Do polaganja završnog ispita osmacima ostalo još deset dana

NIŠ-LESKOVAC-VRANJE

Učenici osmog razeda osnovnih škola uveliko se pripremaju za polaganje završnog ispita. Do provere znanja ostalo im je još desetak dana. Pripremna nastava za polaganje završnog ispita organizovana je u školama, ali su osmaci i ove godine kao i do sada učili i sa profesorima koje su platili njihovi roditelji.

                   Završni ispit polažu svi učenici koji završavaju osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja a zadatke i testove će rešavati 23, 24 i 25.juna. Učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku. Ispiti počinju u 9 sati i traje do 11. Najkasnije u 8.45 časova, dežurni nastavnici dele učenicima testove.

                 Prvog dana prema Kalendaru polaže se test iz srpskog jezika, drugog dana test iz matematike i trećeg dana kombinovani test. 

                 Na osnovu Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju  u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupnom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova. Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka.

                   Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.

                  Nakon objavljivanja preliminardnih rezultata roditelji imaju pravo uvida u testove. . Uvid može da ostvari elektronskim putem na Portalu Moja srednja škola (https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/), pomoću korisničkog imena i lozinke. Takođe, uvid u test omogućava i školska komisija koja dežura u školi od 10 do 16  časova na dan objavljivanja privremenih rezultata.

                    Ukoliko učenik smatra da postoje greške u pregledanju i bodovanju njegovog rada, roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika, ima pravo da uloži prigovor prvostepenoj komisiji elektronskim putem portal Moja srednja škola ili direktno u školi.

                   Prvostepena komisija dostavlja odgovor roditelju ili drugom zakonskom zastupniku  elektronskim putem ili posredstvom školske komisije.

Ukoliko učenik nije zadovoljan odgovorom prvostepene komisije za prigovore, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, ima pravo da podnese prigovor drugostepenoj komisiji  u danu koji je određen za podnošenje prigovora drugostepenoj komisiji, u skladu sa Kalendarom. 

                  Drugostepena komisija dostavlja odgovor roditelju ili drugom zakonskom zastupniku  elektronskim putem ili posredstvom školske komisije.

                  Zavod priprema i štampa testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta, biologija, geografija, istorija, fizika i hemija, sa zadacima koje će učenici i odrasli rešavati na završnom ispitu. Testovi se štampaju i pakuju na način kojim se osigurava bezbednost tokom distribucije i sprečava neovlašćeno otvaranje. Na dan distribucije rukovodilac školske uprave ili lice koje rukovodilac ovlasti preuzima testove za svoju školsku upravu u Zavodu.

                        Svi učenici završni ispit polažu u učionici, s tim da u učionici polaže najviše 12 učenika. Škole polaganje završnog ispita mogu da organizuju i u fiskulturnim salama. Ispred prostora  u kojem se polaže ispit određuje se mesto na koje učenici odlažu lične stvari koje ne smeju koristiti na ispitu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare