EULEX obeležava 16. godišnjicu RSBUN 1325 o ženama, miru i bezbednosti

PRIŠTINA

EULEX danas obeležava 16. godišnjicu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti. Obeležavanje usvajanja RSBUN 1325 trebalo bi da posluži kao podsetnik svima na posledice koje rat ima na žene i na značaj ravnopravnog učešća žena u nastojanjima za izgradnju mira.

Od usvajanja rezolucije 1325 godine 2000, Savet bezbednosti UN je usvojio još sedam drugih rezolucija koje su deo plana za žene, mir i bezbednost. Ovaj plan se sastoji od tri glavna pravca; pravo žena na ravnopravno učešće u aktivnostima za izgradnju mira, posebne potrebe žena i pravo na zaštitu tokom sukoba, naročito od seksualnog nasilja, kao i integraciju rodne perspektive u mirovne i bezbednosne misije, inače poznatu kao uključivanje rodnog aspekta.

Što se tiče praktičnog značenja uključivanja rodnog aspekta za misiju EULEX, misija je osnovala strukturu Kontakt osoba za rodna pitanja (KORP) u okviru organizacije, koja sistematski uključuje rodnu perspektivu u niz oblasti rada misije. Rezultati, između ostalog, pokazuju porast u korišćenju i prikupljanju podataka podeljenih po rodu i jačanje kosovskih institucija vladavine prava u rešavanju seksualnog nasilja i rodno zasnovanog nasilja.

Na 16. godišnjicu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325, organizacija Žene UN (UN Women) stavlja u centar pažnje rukovodstvo žena i kritičnu ulogu koju one imaju u sprečavanju sukoba, očuvanju mira i osmišljavanju efikasnijih odgovora na današnje kompleksne krize.

EULEX snažno podržava i naglašava važnost učestvovanja žena u izgradnji mira, kako je predviđeno rezolucijom SBUN 1325.

„EULEX smatra uključivanje rodnog aspekta veoma ozbiljnim i ja lično smatram da svaki pripadnik EULEX-a treba da prati rodni aspekt u svom svojstvu.  EULEX će kroz svoju strukturu Kontakt osoba za rodna pitanja nastaviti da blisko sarađuje sa Kosovskom agencijom za rodnu ravnopravnost i pruži najbolju moguću podršku i savet”, rekla je  šefica Misije EULEXa,  Alexandra Papadopoulou.

„Jedan bitan aspekt sprečavanja nasilja nad ženama i smanjenja ranjivosti žena jeste da se pruži podrška učešću žena u javnom životu. Međuzavisnost učešća i zaštite je veoma tesna. Jedan primer bi mogao biti unapređenje opšteg učešća žena u institucijama kao što su policija i pravosuđe. Time će se zauzvrat smanjiti ranjivosti žena i povećati njihove mogućnosti da traže pravdu”, dodala je  Papadopoulou.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare