Akademija inženjerskih nauka Srbije (AINS) zabrinuta zbog trajnih negativnih posledica projekta “Jadar”

BEOGRAD

Akademija inženjerskih nauka Srbije (AINS) izražava veliku zabrinutost zbog trajnih negativnih posledica projekta “Jadar” i detaljno upozorava na njih u stavu koji je usvopjen početkom novembra a koji objavljujemo u celini u prilogu.

STAV AKADEMIJE INŽENjERSKIH NAUKA SRBIJE (AINS) O
REALIZACIJI PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMENE ZA
EKSPLOATACIJU I PRERADU MINERALA JADARITA „JADAR”
(Usvojeno na Predsedništvu AINS 4. novembra 2021.)
Akademija inženjerskih nauka Srbije izražava veliku zabrinutost zbog trajnih
negativnih posledica koje će prouzrokovati realizacija projekta Jadar na
životnu sredinu u Zapadnoj Srbiji.
Strateškoj odluci Vlade Srbije o podršci realizaciji projekta (2017. g.) nisu
prethodile odgovarajuće, nezavisne stručne analize na nacionalnom nivou.
Istovremeno, država je predvidela da u podršku projektu uloži značajna
sredstva u sektoru infrastrukture i saobraćaja.
Realizacija projekta Jadar će, na pomenutoj lokaciji, u svemu u skladu sa
potrebama i projektima investitora, izazvati šire društvene posledice i
sprečiti potencijalni razvoj zelene poljoprivrede i proizvodnje zdrave hrane u
regionu.
Projekat Jadar nije projekat proizvodnje tzv. zelenog litijuma. Perspektiva
plasmana litijum karbonata nije zagarantovana, već je pred velikim izazovima
zbog novih alternativnih tehnoloških rešenja. Stoga projekat prvenstveno
predstavlja rudarsko hemijski kompleks proizvodnje borata, koji ima stabilnu
perspektivu zasnovanu na dispergovanoj tražnji, velikom broju proizvoda i
iskustvu Rio Tinta.
Realizacija projekta Jadar potencijalno nosi rizik od prirodnih izvora
radioaktivnih zračenja, o čemu nema informacija. Ova osetljiva i visoko
rizična problematika potpuno je zanemarena u procesu analize i odobravanja
prostornog plana posebne namene projekta Jadar.
Imajući u vidu opredeljenja i dosadašnje aktivnosti podrške državnih organa
realizaciji projekta Jadar, upitno je da li će se dalji proces donošenja odluka
odvijati na naučno zasnovan i transparentan način, uz učešće javnosti u skladu
sa obavezama koje proističu iz Arhuske konvencije, koja je ratifikovana i za
Srbiju obavezujuća.
Država se obavezuje da pomaže realizaciju projekta Jadar infrastrukturnim
ulaganjima, a da nije poznato da li je izradila studiju opravdanosti koja bi, sa
jedne strane, definisala državne projekte infrastrukturne podrške, njihova
ulaganja i troškove, uključiv i vrednost prenamene zemljišta, a sa druge strane
različite oblike državne dobiti u budućnosti, uz definisanje potencijalnih
gubitaka. Odlučivanje bez podrobnih odgovarajućih tehnoekonomskih studija
nosi rizik mogućih drastično štetnih posledica po državu Srbiju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare