APR vodi Registar zdravstvenih ustanova

BEOGRAD-LESKOVAC

Agencija za privredne registre  od pre dva dana počela je da vodi Registar zdravstvenih ustanova, elektronsku, centralnu, javnu bazu podataka o registrovanim zdravstvenim ustanovama koje obavlјaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja zdravstvenog, odnosno farmaceutskog inspektora o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene delatnosti.         

Sve postojeće zdravstvene ustanove, njih oko 1.400, koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima, imaju obavezu da podnesu Agenciji popunjenu registracionu prijavu za usklađivanje sa odgovarajućom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Agencija će postupak usklađivanja u naredna tri meseca sprovoditi besplatno, a od 11. januara  naredne godine podnosilac će, uz prijavu, morati da podnese i dokaz o uplati naknade od 4.900 dinara za registraciju.

Prema rečima Milana Lučića, direktora Agencije za privredne registre, procedura upisa traje oko pet dana i obezbedjuje transparentnost i javnost podataka.

–          Vrlo značajna stvar je da smo mi, u prethodnih godinu dana, povukli svu istorijsku dokumentaciju o svim zdravstvenim ustanovama iz svih privrednih sudova na teritoriji Srbije. Ona se od ponedeljka nalazi i trajno čuva o arhivu Agencije. To znači da bi, bilo koja zdravstvena ustanova, za potrebe pribavljanja nekog dokumenta, ili javnost po proceduri za pribavljanje informacija od javnog značaja, trebalo da se obrate Agenciji za privredne registre. Kompletna gradja je skenirana i privrednim sudovima vraćena u diskovima, ali se arhiva u fizičkom smislu , od ponedeljka nalazi u Agenciji.

Pored toga, ova institucija počinje da vodi i jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu:

–          To znači da će se na jednom mestu, jednostavno pretraživo na našem sajtu, naći svi subjekti koji se bave pružanjem usluga u oblasti zdravstva. Do sada su se državne zdravstvene ustanove i većina privatnih registrovale u privrednim sudovima, a jedan deo u Agenciji. Ova jedinstvena evidencija će, na jednom mestu, objediniti podatke o svim aktivnim subjektima iz zdravstvenog sektora. Još jednu stvar treba istaći. I oni privredni subjekti, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, poput stomatoloških ordinacija, takodje su u obavezi da podnesu prijavu sa navedenim radnim vremenom, pojašnjava Lučić.

Cilj formiranja Registra jeste da se uvede obaveza registracije zdravstvenih ustanova po istoj proceduri i istim zakonskim osnovama, kao i kod drugih privrednih subjekata, te da se poveća transparentnost, a informacije učine dostupnije javnosti.  

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare