Bezbednosna unija: Komisija predlaže Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju

BRISEL

“Moramo da znamo ko prelazi naše granice. Do novembra ćemo predložiti automatski sistem za određivanje kome će biti dozvoljeno da putuje u Evropu. Na taj način ćemo znati ko putuje u Evropu pre nego što ovde stigne”, rekao je  predsednik Žan Klod Junker u  govoru  o stanju u Uniji za 2016.

Komisija danas predlaže uspostavljanje Evropskog sistema za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS) radi jačanja bezbednosnih kontrola putnika koji su izuzeti iz viznog režima. To je usledilo nakon najave predsednika Junkera u septembru u njegovom govoru o Stanju u Uniji za 2016. i predstavlja prvi rezultat prioriteta delovanja koji su utvrđeni u Planu iz Bratislave. ETIAS će skupljati informacije o svim putnicima koji putuju u Evropu bez vize da bi se omogućila prethodna provera u vezi sa nelegalnom migracijom i bezbednošću. To će doprineti efikasnijem upravljanju spoljnim granicama EU i poboljšati unutrašnju bezbednost te istovremeno omogućiti legalna putovanja preko šengenskih granica.

“Naš prvi prioritet je da obezbedimo granice i zaštitimo naše građane. ETIAS će popuniti informativne praznine unakrsnom proverom podataka o podnosiocima zahteva koji su izuzeti iz viznog režima u svim ostalim našim sistemima. Istovremeno, budući ETIAS će biti lak, brz, jeftin i efikasan,” rekao je potpredsednik Frans Timermans

Komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopulos je rekao da je ” ETIAS karika koja nedostaje u našem upravljanju granicama i spaja našu migracionu i bezbednosnu politiku, te će zahvaljujući njoj ulazak u Šengensku zonu bit lakši za najmanje 95 % putnika koji su izuzeti iz viznog režima. Otvorenost Evrope ne sme da ide na uštrb bezbednosti.”

Komesar za bezbednosna pitanja Džulijan King je rekao da  “teroristi i kriminalci ne mare mnogo za nacionalne granice. Jedini način da ih porazimo jeste da zajedno radimo na efikasan način. U tome će nam pomoći ETIAS: uočavanjem problematičnih pojedinaca i sprečavanjem da oni dođu, mi ćemo poboljšati unutrašnju bezbednost Evrope.”

ETIAS odobrenje nije viza, već lakši i pristupačniji režim.

Državljani zemalja obuhvaćenih viznom liberalizacijom će i dalje moći da putuju bez vize, ali će morati da dobiju odobrenje za putovanje pre samog puta u Šengensku zonu.

“To će nam pomoći u identifikaciji lica koja predstavljaju rizik od nelegalne migracije ili bezbednosni rizik pre nego što stignu do granice i u znatnoj meri će povećati bezbednost spoljnih granica. ETIAS će takođe premostiti postojeće informativne praznine o putnicima koji su izuzeti iz viznog režima tako što će prikupljati informacije koje bi mogle da budu od izuzetnog značaja za nadležne organe zemalja članica EU pre njihovog dolaska na granicu Šengena. ETIAS zato predstavlja važan korak napred ka jačim i pametnijim informacionim sistemima za granice i bezbednost. ETIAS će olakšati prelazak spoljnih granica državljanima trećih zemalja koje su u bezviznom režimu. Putnici će imati pouzdan rani pokazatelj da će ući u Šengensku zonu, što će znatno smanjiti broj odbijenih ulazaka”, objašnjava se novi sistem”.

Pri odlučivanju da li da odobri ili odbije zahtev za putovanje u EU, automatski sistem će izvršiti prethodne provere, pri tom poštujući u potpunosti osnovna prava i zaštitu ličnih podataka.

Iako će konačnu odluku o odobravanju ili odbijanju ulaska uvek donositi nacionalni graničari koji vrše granične kontrole prema Zakoniku o šengenskim granicama, prethodne provere svih putnika će olakšati granične kontrole i obezbediti koordinisanu i ujednačenu procenu državljana trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima.

Sistemom ETIAS će upravljati Evropska granična i obalska straža u tesnoj saradnji sa nadležnim organima zemalja članica EU i Evropolom.

Agencija eu-LISA će biti zadužena za tehničko upravljanje ovim informacionim sistemom.

Glavne funkcije ETIAS-a će biti:

·    Potvrda podataka koje podnesu državljani trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima (kao što su podaci o identitetu, putna isprava, podaci o prebivalištu, kontakt podaci, itd) preko onlajn aplikacije pre nego što dođu do spoljnih granica EU, radi procene da li predstavljaju rizik od nelegalne migracije, po bezbednost ili javno zdravlje;

·    Automatska obrada svakog zahteva koji se podnese preko veb-sajta ili aplikacije za mobilne telefone i provera u drugim informacionim sistemima EU (kao što su SIS, VIS, baze podataka Evropola i Interpola, EES, Eurodac, ECRIS), specijalnoj ETIAS listi za praćenje kretanja (koju sastavlja Evropol) i ciljanim, proporcionalnim i jasno definisanim kontrolnim pravilima kako bi se utvrdilo da li postoje činjenične naznake ili opravdani razlozi za izdavanje ili odbijanje odobrenja za putovanje;

·    Izdavanje odobrenja za putovanje. Ukoliko nema traženih pogodaka i ne utvrde se elementi koji zahtevaju detaljniju analizu, odobrenje za putovanje se automatski izdaje za nekoliko minuta od podnošenja zahteva.

Odobrenje se dobija sledeći jednostavnu, jeftinu i brzu proceduru; u najvećem broju slučajeva odobrenje će se dobiti za nekoliko minuta. Popunjavanje zahteva ne traje duže od deset minuta, a od dokumenata je za to potreban samo važeći pasoš. Odobrenje će važiti pet godina za veći broj putovanja. Naknada za zahtev od samo 5 evra će se primenjivati na sve podnosioce zahteva starije od 18 godina.

 

Bezbednost je stalna tema od početka mandata Junkerove Komisije – od Političkih smernica predsednika Junkera iz jula 2014. do poslednjeg Govora o stanju u Uniji iz septembra 2016. U tom govoru je predsednik Junker najavio da će Komisija do novembra predložiti Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS) – automatski sistem koji će određivati kome će biti dozvoljeno putovanje u Evropu. Uspostavljanje ovog sistema je zatim definisano kao prioritet u Planu iz Bratislave koji su dogovorili i potpisali lideri 27 zemalja članica EU, obavezavši se tako na “uspostavljanje Evropskog sistema za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS) kako bi se omogućile prethodne provere i, ukoliko je potrebno, odbio ulazak putnicima koji su izuzeti iz viznog režima”.

Evropska komisija je usvojila Bezbednosnu agendu EU 28. aprila 2015. koja definiše glavne pravce delovanja kojima će se obezbediti efikasan odgovor EU na terorizam i pretnje po bezbednost u Evropskoj uniji u periodu 2015-2020.

Od kada je Agenda usvojena do danas je postignut značajan napredak u njenom sprovođenju. U novembru 2015. Komisija je predložila reviziju Direktive o vatrenom oružju, za kojom je u decembru 2015. usledio Akcioni plan o vatrenom oružju i eksplozivima. Kada je reč o terorizmu, komisija je u decembru 2015. usvojila novu  Direktivu o borbi protiv terorizma i poseban Akcioni plan o finansiranju terorizma u februaru 2016. U aprilu je Komisija predložila uspostavljanje Sistema ulaska/izlaska (EES) i predstavila Obaveštenje kojim se stvaraju uslovi za efikasnu i istinski bezbednosnu uniju. Pored toga, u septembru je usvojena jedinstvena EU sertifikacija za vazduhoplovno bezbednosnu opremu.

Potom je Komisija predstavila Obaveštenje od 14. septembra 2016. o ‘Jačanju bezbednosti u svetu mobilnosti’ kojim je potvrđena potreba da se uspostavi prava ravnoteža između obezbeđivanja mobilnosti i jačanja bezbednosti, i u isto vreme omogući legalan ulazak u Šengensku zonu bez potrebe za izdavanjem vize. Pored toga, Evropska granična i obalska straža je postala operativna 6. oktobra, svega 9 meseci nakon predloga Komisije iznetog u decembru, čime je pokazana jasna posvećenost jačanju upravljanja spoljnim granicama EU i bezbednosti na njima.

Predsednik Junker je napravio poseban komesarski portfelj za bezbednosnu uniju u avgustu 2016. pokazavši time važnost koju Komisija pridaje jačanju odgovora na terorističke pretnje.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare