Debata o bezbednosti novinara i novoj medijskoj strategiji

LESKOVAC

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ i misija OEBS-a u Srbiji organizovali su u Leskovcu debatu na temu „Bezbednost novinara u lokalnim sredinama“, kao i predlogu za donošenje nove medijske strategije. Osnovni zaključci koji se nameću su da nova medijska strategija nedovoljno pažnje posvećuje lokalnim medijima, suštinski se ne razlikuje puno od prethodne i neće, u velikoj meri, doprineti poboljšanju položaja zaposlenih u televizijima, radijima i portalima  na lokalu. Takođe, mišljenje je i da Srbija nema loše medijske zakone, ali se oni ne primenjuju, ili se primenjuju selektivno.

Ova debata je deo projekta „Primena medijske regulative u lokalnim sredinama“, čije sprovođenje ima za cilj da poboljša razumevanje i unapredi komunikaciju  među svim akterima, od lokalnih samouprava, lokalnih organizacija civilnog društva, do  lokalnih medija.

Milun Dinić, zamenik  predsednika Skupštine grada i predsedniku Saveta za bezbednost, misli da je, po njegovoj proceni, saradnja sa medijima dobra i da se odvija na obostranu korist.

„Tu podrazumevam kako lokalnu samoupravu, koja zastupa interese građana Leskovca sa jedne , tako i medijske kuće sa druge strane. Smatram da informisanje mora biti pravovremeno, tačno i od koristi građanima.“

Stojan Marković, član Upravnog odbora „Lokal presa“ i član Radne grupe za izradu medijske strategije, podseća da je medijska strategija prestala da važi još prošle godine.

„Zato je tim ljudi iz struke i nekoliko ministarstava dobio zadatak da napiše novu. Ovaj dokument se donosi na period od pet godina i iz njega treba da proisteknu svi zakoni i podzakonska akta. Mi smo tekst smo završili i predali premijerki Ani Brnabić pred Novu godinu, ali iz razloga, koje ni ona verovatno ne zna, desilo se da taj tekst ne ode u Brisel na usaglašavanje. Poslat je tekst koji je u priličnoj meri izmenjen u odnosu na ono što smo predali premijerki, zbog čega je usledila reakcija medijskih koalicija i udruženja. Pre mesec dana imali smo ponovo sastanak sa premijerkom i ona je radnoj grupi produžila mandat na još mesec dana. Sada mi treba da sednemo i da se usaglasimo i dogovorimo oko dokumenta koji je otišao za Brisel. Rok koji imamo je 23. oktobar, tako da ćemo u toku sledeće nedelje doneti predlog. Taj tekst je prilično sličan prvom koji je radna grupa predala premijerki Brnabić, uz neke „kozmetičke“ promene. Plan je Vlade da ovaj dokument bude usvojen pre raspisivanja izbora, ali ja ne mogu da garantujem da tekst strategije neće pretrpeti promene pre ponovnog slanja za Brisel.“

Učestvujući u diskusiji neki od predstavnika leskovačkih medija primetili su i sami primetili da se ponuđeni dokument ne razlikuje mnogo od prethodnog i da se samo u tragovima bavi lokalnim medijima, kao i da medijski zakoni u Srbiji nisu loši, ali da se ne primenjuju ili se primenjuju selektivno.

Jedna od podtema debate bila je „Bezbednost novinara u lokalnim sredinama“. Izneti su razni primeri pritisaka sa kojima se mediji i medijski uposlenici susreću. Najčešće su to verbalne pretnje i psihički pritisci od strane različitih aktera političke i društvene scene. Dalje sledi stvaranje finasijskih problema u funkcionisanju medija, kao što su pritisci na razne komisije koje odlučuju o dodeli novca za finansiranje ili sufinansiranje raznih projekata, ili, pak, pretnje oglašivačima zbog reklamiranja u pojedinim medijima, slanje raznih inspekcijskih organa kako medijima tako i oglašivačima…

Članica Stalne grupe za bezbednost novinara, koju čine predstavnici MUP-a Srbije, tužilaštva i medijskih i novinarskih udruženja, Ljiljana Stojanović je rekla da je predlog da se broj krivičnih dela koja spadaju u domen pritisaka i pretnje novinarima, po kojima bi reagovali nadležni orgnai poveća.

Ona je rekla i da se kao najslabija karika u tom procesu zaštite novinara vidi tužilaštvo , koje sporo ili nikko ne reaguje, kao i sudovi u donošenju odluka o slučajevima pretnji novinarima.

Generalna sekretarka PU ’’Lokal pres’ Snežana Milošević je predstavila rezultate istraživanja o pretnjama i pritiscima na novinare na lokalu.

Ona je istakla da se, prema rezultatima istraživanja, povećava pritisak lokalnih vlasti i stranaka na vlasti na novinare i medije koji rade u lokalnim sredinama.

Kao jedna od ideja za borbu protiv kršenja postojećih zakona i pritisaka na medije predložena je mogućnost podnošenja prekršajnih prijava protiv predstavnika organa javnih vlasti koji ne daje informacije svim novinarima već vrše selekciju pa “nepodobnima” uopšte ne odgovaraju na pitanja, ne daju intevjuje, selektivno pozivaju na dogadjaje i slično.

Za organizovanje ove debate gradske vlasti u Leskovcu nisu htele da
ustupe prostor u upravi grada a isto su učinili i u Centru za stručno
usavršavanje i Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare