BIRODI :Zašto novinari brane one koji ih drže u prekarijatu?

BEOGRAD-NIŠ

Biro za društvena istraživanja saopštava da je juče u Skupštini grada
Niša izvedena akcija, koja je potvrdila da je stanje medija u Nišu
upravo onakvim kakvom ga identifikujemo u našim monitorinzima, a to
znači da je ispod nivoa koji garantuje objektivno, činjenično
zasnovano, višestrano i dijaloško izveštavanje, odnosno izveštavanje
koje garantuje ostvarivanje prava i sloboda građana Niša.

Takvom stanju pre svega doprinosi stanje prekarijata među novinarima o čemu
postoje sociološka istraživanja[1], za šta nije odgovoran ni BIRODI ni
LAF, već vlasnici medija i lokalna vlast koja tim istim vlasnicima
medija omogućava trošenje javnog novca bez relevantne finansijske i
medijske evalucije.

Važno je napomenuti da je BIRODI dan pre Antikorupcijskog dijaloga u
organizaciji LAFa, a kao prilog debati o stanju medijima u Nišu, svim
niškim medijima dostavio prezentaciju sa nalazima monitoringa.

Imajući to u vidu, pretpostavljamo da su upravo nalazi monitoringa
bili razlog da se pozvani gradski funkcioneri i vlasnik više medija ne
pojave na događaju koji je u funkciji ispunjavanja mere iz Lokalnog
plana za borbu protiv korupcije grada Niša.

Međutim, postavlja se pitanje zašto su se novinari došli da napuste
skup, kada se ni u jednom trenutku ni LAF ni BIRODI nisu bavili
novinarima, već vlasnicima medija koji su zloupotrebili novac građana
Niša o čemu LAF poseduje relevtnu dokumentaciju.

Umesto borbe za svoja prava i prava onih koji ih plaćaju, a to su pre
svega građani Niša, novinari su stali uz svoje gazde, koji ih drže u
prekarijatu, što je jedinstven slučaj!?

Uz to valja podsetiti da je BIRODI uvek naglašavao doprinos niških
novinara borbi protiv korupcije koji vodi LAF, praveći razliku između
postupanja novinara i vlasnika medija, jer smo upoznati sa
prekarijatom koji vlada među niškim novinarima (visina plate, honorani
rad, rad bez ugovora, neadekvanta sindikalna zaštita, pritisci i
pretnje ….)

BIRODI će svojim aktivnostima nastaviti da utiče na smanjenje
prekarijata među novinarima, jer bez slobodnih novinara, koji rade u
adekvatnim uslovima nema slobode govora i demokratije. U tim
nastojanjima od suštinskog značaja je da se novac građana troši u
interesu građana i novinara, a ne sticanje profita i zloupotrebe
vlasnika medija. To je ključni razlog zašto zagovaramo evaluciju
medija koji su podržani iz javnih izvora, te evaluaciju i
samouevaluciju rada novinara, jer je to način da se veći deo novca
upravo ode novinarima, a ne na plaćanje troškova koji  nemaju veze sa
medijima u kojima oni rade.

BIRODI je na raspolaganju svim novinarima, a posebno onima koji su
juče napustili Antikorupcijski dijalog, ukoliko se opredele da pišu o
nalazima monitoringa izveštavanja, a koji su juče sakriveni od očiju
javnosti i nisu prikazani u (propagandnim) izveštajima sa
Antikorupcijskog dijaloga.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare