Civilno društvo mora snažnije da se uključi u proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji

NIŠ

Na konferenciji „Move.Link.Engage. – Korak bliže ka snažnijem civilnom društvu“
održanoj u Nišu, koja je okupila više od 150 predstavnika civilnog sektora republičke i
lokalne vlasti i poslovne zajednice, sagovornici su ocenili da snažno civilno društvo
ima značajnu ulogu u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i da je stoga neophodno da
što veći broj organizacija civilnog društva bude uključeno u izradu zakonskih i
strateških dokumenata, kao i u kreiranje politike.
To su ujedno i neki od glavnih zaključaka istraživanja „Začarani krugovi – prakse,
prepreke i potrebe organizacionog razvoja organizacija civilnog društva u Srbiji“, koje
je nedavno sprovela Beogradska otvorena škola (BOŠ) u okviru projekta EU Resurs centar za
civilno društvo u Srbiji. Prema tom istraživanju, čak 67 odsto anketiranih organizacija,
uprkos brojnim izazovima u svakodnevnom poslovanju, aktivno je uključeno u unapređenje
pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Međutim, kako bi njihov doprinos evropskim
integracijama bio još vidljiviji, potrebno je da organizacije u što većoj meri budu i deo
procesa donošenja odluka na svim nivoima upravljanja, od lokalnog do nacionalnog.
Govoreći o važnosti osnaživanja civilnog društva za razvoj zajednice u okviru
pristupanja EU, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav
Žigmanov istakao je da je ministarstvo na čijem se čelu nalazi posvećeno stvaranju
podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te da je partnerstvo države i civilnog
sektora jedan od ključnih kriterijuma za članstvo u EU.
„Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog kontinuirano sprovodi
brojne aktivnosti kako bi podstaklo partnerstvo javnog i civilnog sektora. Intenzivno
radimo kako na sprovođenju aktivnosti predviđenih akcionim planom, i definisanju
novih, tako i na jačanju različitih institucionalnih mehanizama saradnje. Otvorili smo
vrata ministarstva za različite inicijative civilnog sektora i za permanentni dijalog
koji je osnov i baza za sve druge aktivnosti“, naveo je on.
Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji, istakao je
da glas građana okupljenih u organizacijama civilnog društva treba da se čuje snažnije na
svim nivoima vlasti i da je to jedan od glavnih ciljeva pomenutog projekta kojim
koordinira BOŠ.
„Mi ćemo imati ulogu donatora i partnera civilnom društvu samo dok Srbija ne uđe u EU, a
to je, nadamo se, za nekoliko godina. Ono što je važno do tada da uradimo jeste da ojačamo
kapacitete tog sektora za članstvo, jer vam se tada otvaraju nove perspektive i novi
fondovi, i morate biti spremni da ih iskoristite“, naveo je on.

Istraživanje o kom je bilo reči na konferenciji pokazuje da su upravo finansije, uz
upravljanje ljudskih resursima, najslabija tačka rada organizacija u Srbiji. Čak 57 odsto
organizacija se oslanja na bespovratna sredstva jedinica lokalne samouprave, a svega 17
odsto njih ima dugoročnija sredstva koja pružaju sigurnost za dalji organizacioni i
programski razvoj.
Otuda je diverzifikacija izvora finansiranja, koja se, između ostalog, postiže i ulaskom
Srbije u EU, jedan od ključnih prioriteta za dalji razvoj organizacija civilnog društva.
Ona je ujedno i najbolje rešenje za njihov izlazak iz „začaranog kruga“ u kome se previše
ljudskih resursa troši na dobijanje nedovoljnih sredstava za finansijsku održivost i u
kome komplikovani administrativni zahtevi donatora oduzimaju prostor i vreme za
programske aktivnosti i bilo kakav drugi vid razvoja.


EU Resurs centar za civilno društvu u Srbiji” (EURC) okuplja i podržava civilno društvo
i neformalne grupe građana uključene u proces približavanja Srbije Evropskoj uniji.
Okuplja više od 500 organizacija u sklopu regionalnih i ekspertskih resurs centara u
Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Užicu, Boru i Jagodini. Rad EU Resurs centra za civilno
društvo u Srbiji podržava Evropska unija koja je do sada uložila više od 60 miliona evra
za podršku razvoju civilnog društva u Srbiji.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare