Ažuriraju bazu podataka ugostiteljskih objekata

VRANJE

U skladu sa promenama Zakona o ugostiteljstvu i uvođenja Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (e Turista), Gradska uprava Grada Vranja je u obavezi da ažurira postojeću bazu podataka o svim ugostiteljskim objektima na teritoriji grada. Poseban akcenat je na evidentiranju nekategorisanih ugostiteljskih objekata, pa se u skladu sa tim pozivaju vlasnici istih da podnesu prijave jedinici lokalne samopurave. Obrazac za prijavu može se preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija https://mtt.gov.rs/info%20o%20evidencijama%20za%20lok/ i na pisarnici Gradske uprave grada Vranja. Prijave se podnose elektronskim putem na mejl adresu ana.kostic@vranje.org.rs ili lično preko pisarnice Gradske uprave. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 017 402 317.

Obaveštenje

o uvođenju Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu – eTurista

        Zakonom o ugostiteljstvu („Sl.glasnik RS, br.17/2019) propisano je uvođenje centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (eTurista), koji je predviđen kao jedinstven informacioni sistem koji treba da omogući dnevni uvid u stanje ukupnog turističkog prometa u Republici Srbiji, odnosno ažurnu bazu podataka o svim turistima (domaćim državljanima i strancima), ažurnu bazu podataka o ugostiteljskim objektima za smeštaj, njihovim kapacitetima i pružaocima usluge smeštaja, dnevni uvid u  stanje naplate boravišne takse i dr.

       S obzirom da se primena sistema eTurista očekuje od 01. aprila 2020.god., neophodno je uspostaviti tačne i ažurne evidencije svih ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Republike Srbije. 

       Za potrebe realizacije navedenog pripremljen je Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisane ugostiteljske objekte za smeštaj, nekategorisane objekte za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisne objekte za smeštaj lovnog turizma  i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj, kojim će se bliže urediti i propisati sve evidencije.

      Kao najvažniji partner u realizaciji ovog projekta je jedinica lokalne samouprave, kojoj je Zakonom poveren deo nadležnosti u vezi sa vođenjem evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekata za smeštaj, za one objekte koje lokalna samouprava kategoriše (kuća, apartman, soba i seosko-turističko domaćinstvo), kao i za nekategorisane ugostiteljske objekte čiju evidenciju lokalna samouprava je dužna da vodi. S tim u vezi Gradska uprava grada Vranja treba da kreira tačne i ažurne evidencije svih ugostiteljskih objekata domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj koji se nalaze na njenoj teritoriji.

        Posebno se pozivaju ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima ( hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop, lovački dom, lovačka kuća, lovačka koliba i ostalo) da ispune svoju zakonsku obavezu i podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave radi evidentiranja.

       Prijava se može preuzeti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija https://mtt.gov.rs/info%20o%20evidencijama%20za%20lok/ i na pisarnici Gradske uprave grada Vranja i podnosi se u pisanoj formi preko pisarnice Gradske uprave i elektronskim putem na sledeću mejl adresu: ana.kostic@vranje.org.rs Nakon provere validnosti osnovnih podataka o ugostitelju (privredno društvo, preduzetnik, udruženje, sportsko udruženje, ustanova i javno preduzeće), jedinica lokalne samouprave vrši evidentiranje  nekategorisanog ugostiteljskog objekta.

Detaljne informacije: 017 402 314

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare