ODOBREN PAKET PRETPRISTUPNE POMOĆI

BRISEL

Evropska komisija je usvojila paket programa pretpristupne pomoći za 2015. za podršku reformama i regionalnoj saradnji zemljama koje teže članstvu u EU.

Evropska komisija je usvojila paket programa za pretpristupnu pomoć za 2015. u ukupnom iznosu od oko milijardu
evra kojima će podržati reforme i regionalnu saradnju u zemljama koje teže članstvu u EU.

„Ovaj paket pokazuje našu snažnu posvećenost evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i Turske. Ovo je dugoročna
investicija u stabilnost, bezbednost i prosperitet same EU koja će podržati političke i ekonomske reforme u
zemljama koje su na putu da se pridruže EU”, izjavio je Johanes Han, evropski komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju.

Podrška refomama

Sredstva su obezbeđena u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), a biće na raspolaganju Albaniji,
Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.
Sredstva će podržati dalje sprovođenje demokratskih i ekonomskih reformi, modernizaciju pravosuđa i državne uprave,
ali i regionalnu saradnju.

Investicija u povezivanje

Paketom je obuhvaćen program od 155 miliona evra koji će podržati finansiranje velikih regionalnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu: četiri projekta povezivanja u oblasti električne energije, dva projekta u oblasti
drumskog i dva u oblasti železničkog saobraćaja koji će zbližiti ekonomije i društva u regionu. Očekuje se da doprinos
EU omogući podizanje zajmova kod partnerskih finansijskih institucija u ukupnom iznosu od 540 miliona evra.

Unapređenje povezanosti u okviru Zapadnog Balkana, kao i između regiona i EU, ključni su faktori ekonomskog razvoja
Zapadnog Balkana. Kada je region u pitanju, plan o povezanosti je jedan od najvećih prioriteta Komisije koji se realizuju uz punu podršku vlada zemalja Zapadnog Balkana. Posebna pažnja je posvećena pripremi i finansiranju konkretnih regionalnih infrastrukturnih projekata, ali i uvođenju tehničkih standarda i motivacionih mera (npr. pojednostavljivanje graničnih procedura, razdvajanje pružanja usluga, omogućavanje trećim stranama da pristupe mrežama).

Više o projektima:

Click to access 2015-connectivity-package.pdf

Detalji po zemlji:

Zemlja Iznos u evrima Finansirani sektori
Albanija 89.900.000 Demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovna prava, obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika

Bosna i Hercegovina 37.200.000 Demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovne slobode

Bivša jugoslovenska Republika Makedonija 24.126.000 Demokratija i upravljanje, poljoprivreda i ruralni razvoj

Kosovo 78.000.000 Demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovne slobode, energetika, poljoprivreda i ruralni razvoj

Crna Gora
Nacionalni program 2015.

Višegodišnji program 2015-2017.

25.135.000

15.300.000

Demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovna prava

Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika

Srbija 196.600.000 Demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovne slobode, saobraćajna politika
Turska 255.100.000 Demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovna prava, poljoprivreda i ruralni razvoj
Program za više zemalja 2015 – I deo

Program za više zemalja 2015-2016 – II deo

122.555.000

155.254.000

Horizontalna podrška sektorskim politikama i reformama; regionalne strukture i mreže; podrška regionalnim investicijama
Regionalna investiciona podrška

Mere podrške 71.557.000 Revizija 2015. (2.000.000); evaluacija i nadzor 2015. (2.000.000); informisanje i komunikacija 2015-2016. (20.000.000); 2015-2018. podrška Kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (9.557.000); Instrument za tehničku podršku i razmenu informacija 2015. (38.000.000)

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare