Burna rasprava tokom usvajanja završnog računa za 2023. godinu: Kako troše pare građana ?

LESKOVAC

Odbornici skupštine Grada Leskovca na 3. sednici razmatrali su predlog Odluke o završnom budžetu grada za 2023. godinu koji je obrazložila Marija Milosavljević, šefica Odeljenja za finansije. U konsolidovanom završnom računu budžeta grada Leskovca iskazan je konsolidovani budžetski deficit u iznosu od 246.664.000 dinara, kao razlika između ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Budžet grada Leskovca na dan 31.12.2023. godine ostvaren je sa 5.743.066.226 dinara što čini 87,1 % od planiranog. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 5.445.164.915 dinara. U toku 2023. godine grad nije zaduživao, ali je preneo sredstva sa stanjem na dan 31.12.2022. godine u iznosu od 682.923.581 dinara.

Odbornik Miloš Vučković (Svi za jednog, jedan za sve) je upitao da li ostvarenih 84% od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobiti pokazuje efikasnost lokalne administracije?

„U trenutku kada imamo velike potrebe za investicijama u obrazovanju, infrastrukturi i zdravstvu, mi ne uspevamo da obezbedimo punu realizaciju bitnih prihoda. Kada ne platite porez više nema da vas tuže, pa da idete na sud, nego vam daju račun koji niste platitili i to vam je verodostojna isprava. Sa tom ispravom vam začas naplate porez, ako radite skinu vam 2/3 zarade. I pored toga, opet je naplata poreza samo 77%. Nema narod para, od čega će se naplatiti, ako neko nije u radnom odnosu. Visoki rashodi za zaposlene koji čine skoro četvrtinu, tako da može da se obavi i preispitivanje strukture troškova.“

On je upitao i koliko će novca otići na kazne Zaštitniku građana zato što lokalna samouprava nije odgovorila ili neispravno odgovorila na zahteve za dostupnost informacija od javnog značaja.

Jelena Spirić (SSP) je rekla da građani najviše zameraju saobraćaj.

„Izvršenje za saobraćaj je samo 74%, znači manje nekih 180 miliona od predviđenih. Te pare nisu ostale, nego tih 180 miliona nisu prihodovani. Znači, slagali ste građane za neke radove u tom iznosu. Imamo izvršenje od 44,9% za vodosnabdevanje, samo 61 milion je uložen, što je bedna cifra. Inače, planirano je 137 miliona, a trećinu je dala republika. Imamo subvencije za „Dom“ gde je dato 16 miliona više, za turizam 38 miliona više! Da li mislite da je građanima važnija voda ili provod?“

Bojan Stanković je (Svi za jednog jedan za sve) osvrnuo se na mesne zajednice, rekavši da u mesnim zajednicama Donja Slatina i Velika Biljanica trenutno postoje novoizgrađene tribine pored sportskih terena koje su urasle u trave i šiblje.

„Sam teren i prateća infrastruktura se ne održavaju, a kada se to i učini, to je u vreme održavanja turnira u malom fudbalu. Tik uz igralište protiče Gradašnička reke, a u njoj je naraslo drveće. Tu su i kilometarske deponije šuta…“

Dragana Lazić (Svi za jednog jedan za sve) je smatra da se prihodi mogu povećati legalizacijom objekata, kao i povećanjem efikasnosti od strane poreskih organa.

„Više je nego jasno da su sredstva neracionalno trošena i to je postala višegodišnja praksa trenutne administracije. Grad Leskovac ima izrađen antikorupcijski plan još 2017. godine, ali on nikada nije stavljen u funkciju, jer se na dan raspisa na tender niko nije prijavio da bi se popunilo to telo. Zbog svega toga trpe najviše građani.“

Saša Stojanović (DS) kaže da su samo ekološka i komunalna taksa u potpunosti ispunjene, čak i više od planiranog, za razliku od prodaje građevinskog zemljišta koje je stalo na 40%.

„U ovom dokumentu postoje velika odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period od 1.1.-31.12., pa smo tako saznali da je šest miliona dinara prebačeno na drugu poziciju, a saznali smo i da je sa dva pred izbore volšebno povećano sa dva na 52 miliona za nabavku medicinskih uređaja. Kao i donacije za srednješkoolce, koje su sa 500.000 povećane na 47 miliona. Izveštaj nezavisne revizorske institucije kaže da Grad Leskovac ne zna koliko ima nekretnina, da neke nekretnine uopšte nisu uvedene u sistem, tako da ne možemo da znamo koliko para imamo kao nefinansijsku svojinu. Mi ne znamo i koliki su nam troškovi vezani za sudske troškove, kolike će tu da budu kamate, te bi iz ovih razloga ovaj predlog morao da bude odbijen.“

Nebojša Cakić (Za Leskovac – ZAJEDNO) primećuje da se „s jedne strane stalno govori kako je budžet savršen, kako su nam finansije stabilne, kako smo uspešni, imamo mnogo para…

„Ali, budžet pokazuje realnu istinu, a to je da je budžet u deficitu, da nisu ostvareni ni prihodi ni rashodi. Čuli smo ovde od gradonačelnika da će se plate u Juri povećati, zatim i da je smanjena nezaposlenost. Dakle, ako ima više zaposlenih i povećane su plate, onda mora da bude i veći prihod od zarada. A ovde stoji da je prihod ostvaren sa 84%. Da je kako oni pričaju, prihod bi morao da bude preko 100%. Od kapitalnih investicija je urađena samo jedna ulica, ona kod stadiona, a kad je formiran budžet je imao predviđenih deset stavki i trebalo je da se ostvari sa 928 miliona. Ostvaren je ukupno sa 114 miliona.“

Nenad Zdravković (Za Leskovac – ZAJEDNO) smatra da nema svrhe govoriti i predlagati.

„Osnovni problem ovog grada je korupcija i prebacivanje našeg novca u njihove džepove. Zato što je napravljen protočni bojler da sredstva iz budžeta idu u privatne džepove, kako bi se botovi i aktivisti SNS-a novčano nagradili.“

Zdravković je dodao već ranije iznete tvrdnji o aferi sa atarskim putevima i socijalnim projektima Udruženja „Grad Jelica“ koji su finansirani iz budžeta Leskovca, zbog kojih je pomoćnik gradonačelnika Perica Gavrilović pritvoren..

Gradonačelnik Goran Cvetanović kaže da završni račun budžeta nije samo finansijski dokument, „nego i svedočanstvo o tome kako smo mudro i odgovorno upravljali i zajedničkim snagama uspeli da unapredimo naš Leskovac. Uložena su značajna sredstva i napori u različite obalsti koje su od vitalnog značaja za naše građane. Naša vizija je bila jasna, stvaranje boljih uslova za život, rad i razvoj naših sugrađana, a imali smo i odlučnu saradnju sa Vladom Srbije. Završen je stadion, centar velikih sportskih dešavanja. Poslovi upravljanja stadionom povereni su operatoru, čime će grad biti rasterećen za 40-50 miliona dinara. Drugi kapitalni objekat, Opšta bolnica, uveliko se radi na rekonstrukciji, a završeni su radovi na čitavom jednom krilu. Regionalni startap centar je započet i uveliko se gradi. Što se tiče obrazovanja od 400 miliona za vreme nekih drugih, došli smo do 1,324 milijade. Radi se na sanaciji sistema grejanja, izgradnjom sportskih terena, rekonstrukcijama objekata…“

GRADONAČELNIK O OPTUŽBAMA NA RAČUN UDRUŽENjA „GRAD JELICA“

Cvetanović je pobrojao izdvajanja iz budžeta i obavljene radove tim sredstvima u oblastima infrastrukture, sporta, prosvete, a govorio je i Udruženju „Grad Jelica“.

„Tačno je da su dobili 13 miliona za period od šest godina. Kada se to malo analizira, svake godine broj angažovanih lica pored koordinatora bio je 5-7, a vreme trajanja projekta u proseku osam meseci. Ako uzmemo da je prosečno bilo dva miliona dinara po godini, podelimo sa brojem meseci i angažovanih lica, dolazimo do nekih 250.000 dinara, a po 41.700 po angažovanom licu. To nije podatak o kakvom se do sada govorilo. Analizirajmo i gerontodomaćicu Svetlanu Gavrilović, sestru Perice Gavrilovića, 1.176.581 dinar. Žena koja nigde ne radi, koja je samohrana majka i žena koja je radila na poslovima kućne pomoćnice šest godina. 2018. godine 30.000 mesečno za tih 7-8 meseci koliko je radila, 2019. 39.600, ispod proseka plate koju imamo bilo gde. 2020. 44.000 dinara mesečno, 2021. godine 28.000 dinara, 2022. 31.000 mesečno, 2023. 36.000 dinara, što predstavlja ispod minimalne zarade. Dalje, Aleksandar Stojković, angažovan na projektima kao gerontodomaćica, uzeo je 224.000 dinara, a ne 500.000 kako neki tvrde, u 2021., posete potvrđene potpisima samih korisnika usluga. Navodi grupa „Za Leskovac – ZAJEDNO“ i Milenu Stanković, gerontodomaćicu, koja je potpisala ugovor maja 2023. godine, a obilazila korisnika koji je preminuo avgusta 2022. godine, te ga, kada je preminuo, zamenila Zoricom Ristić. Milena Stanković je angažovana u projektu kao gerontodomaćica 2022. godine u trajanju od devet meseci i za svoj rad dobila naknadu od 282.500 dinara, što je mesečno po 31.000 dinara. Za svaki mesec popunjavala se lista korisnika koje je obilazila i koju su korisnici potpisivali. Na spisku se nalazi pomenuti Vasić Zlatan u periodu od aprila do avgusta, kada je preminuo. U septembru Milena Stanković u listu korisnika usluge pruža umesto pokojnom Vasiću Zorici Ristić u trajanju od septembra do decembra 2022. godine. Tu se nameće samo jedan zajljučak, da Milena Stanković nije ugovor potpisala 2023. godine, već je bila angažovana u 2022. godini. Kažu i da su potpisivali ugovor sa samim sobom. Ali, ja vidim da to, što nije opravdanje, da Centar za porodičnu meditaciju, gospodin Zoran Perišić potpisao sam sa sobom ugovor, a ne vidim da tu postoji neki problem. Izveštaji revizora kažu da su pomenuti računi i evidencije predstavljeni verno, pouzdano i da su podržani prikladnim pratećim dokumentima, kao i da je trošenje sredstava u skladu sa ugovorom.“

Replicirajući gradonačelniku Nenad Zdravković je rekao da se iz ugovora vidi da ga je Milena potpisala 2023. godine, Pericina sestra „skromnih 25. 26.000 dinara, po godinama 2018. i 2019. po 82.000, 2020. 224.000, 2021. 229.000, 2022. 288.582 dinara, 2023. 288.000. Sve ukupno 1.176.000 dinara… Milena Stanković je u svom izveštaju koji je podnela za 2023. godinu, čak i da je radila 2022., pominje da je obilazila Zlatana Vasića koji je preminuo, a onda ga zamene sa ženom koja je preminula pre potpisivanja ugovora u 2023. godini. Ta žena je u stvari tašta našeg odborničkog kandidata i on, njegova surpuga i njena sestra će potvrditi da tamo nikad niko nije otišao. Aleksandar Stojković ima privatnu firmu, radi u Domu kulture, uzeo je 500.000 kao geerontodomaćica, 224.000 i 269.000, pa to dopuni sa putnim troškovima od skoro 300.000 dinara, a obilazio je baku i deku s kojima živi. Ali, ove papire ima gospoda u Nišu…“

Cvetanović je ponovo izašao za govornicu i tvrdio da „oni obmanjuju javnost. u vezi korisnika projekta „Radimo za bolju budućnost dece razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“, gde promovišu Miloša Jovanovića i svi mediji to prenose, a taj Miloš Jovanović, čiju su sliku i ime i prezime stavili, sem imena i prezimena apsoultno ništa nije tačno. Čovek je uzeo sredstva granta, kupio opremu za zavarivanje. Nije to samo taj slučaj. Prozvana je i Slađana Mladenović, za koju se tvrdilo da je gerontodomaćica iz Grdelice. Žena je kupila mašinu za vez i poslovala u 2022. godini. Na žalost, mediji to prenesu, a ljudi imaju… Dobro, nekog i uhapse, za 12 godina vlasti nije sve idealno, postoje propusti, ali ne u toj meri…“

Nenad Mitrović (Svi zajedno za Leskovac) zamerio je da je najmanje ulaganja bilo u prosveti.

„Samo na osnovu predviđenih i utrošenih imamo deficit od preko 60 miliona dinara. Što se tiče mesnih zajednica, imamo zgradu koja se renovira već nekoliko godina… Meštani MZ „MOrava“ nemaju gde da naprave nijedan sastanak. Prostorije koje su nam date na upotrebu su podrum, i date su u zakup privatnom licu na 30 godina, a mi ne možemo da nađemo kad taj ugovor ističe. Šta se dešava sa MZ u Krajincu? Dobili su novu zgradu, ali njima je mnogo važniji most preko Morave koji ne možemo da napravimo desetak godina…“

Predrag Ivanović (SNS) ocenio je da je skupštinska rasprava poprimila ulične manire zbog dobacivanja i uvreda.

„Ovde samo nije bilo pretnji ličnim likvidacijama. To vređanje i dobacivanje je rezultat ličnih frustracija. Kako je moguće da imamo stabilan budžet, a da se krade, kako se optužuje, taj isti budžet?“

Nenad Stojković (Za Leskovac – ZAJEDNO) upitao je gde je potrošeno 105 miliona za poljoprivredu i zatražio da se poveća budžet za poljoprivredu..

„Da li znate u kakvom su stanju naši atarski putevi. Od Vinarca i Donjeg Stopanja u severnom delu grada tvrdim da 5% atarskih puteva nije uređeno. Ni u Lokošnici, Razgojni, Donjem Brijanju, sem u Draškovcu. Nisu ni pipnuti atarski putevi.“

Dragan Stošić (Narodni pokret Srbije) upitao je zašto se uzimaju firme izvan grada Leskovca da prave mobilijare za decu, kada to mogu da urade javna preduzeća iz Leskovca.

„JKP „Grdelica“ se bavilo proizvodnjom i nameštanjem mobilijara na čitavoj teritoriji grada. Pritom za utrošeni novac se moglo napraviti više mobilijara i teretana na otvorenom, to je nešto što treba proveriti i ispitati.“

VLAST O BUDžETU

Bratislav Anđelković (SNS) smatra da zahvaljujući velikim ulaganjima u kulturu iz budžeta grada Leskovac će u nizu uspeha dodati i izgradnju koncertne dvorane u zgradi Doma vojske., a vrednost radova iznosiće preko 2,5 miliona evra.

Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) kaže da je zadovoljan izvršenjem budžeta od 87,1%..

„Vidim da prodaja naše imovine nije obavljena u predviđenom procentu, a ja sam protiv stalne prodaje, jer to što imate možete i sledeće godine da prodate po većoj ceni… Zadovoljan sam i rashodima, iako nisu u rađeni u predviđenom obimu, pre svega jer je bila je izborna godina. U prethodnim nekim vlastima uvek su rashodi drastično skakali. Ovde i pored toga što su đacima data određena sredstva, do toga nije došlo. Ulaganje u saobraćaj može da se vidi i uporedi kako je bilo nekad, a kako je sad. Važno je da se kvalitetno rade putevi, kako bi bilo manje prigovora. Kad govorimo o uštedu u budžetu, velika ušteda je učinjena led osvetljenjem. Ali, gde je ušteda? Ona se vidi kroz utrošenu električnu energiju i cenu električne energije. Kada smo mi krenuli u ovaj projekat, cena električne energije je bila 5,16 dinara, a sada je 14,21 dinara. Kada bi platili svu utrošenu električnu eneregiju za ulično osvetljenje, a to je oko 13 miliona kilovatčasova, ona bi iznosila čak 180-190 miliona dinara. Ali, mi sada trošimo 2,1 miliona kilovatčasova. I pored toga što imamo obavezu da plaćamo nekih 80-ak miluiona javno-privatnom partneru, ušteda u budžetu je nekih 60 miliona dinara.“

Žarko Bogatinović, član Gradskog veća, govorio je o poljoprivrerdi, stubu privrede, kako je naglasio i dodao da nam poljoprivreda donosi hranu, biogorivo i druge benefite, tako da mora biti strateški posao i Srbije i naše lokalne samouprave.

Aleksandar Pejčić, član Gradskog veća, kaže da se iz završnog računa vidi i koju ekonomsku politiku je vodi grad, kao i šta mu je bila strategija u datom trenutku.

„Budžet je dobro projektovan, vidi da je grad ulagao u infrastrukturu, Zelenu zonu, da se trudio da privuče nove investitore kako bi se otvorila nova radna mesta. Što se ulaganja u sport tiče, mi imamo sedam prvoligaša, to se nikada nije dogodilo i to je epilog ulaganja u sport. Jedino je Zdravlje ispalo, ali su zato odbojkaši po prvi put se plasirali u najviši rang.“ (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Student
Student
24 dana pre

Faraon je sebi stvorio odlične uslove za život a ostalima uništio živote!