Grad Niš je na sedmom mestu kada je u pitanju funkcionisanje i rad lokalne samouprave

NIŠ

Analizom informacija o radu javne uprave Niš, došlo se do zaključka da je javna uprava pokazala solidne rezultate i ostvarila najviše poena iz oblasti koja se odnosi na Službenički sistem i Upravljanje ljudskim resursima, u delu Institucionalizacije poslova upravljanja ljudskim resursima, efikasnoj zaštiti službenika na položaju od neželjenog političkog mešanja. Takođe, oblast koja prati Odgovornost javne uprave, konkretno Proaktivnost u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici i oblasti Javnih finansija, u delu poštovanja budžetskog kalendara i planiranja prihoda, takođe su ocenjene kao solidne. Ono je što neophodno uraditi kad je veb-prezentacija grada Niša u pitanju, jeste usklađivanje sadržaja i tehničkih standarda sa Uredbom o bližim uslovima za izradu i održavanje veb-prezentacije organa, zaključak je nakon istraživanja u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“ čiji su rezultati predstavljeni u Nišu.

                        Odbor za ljudska prava sproveo je monitoring i evaluaciju kroz projekat „Pratim JA“ koja ima za cilj unapređenje dijaloga između civilnog društva i građana sa jedne i lokalnih samouprava sa druge strane. U istraživanju koje je sprovedeno o radu lokalnih samouprava, fokus su bili gradovi na jugu,  Niš, Aleksinac, Vlasotince i Prokuplje, a u toku celokupnog istraživanja obuhvaćeno je 17 gradova i opština. Prema ovim podacima, Vlasotince je na šestom mestu, Niš je na sedmom mestu, Aleksinac na osmom, a Prokuplje je zauzelo 16. mesto.

                      „Grad Niš je pokazao napredak u navedenim oblastima, kao i u poštovanju budžetskog kalendara i planiranja prihoda. Postoje zajedničke slabe i dobre tačke koje su svih 17 lokalnih samouprava pokazale. Međutim, kasnije smo zapazili u razgovoru sa predstavnicima lokalnih samouprava da su svesni nedostataka, ali to su tehničke stvari koje nisu u njihovoj moći. To se odnosi između ostalog  na zabranu zapošljavanja i nedostatak kadrova”, istakla je članica Odbora za ljudska prava Maja Kamenov.

                   Najmanje ocene je ostvarila je u oblastima Izrade i koordinacije politika u pogledu Transparentnosti rada gradskog veća i priprema nacrta i odluka u javnoj upravi, zatim u oblasti koja prati Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, konkretno Otvorenost i transparentnost zapošljavanja u lokalnoj samoupravi. S obzirom na to da u gradu Nišu nije objedinjena gradska uprava, tačnije postoji više uprava, komunikacija sa svim upravama nije bila ujednačena, a otežavajuću okolnost je predstavljala činjenica da grad Niš nije potpisao memorandum o saradnji na ovom istraživanju.

                    „Ove godine smo sproveli monitoring i evaluaciju četiri grada i opštine. Bili smo fokusirani na segmente funkcionisanja lokalne vlasti koji mogu da pokažu da li se reforma realizuje. Fokus je bio na šest oblasti”, objasnio je Dejan Đorđević ispred Odbora za ljudska prava.

                     Metodologija na osnovu koje je realizovano ovo istraživanje deo je pilot programa u Srbiji, a kako navodi Đorđević,  dodatna vrednost je da će biti na usluzi i raspolaganju organizacijama civilnog društva koja na taj način mogu da prate reformske procese u svojoj samoupravi.

                       „Biće korisna i organima javne uprave, jer smo postavili početnu osnovu, podatke iz 2021. i 2022. godine, na osvnovu čega mogu da preduzimaju mere kako bi unapredili svoj rad”, kazao je on.

                        Nedovoljno bavljenje lokalnim nivoom vlasti u kontekstu reforme javne uprave je prepoznato, te je 2020. godine iniciran projekat. Projekat se realizuje u 17 gradova i opština u Srbiji. Akciju „Pratim JA” organizovao je Odbor za ljudska prava Niš u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP), Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD), Centrom za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) i Ekološkim centrom „Stanište” iz Vršca. Projekat je realizovan uz pomoć Evropske unije, a grad Niš nije potpisao memorandum o saradnji na ovom istraživanju što je predstavljalo otežavajuću okolnost.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare