BUDŽET ZA 2016. GODINU SKORO ČETIRI MILIJARDE

LESKOVAC

Predviđeni budžet za 2016. godinu veći je za 1,5 posto u odnosu na budžet za 2015. godinu. Planirani prihodi i primanja i preneta i neutrošena sredstva u 2016. godini iznose 3 milijarde 924 miliona 602 hiljade dinara, i ona su za 226 miliona dinara veća u odnosu na plan za 2015. godinu, rečeno je na današnjoj sednici Gradskog veća na kojoj je usvojen predlog odlike o budžetu grada Leskovca za 2016. godinu.

O Predlogu odluke o budžetu odlučivaće odbornici Skupštine grada na zasedanju zakazanom za 17. decembar..

Razlog ovog povećanja leži u namenskim sredstvima od 120 miliona koja grad očekuje za rekonstrukciju zgrade „Sintetike“, koju je kupio. U 2016. godini treba računati i na preneta sredstva na dan 31. 12. tekuće godine i ona su za 45 miliona veća u odnosu na preneta sredstva na dan 31. 12. 2014 godine , rekao je načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.

Na osnovu skupštinskih odluka naredne godine javna preduzeća prvi put će izdašnije uplaćivati dobit po završnom računu u budžet grada.
Najveći doprinos očekuje se od JP „Toplana“ a očekivani prihod po ovom osnovu je oko 50 miliona dinara.
U 2016. godini očekuje se i završetak projekta izgradnje poslovnog prostora na pijaci (ovaj projekat je trebalo da se završi u toku ove godine), pa očekivani prihodi po ovom osnovu iznose 75 miliona dinara.

U narednoj godini se očekuje I znatno veći prihodi po osnovu doprinosa za građevinsko zemljište, a razlog ovog povećanja je legalizacija i usvajanje PGR planova, kao i zahtevi investitora za izdavanje urbanističkih uslova, odnosno plaćanje doprinosa po osnovu građevinskog zemljišta,
Rekao je Tričković.

Očekuje se povećanje u 2016. u odnosu na 2015. godinu za 62 miliona od poreza za zarade. Razlog povećavanja ovog prihoda su nova zapošljavanja. Samo od dodatnog zapošljavanja u „Juri“ porez na zarade na godišnjem nivou iznosi 24 miliona dinara. Tu su i drugi investitori koji su u fazi izgradnje novih kapaciteta i upošljavanja ljudi u toku 2016. godine.

Tričković je rekao da je “zauzet restriktivan odnos“prema kategoriji troškova koji ne predsavljaju investiconiu aktivnost.
Za kategorija tekući rashodi za zaposlene opredeljen je iznos od 954 miliona dinara, i on je na nivou 2015. godine. Korišćenje usluga i roba je miijardu i 180 miliona dinara, što je više za 180 miliona dinara.

U 2016. godini biće značajno smanjena izdvajanja po osnovu subvencija, sa 332 miliona u 2015. godini na 206 miliona dinara. Izdvajanje za socijalnu zaštitu je za oko 2 miliona veće u odnosu na 2015. godinu. Davanje za ugrožene kategorije veće je za 2 miliona, ali unutrašnjom preraspodelom socijalna zaštita dobija 2 miliona dinara više.
Ostali rashodi planirani suu manjem iznosu za oko 4,5 miliona dinara, ali je 18 miliona dinara više u odnosu na 2015. godinu planirano za organe i organizacije koje se projektno finansiraju iz budžeta grada na osnovu konkursa.

Kategorija osnovna sredstva daje jasne pokazatelje i smernice šta grad planira u toku 2016. godine. Po ovom osnovu izdvaja se 685 miliona dinara za nove investicije, koje su za oko 100 miliona dinara veće u odnosu na provobitno planirana sredstva u 2015. godini. Otplata po osnovu glavnica u 2016. za uzete kredite je kao i u 2015 godini, 155 miliona dinara.

I ove kao i prošle godine obezbeđena su sredstva za prevoz sportskih klubova, za obavljanje specijalističkih zdravstvenih pregleda za sportiste, uvedena je nova kategorija, nabavka sposrtske opreme za sportske klubove sa iznosom od 3,5 miliona dinara. Planirano je 46 miliona dinara za konkurse u oblasti sporta. U 2016. godini izdvojena su sredstva za novorođenu decu, po 10 i 20 hiljda za zapošljene i nezapošljene majke. Planirano je 30 miliona za komasaciju i atarske puteve. Za zapošljavanje opredeljeno je 40 miliona dinara. Rezervisana su sredstva od 6,5 miliona kao učešće grada, zajedno sa Ministarstvom, za završtak izgradnje doma Partizana. Biće završen vrtić u Navalinu, za šta je opredeljeno 3 miliona 600 hiljada dinara. Za uščešće grada u projektu GIZ opredeljeno je 3 miliona dinara i 1,5 miliona za gerontodomaćice. Za završtak fabrike za prečišćavanje otpadnih voda učešće grada iznosiće 101 milin namenskih sredstava i 23,5 miliona dinara. Grad će učestvovati zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede u završetku kraka Lipovica – Živkovo – Zelena zona kada je o vodosnabdevanju reč sa 11 miliona dinara, ali i 2 miliona dinara biće odvojeno za održavanje rezervnih izvorišta, odnosno bunara.

Kaptilane subvencije prema javnim i javno komunalnim preduzećima iznose 5 milona dinara, od toga 3 miliona za izgradnju i adaptaciju pijace u Grdelici i 2 miliona dinara za „Komunalac“, ali je rezervisano i 25 miliona dinara za nabavku opreme za JKP, i to 16 miliona za JKP „Komunalac“ za nabavku čistilice i 9 miliona JKP „Grdelica“ za nabavku kamiona.

Nova katerogija je JKP „Toplana“ za koje je predviđeno 37 miliona dinara, reč je o subvevcijama koje grad izdvaja za kosinike usluga ovog preduzeća. U budžetu su planirana i sredstva od 2 miliona dinara za čuvanje objekata koje je grad kupio od preduzeća u stečaju, i 34 miliona 900 hiljada dinara u ciju završetka prve faze poslovnog prostora na pijaci.

Mesne zajednice su u budžetu za 2016. sagledane sa 28,5 miliona dinara, ali su takođe sagledane i u programima Direkcije za urbanizam i izgradnju i ALER-a. Za subvencije poljoprivrednim proizvođačima u toku 2016. planirano je 60 miliona dinara, za zaštitu životne sredine 90 miliona dinara, i to za obaveze prema PVV-u 80 miliona dinara.

Direkciji za ubranizam sa ovogodišnjih 900 miliona dinara iznos je povećan na milijardu 226 miliona dinara u 2016. godini, od čega je 120 miliona dinara za rekonstrukciju „Sintetike“. Značajna sredstva u okviru Direkcije odvojena su za nove investicije, kako u putnu mrežu, tako i u vodovodnu i kanalizacionu, kao i za izgradnju azila za pse, ali i za tekuće održavanje putne infrastrukture, higijene i zelenila.

Turistička organizacija je sagledana sa 3,5 miliona dinara manje u narednoj godini u odnosu na ovu, ali su sopstvena sredstva ove organizacije planirana u iznosu od 16 miliona dinara.

Što se tiče socijalne zaštite, obzbeđena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja, veća sredstva će dobiti Centar za socijalni rad za isplatu jednokratne pomoći za 15 posto, a za isto toliko su povećana i sredstva za nabavku udžbenika korisnika usluga ove ustanove. Narodna kuhinja će dobiti 2 miliona dinara više u odnosu na 2015. Sa ovogodišnjih 19 miliona podrška socio-humanitarnim organizacijama biće povećana za 16 miliona dinara i iznosiće 35 miliona dinara. Sredstva za zdravsvenu zaštitu su na nivou prošlogodišnjih, 23 miliona, za kulturu je obezbeđeno 3 miliona dinara više za programsko finansiranje i 5 miliona dinara za rekonstrukciju LKC-a. Za predškolsko vaspitanje opredeljeno je 16 miliona dinara više u odnosu na 2015. godinu. Ove godine sredstva za osnovno obrazovanje iznose 148 miliona, a za srednje 83 miliona, dok se obaveze prema obrazovanju redovno izmiruju. Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju ima budžet od 11 miliona 401 hiljada dinara, ALER 216 miliona 569 hiljada, a u okviru njega Kancelarija za mlade 3,5 miliona dinara. Za projekat nagrađivanja najboljih opredeljeno je 13 miliona dinara. Planirana su sredstva i za sajamske manifestacije, zatim, 2 milina dinara za rekonstrukciju zgrada mesnih zajednica u Grdelici i Turekovcu, 5 miliona dinara za uređenje fasade u Leskovcu, 5 miliona dinara za elektrifikaciju polja kao učešće grada. Za projekat „Stanovi su naša kuća“ izdvojeno je 6 miliona dinara, i tako dalje. Značajna sredstva opredeljena su za zamenu stolarije i uređenje fasada u školama.

“Smatramo da je ovaj budžet u visini od 3 milijarde 924 miliona 602 hiljade dinara realan, ostvarljiv i da je njegovo usvajanje za dobrobit građana Leskovca”, rekao je Tričković.

 

Regionalna informativna agencija JUGpress sprovodi projekat  „Transparentno programsko budžetiranje” koji sufinansira jednim delom Ministarstvo kulture i informisanja.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare