovac planira otvaranje 2.000 radnih mesta, što predstavlja 9,8 % zaposlenih u privredi grada Leskovca prema poslednjim objavljenim zvaničnim podacima, čime je ispunjen uslov da se realizacija investicije može smatrati projektom od značaja za realizaciju lokalnog ekonomskog razvoja.

Minimalni broj zaposlenih za KP 15029/5 čija je površina 5ha98a39m² da bi se otuđila iz javne svojine bez naknade jeste 299 radnika, a investitor kome otuđujemo zemljište se obavezuje na minimum zapošljavanja 2000 radnika, skoro sedam puta više zaposlenih od propisima predviđenog minimuma radnika. Samo ovaj podatak je dovoljan da se vidi opravdanost ovog otuđenja zemljišta bez naknade.

Uz napred navedeno, treba imati u vidu i pozitivne efekte koji se odnose na porast prihoda lokalnog komunalnog sektora od najmanje 182,3 hiljada evra, kao i porast prihoda privrede Grada i privrede Republikeod blizu 32 milionaevra.

Osim već navedenih pozitivnih efekata na lokalni budžet, prihode lokalnog komunalnog sektora, kao i budžet Republike Srbije,očekuju se i sledeći pozitivni socijalni efekti:
1. Ulaganje od najmanje 17,5 miliona evra u izgradnju objekta daje mogućnost uključivanja u posao domaćih građevinara,
2. Porast nabavki roba i usluga od lokalnih snabdevača pruža šansu znatnom broju privrednika i preduzetnika za širenje sopstvenih biznisa,
3. Očekivane neto zarade u petogodišnjem periodu realizacije investicije od oko 28,5 miliona EUR značajno će popraviti kupovnu moć i životni standard građana, a naročito porodica novozaposlenih radnika,
4. Smanjuje se broj nezaposlenih za 11,8 %,
5. Povećava se broj regularno zaposlenih u privredi za 9,8% (u prerađivačkoj industriji za 21,3 %); odnosno, za najmanje 2.000 lica sa redovnom zaradom i regulisanim doprinosima za socijalno osiguranje.
6. Uspešna realizija ovog projekta uz saradnju sa organima i funkcionerima lokalne samouprave, kao i efikasna lokalna administracija potvrđuju primer dobre prakse grada Leskovca i preporuka su za dolazak i drugih velikih investitora.

Osim napred iznetih argumenata o ekonomskoj i socijalnoj opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade, u prilog tome idu i sledeći argumenti:
1. Kompanija „Aptiv PLC“ čija je poslovna jedinica „Aptiv Packard“ d.o.o. Leskovac realizovala je slične projekte u Srbiji („Delphi Pacard“ d.o.o. Novi Sad), i do sada je u potpunosti ispunila sve preuzete ugovorne obaveze prema državi i gradu Novom Sadu;
2. S obzirom da se radi o ulaganju od najmanje 25 miliona evra i otvaranju 2.000 novih radnih mesta, ovo je u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija istovremeno i ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju, čime je investotor kvalifikovan za direktne pregovore sa nadležnim ministarstvima o vrsti i visini finansijske podrške za realizaciju investicije;
3. Izgradnja jedne ovakve fabrike u industrijskoj zoni – zelenoj zoni predstavlja prelomni trenutak i stimulans za dolazak i drugih investitora i aktiviranje „Zelene zone“;
4. Realizacija ovakve jedne investicije značajno povećava tražnju za radnom snagom, što indirektno može dovesti do porasta zarada već zaposlenih u drugim preduzećima u Leskovcu, i na kraju, ali ne manje bitno kompanija Aptiv primenjuje najviše svetske standarde u oblasti kvaliteta proizvoda, menadžmenta, kao i zaštite prirodne sredine i zaštite na radu;
Uzimajući sve napred navedeno ekonomske, socijalne i ostale efekte ove investicije kao i druge podatke bitne za ocenu opravdanosti otuđenja zemljišta, ekonomski je opravdano i socijalno prihvatljivo otuđenje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta na KP 15029/5, KO Leskovac, u svojini grada Leskovca, bez naknade u korist sticaoca „Aptiv Packard“ d.o.o. Leskovac za potrebe realizacije Projekta izgradnje fabrike za proizvodnju opreme za povezivanje žica i kablova”, rekao je Cvetanović.

Prati
Obavesti me o
guest

2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Ponosni građanin
Ponosni građanin
5 godine pre

Pa čekaj, oni već uveliko izgradiše objekat na parceli koja nije njihova. Kako dobiše građevinsku dozvolu, ako tako rade. Ja na kući ne mogu ni prozor da zamenim bez iste, a ovde se radi kako ko hoće. Očigledno da zakoni važe samo za obične građane, a za ove iz političkog miljea ne postoje. Ljudi, uzmite se u pamet. Zar ako postoji nečiji interes “nedodirljivog” (za sad) može da se krši zakon.

Nisu jedini
Nisu jedini
5 godine pre

Tako je i Yura bez papira sagradila pogon. Milenko je to gurao i treba da odgovara. Zato je i pobegao. Gradonacelnik nigde ne stavlja potpis i samo naredjuje nezakonite stvari. Gradski urbanista menja planove prema pojedincima investitorima. Jasminka je iscuskana jer ne saradjuje. Zikica je na Legas imao 95 000 platu za 20 radnika i nikakav doprinos, ili odgovornost. Vec u ime zahvalnosti za dozvole. Inspekcija se ne pomera. Ukiselili se, idu u iste firme, kod privatnika ne smeju, odmah ih biju iz kabinet sto uznemiravaju preduzetnike. Preduzetnici posle plate partiji i tako u krug. Zbog te korupcije nama nece da dodju ozbiljni investitori.