GRAĐANIMA I PREDUZETNICIMA OTPISANE KAMATE

LESKOVAC

Na danasnjoj sednici Gradskog veća donete su odluke  da se otpišu kamate za dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda i kamate na dospele a neizmirene obaveze po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

Izvorni prihodi lokalne samouprave su porez na zemljište, porez na imovinu fizičkih lica, porez na imovinu pravnih lica, ekološka naknada, firmarina i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. Analizom potraživanja koje budžet grada ima po osnovu ovih prihoda, utvrđeno je da fizička i pravna lica i preduzetnici, ne rečunajući naknadu za građevinsko zemljište, duguju milijardu 369 miliona 040 hiljada dinara.

Po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta dug iznosi milijardu 376 milina, odnosno 2 milijarde 745 miliona iznose ukupna potraživanja budžeta grada po svim osvim osnovama.

Utvrđeno je da od milijardu i 369 miliona, kamata koja se može otpisati primenom ove odluke bila bi 758,8 miliona dinara, a prihod koji se može ostvariti otpisom kamate i namirenjem glavnice iznosi 610 miliona dinara.

Tokom februara Gradska uprava za finansije je poslala 14.300 opomena fizičkim licima, koja duguju po osnovu svih ovih obaveza više od 10.000 dinara.

„Tada su obaveznici počeli da reaguju i izmiruju obaveze, a sve je to uslovilo da dođe do rebalansa zbog znatno većih prihoda. Analizirajući činjenicu da možda ovo nije pravedno jer je neko redovno izmirivao svoje obaveze, a neko će dobiti otpis kamate, ipak smo došli do zaključka da mi ne umanjujemo glavnicu. Onaj ko je imao obavezu, recimo, 5.000 dinara godišnje, i proteklih pet godina svake godine izmirivao po 5 hiljada, on je izmirio ukupno 25.000 dinara. Onaj ko nije izmirivao obaveze, on će samo imati kraći vremenski rok da izmiri tih 25.000 dinara, taj rok je od početka septembra do kraja godine, a zbog tog krađeg roka otpisaće mu se kamata koja u nekim slučajevima i nije naplativa zbog visine obaveza koje obveznik ima. Ova potraživanja sadrže i obaveze preduzeća koja su u stečaju, likvidaciji, i od kojih ne može da se naplati, ali je to knigovodstveno stanje na osnovu proknjiženih potraživanja od obveznika po svim ovim osnovama“ , rekao je načelnik  gradskih finansija Dalibor Tričković

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare