Članovi Radnog tima za LAP u Nišu podneli ostavku

NIŠ

Članovi Radnog tima za izradu novog Lokalnog antikorupcijskog plana grada Niša koje je preložio Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) podneli su kolektivnu ostavku na članstvo u timu.
Svih sedam članova Radnog tima koje je predložio LAF-a podneli su ostavke nakon devetomesečnih napora, truda i posvećenosti da maksimalno doprinesu donošenju kvalitetnog Lokalnog antikorupcijskog plana grada Niša (LAP), te stvore čvrste preduslove za izbor novog lokalnog antikorupcijskog tela, koje u svom radu mora biti biti samostalno i nezavisno, saopšteno je danas.

“Pošto Model LAP-a, koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije i na osnovu kojeg svi gradovi i opštine u Srbiji treba da izrade svoje LAP-ove, predviđa da su predstavnici lokalnih antikorupcijskih tela „obavezni članovi“ radnih timova za izradu LAP-ova, legitimitet niškog Radnog tima je našom kolektivnom ostavkom ozbiljno doveden u pitanje.
Valjanost celokupnog procesa izrade niškog LAP-a je, međutim, dovedena u pitanje znatno ranije.
Uprkos proaktivnom pristupu članova Radnog tima ispred LAF-a, proces izrade budućeg niškog LAP-a potpuno je zamro, propusti i problemi na koje smo ukazivali nisu rešavani, a naši najznačajniji antikorupcijski predlozi, inače čvrsto zasnovani na Modelu LAP-a, nisu naišli na podršku većine članova Radnog tima koje je predložio Grad.

Pojedini članovi Radnog tima koje je predložio grad zagovarali su stav da Model LAP-a predstavlja „samo okvirni orijentir“ i da se njegove vrednosti i principi „i ne moraju poštovati“, te iznosili ocene da su neka rešenja u Modelu LAP-a “nezakonita“.
Koordinator Radnog tima- inače gradonačelnik Niša, nije prisustvovao nijednom sastanku, te nije ni učestvovovao u radu tima.
Koordinator, tako, nije odgovorio ni na naš zvanični predlog da u sastavu Radnog tima ne mogu biti osobe kojima su izrečene sankcije ili se protiv njih vodi postupak pred sudskim organima ili Agencijom za borbu protiv korupcije zbog krivičnih dela sa elementom korupcije, odnosno zbog kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji mu je dostavljen početkom oktobra prošle godine, a nakon toga više puta ponavljan.
Služba za poslove Gradskog veća, koja nije član Radnog tima i nema aktivnu legimitimaciju da učestvuje u izradi LAP-a, kroz svoje „pravne komentare“ suštinski se mešala u proces izrade, pozivajući pri tom na nepoštovanje nekih od najvažnijih rešenja u Modelu LAP-a, odnosno na selektivno poštovanje Modela, i to na način koji odgovara lokalnoj vlasti, a snižava standarde u institucionalnoj borbi protiv korupcije.
Nije uvažen naš predlog da član Radnog tima bude predstavnik skupštinske Komisije za praćenje primene Etičkog kodeksa, što predviđa Model LAP-a, kao i da posmatrač procesa izrade novog LAP-a bude Biro za društvena istraživanja (BIRODI), koji je, inače, monitor institucionalne borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u Nišu, po još uvek važećem niškom Lokalnom planu za borbu protiv korupcije.
Uprkos našem višestrukom insistiranju, nije izmenjen ni tekst Rešenja o obrazovanju Radnog tima u kojem je netačno navedeno da je „posmatrač procesa izrade novog LAP-a Niš predstavnik OEBS-a“. OEBS, naime, nije pozitivno odgovorio na takav predlog Grada, nije predložio predstavnika i nije posmatrao proces.
Naše ostavke su upozorenje da su ovakvo nerazumevanje značaja nezavisne institucionalne borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, kao i inertnost ili opstrukcija u procesu donošenja strateškog gradskog dokumenta koji reguliše tu materiju- nedopustivi.

Podsećamo, pri tom, da je proces izrade LAP-a u skladu sa Modelom Agencije iniciran upravo sa naše strane, a da smo u proteklih devet meseci u potpunosti uradili nacrte pet od ukupno 17 oblasti budućeg niškog LAP-a, dali predloge izmena i dopuna nacrta sedam oblasti koje su radili drugi članovi Radnog tima i učestvovali u radu deset od ukupno 17 radnih podgrupa za izradu nacrta pojedinačnih oblasti.

Svim članovima Radnog tima prosledili smo sva dokumenta koja je LAF Niš donosio tokom četvorogodišnjeg rada, a koja su mogla poslužiti u izradi nacrta oblasti za koje su bili zaduženi, nadležnim gradskim službama smo dostavili predlog troškovnika za rad budućeg niškog lokalnog antikorupcijskog tela kako bi bio uvršten u budžet grada Niša za 2018. godinu, a davali smo i druge predloge i pokretali inicijative tokom čitavog procesa rada.

Naglašavamo da je Grad Niš jedan od samo nekoliko gradova u Srbiji koji je još 2011. godine usvojio Lokalni plan za borbu protiv korupcije, a jedini grad u zemlji koji je imao LAF kao samostalno, nezavisno i funkcionalno lokalno antikorupcijsko telo, te da se takav antikorupcijski kapital ne sme „prokockati“.

Uvereni smo takođe da se ne sme olako prenebregnuti ni činjenica da je niško lokalno antikorupcijsko telo postalo obrazac za sva lokalna antikorupcijska tela u Srbiji. U Modelu LAP-a se, naime, jasno navodi da je „predlog rešenja za izbor članova, organizaciju i rad“ tih tela „dat prema praksi i iskustvu Lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu“.

Model LAP-a je, inače, propisao da je rok za usvajanje Lokalnih antikorupcijskih planova u Srbiji (bio) 30. juni 2017. godine.

Donošenje ovog Modela, usvajanje LAP-ova u svim lokalnim samoupravama i formiranje lokalnih antikorupcijskih tela predviđeno je Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23, usvojenim od strane Vlade Srbije u aprilu 2016. godine”, navodi se u saopštenju koje JUGpress u celini prenosi a potpisuju ga Članovi Radnog tima ispred LAF-a Niš
Zorica Miladinović
Valentina Krstić
Vesna Crnogorac
Čedoslava Ristić
Lidija Vučković
Milan Jovanović
Dragan Petković

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare