Ekološke OCD predvođene udruženjem Porečje iz Vučja podnele zahtev lokalnojsamoupravi za pronalaženje adekvatnog modela za rešavanje problema ambalažnogotpada od pesticida

LESKOVAC

Ekološka organizacija Porečje iz Vučja je u saradnji sa još 4 organizacije civilnog društva
podnela zahtev radnoj grupi za praćenje i realizaciju Lokalnog plana upravljanja otpadom za
grad Leskovac za početak pune primene ovog dokumenta u delu koji se odnosi na ambalažni
otpad koji nastaje u poljoprivredi, a koji spada u grupu opasnog otpada. Novim Lokalnim planom
je jasno predviđeno rešavanje problema ambalažnog otpada od pesticida, pa s tim u vezi
tražimo da se pokrene rasprava na radnoj grupi za praćenje i realizaciju Lokalnog plana
upravljanja otpadom 2021–2030, za pronalaženje prihvatljivog modela za ovu vrstu otpada.
,,Naša organizacija ima svog člana u ovoj radnoj grupi i jedini smo predstavnici civilnog sektora
koji su dobili poverenje da rade na praćenju realizacije ovog lokalnog strateškog dokumenta. To
ćemo svakako iskoristiti za rešavanje problema nepovratne ambalaže sredstava za zaštitu bilja i
ponuditi neka rešenja za ovaj problem. Poznato je da smo u okviru projekta ,,Zbrinimo
ambalažni od pesticida” sproveli aktivnost odvajanja ambalaže od pesticida od ostalog
komunalnog otpada u 53 domaćinstava u 3 sela porečkog kraja, pa ćemo to svakako nevesti
kao jedno od mogućih rešenja. Ono što smo u toku realizacije projekta u razgovorima sa
građanima mogli da zaključimo jeste da je možda najprihvatljivije rešenje da poljoprivredne
apoteke preuzimaju ambalažu, odnosno da se za ovu vrstu otpada uvede model koji se
primenjuje za akumulatore”, navode iz organizacije Porečje.
Pronalaženje adekvatnog rešenja za prikupljanje ove vrste otpada stvorilo bi uslove da
poljoprivrednici mogu pravilno koristiti ambalažu sredstava za zaštitu bilja, što bi dovelo do
značajnog smanjenja količine ove vrste otpada u prirodi, ali, naravno, sve je to moguće samo uz
saradnju donosioca odluka, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata kako bi odluka
bila zakonska, isplativa i funkcionalna.
Uz zahtev je priloženo i 100 potpisa građana kao podrška ovoj inicijativi.

Projekat ,,Zbrinimo ambalažni otpad od pestidica” podržava Američka agencija za međunarodni
razvoj (USAID), u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu”, koji sprovodi Beogradska
otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim
istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom organizacijom The Nature Conservancy (TNC),
udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare