Udruženje MNRO i Dnevni boravak „Duga“-zajednički seminar

LESKOVAC

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Leskovac i Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u mentalnom razvoju „Duga“ realizuju seminar po akreditovanom programu „Na porodicu usmerena podrška – saradnja sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju“ u partnerstvu sa stručnjacima i savetnicama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Nadom Šarac i Svetlanom Živanić. Opšti cilj programa obuke je osposobljavanje profesionalaca iz sistema socijalne zaštite i drugih relevantnih sistema na nivou lokalne zajednice za primenu koncepta na porodicu usmerene podrške, kroz promovisanje saradničkog odnosa i osnaživanjem porodice za pronalaženje rešenja problema oslanjanjem na sopstvene snage i stvaranjem preduslova za njeno uspešno funkcionisanje i uključivanje u zajednicu. Nakon završenog programa obuke učesnici će biti osposobljeni da primenjuju osnovna znanja o pristupima u radu sa porodicama dece sa invaliditetom, koja se baziraju na savremenim socio-inkluzivnim teorijskim postavkama, kao i da poznaju i primenjuju koncept na porodicu usmerene podrške, koji osnažuje unutrašnje funkcionisanje porodice i njenu uspešniju saradnju sa spoljašnjim okruženjem. Krajnji korisnici programa su deca i mladi sa smetnjama u razvoju.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare