DEVENPORT O DVOJEZIČNIM TABLAMA U HRVATSKOJ

BEOGRAD

Šef Delegacije EU u Republici Srbiji, ambasador Majkl Devenport, danas je izjavio:

„Zaštita manjina je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije i načelo koje je eksplicitno navedeno u Ugovoru o Evropskoj uniji. Osim toga, diskriminacija po osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini je izričito zabranjena u Povelji o osnovnim pravima Evropske unije koja se primenjuje kad god se sprovodi zakonodavstvo EU. Komisija se stara da se prilikom primene zakona EU poštuju osnovna prava i princip zabrane diskriminacije. Poštovanje jezičke i kulturne raznolikosti predstavlja jedan od kamena temeljaca Evropske unije propisan članom 3 Ugovora o Evropskoj uniji. Iako nacionalne politike o jeziku, uključujući dvojezične javne natpise, ostaju u nadležnosti svake države članice pojedinačno, Komisija je uverena da će hrvatske vlasti poštovati svoje nacionalne i međunarodne obaveze, a posebno Okvirnu konvenciju Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina kao i evropsku Povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, koje je ona ratifikovala.”

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare