Call centri u svim lokalnim samoupravama Nišavskog upravnog okruga

NIŠ

   Okružni štab za vanredne situacije Nišavskog okruga kojim je predsedavala komandant Štaba i načelnica Nišavskog upravnog okruga Dragana Sotirovski doneo je niz mera kako bi se sprečilo širenje koranavitusa i njegovo suzbijanje. Okružni štab za vanredne situacije odredio je i koordinatora za sprovođenje mera,  Slavicu Petrović, član štaba za medicinsku pomoć i epidemiološku zaštitu – šef Odseka za zdravstvenu inspekciju u Nišavskom upravnom okrugu. Članovi štaba sun a sastanku razmatrao je danas i prihvatio Nacrt mera Instituta za javno zdravlje Niš, za sprečavanje nastanka i širenja  infekcije izazvane korona virusom kod zaposlenih i korisnika usluga javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova i drugih subjekata na teritoriji celog okruga.

                           Preporučuje se svim komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije da  razmotre epidemiološku situaciju na svojoj tetitoriji i odmah usvoje Mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane koronavirusom kod zaposlenih i korisnika usluga javnih usluga kao i Akcioni plan sa kontrolnom listom za postupanje radi sprečavanja bolesti koje izaziva koronavirus, imajući u vidu specifičnost delatnosti, pružanja javnih usluga i ljudskih resura kojima rukovode, jedan je od mera koja je usvojena na sastanku Štaba.

                          Jedan od zaključaka je preporuka svim komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije da odmah  odrede koordinatora ispred štaba za primenu i sprovođenje mera. Takođe i koordinatore na nivou konkretnog preduzeća, ustanove i organizacije kojima koji će biti zadužen za punu primenu i sprovođenje mera.

                          “Preporučuje se komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije, da sagledaju  mogućnosti edukacije svih subjekata  kako bi se širenje korona virusa svelo na najmanju moguću meru, za šta je potrebno da svi obrazovni profili imaju potrebna znanja, informacije i opremu za sprovođenje mera prevencije”, zaključeno je na sastnaku.

“Koordinatori ispred opštinskih štabova se obavezuju da svakog dana u 19 časova dostavljaju izveštaje Okružnom štabu za vanredne situacije preko „Operativnog centra 112“ Uprave za vanredne situacije u Nišu na mejl adresu czoni@mup.gov.rs, telefoni za kontakt su: 1985, faks 018-515-176”.

                      Preporučuje se komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije da sagledaju mogućnosti i organizuju „call“ centre koji bi bili namenjeni za komunikaciju sa starim i iznemoglim licima, u smislu pružanja neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih životnih namirnica i medikamenata.

                     Nalaže se komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije da obezbede doslednu primenu donetih mera Vlade Republike Srbije, na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja.

                     Preporučuje se komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije da u skladu  sa svojim mogućnostima angažuju preduzeća koja će biti korišćena u svrhu pojačanja mera dezinfekcije, po preporuci Instituta za javno zdravlje Niš.

                  Nalaže se komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije da izvrše  ažuriranje spiskova poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i sagledaju mogućnost njihovog eventualnog angažovanja i određivanja za koordinatore sprovođenja mera na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

                 Preporučuje se komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije da preko  formiranog „call centra“, primaju informacije od građana o nepoštovanju naloženih mera Vlade Republike Srbije i o tome obaveste mesno nadležnu komunalnu inspekciju ili Policijsku stanicu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare