Učimo svi zajedno – poruka jedinstva i različitosti

ALEKSINAC

Biotehnološka škola „Šumatovac“ u Aleksincu danas je bila domaćin
događaja promocije inkluzivnog obrazovanja i uvažavanja različitosti. Poruku da je učenje moguće samo
kada sva deca uče zajedno poslali su ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, ambasador EU u Srbiji
Emanuele Žiofre, direktorka UNICEF-a u Srbiji Deyana Kostadinova i predsednik opštine Aleksinac
Dalibor Radičević. Istakli su važnost inkluzivnog pristupa obrazovanju kao ključnog koraka ka izgradnji
pravednog, otvorenog i demokratskog društva. Događaj je deo projekta „Učimo svi zajedno“, koji
zajedno sprovode Ministarstvo prosvete i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije.
Ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da je obrazovni sistem Srbije otvoren i
podsticajan za svu decu.
„Učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom omogućeno je da se obrazuju po individualnom
obrazovnom planu, odnosno po planu koji podrazumeva prilagođavanje procesa nastave svakom detetu,
u redovnim školama, kao i školama za učenike sa smetnjama u razvoju. Broj učenika sa smetnja u
razvoju koji pohađa redovne škole je četiri puta veći od broja učenika u specijalnim školama“, rekla je
ministarka. Ona je dodala da se inkluzivno obrazovanje dalje razvija, a Projekat „Učimo svi zajedno”
pomaže da se uspostave dodatni mehanizmi podrške koji uključuju različite profesionalce, usluge,
institucije, pristupe i načine rada.
Inkluzivno obrazovanje nije samo osnovno pravo svakog deteta, već i ulaganje u budućnost društva. Ono
omogućuje svakom detetu da razvije razumevanje i poštovanje prema različitostima, ali i da sutra
napreduje na tržištu rada i vodi dostojanstven i produktivan život.
„Inkluzivno obrazovanje jednostavno predstavlja poštovanje osnovnih ljudska prava, kao i prihvatanje i
podsticanje različitosti. Prepoznajući ulogu obrazovanja u izgradnji afirmativnih stavova prema
različitostima, Evropska unija je kreirala Evropski prostor obrazovanja (European Education Area) – skup
smernica i preporuka o kreiranju prilika za svu decu i proširivanju obrazovanja kroz predstavljanje
različitih perspektiva i ideja učenicima. Stoga je prirodno što smo mi, kao najveći partner Republike Srbije
u modernizaciji obrazovnog sistema, udružili snage sa Ministarstvom prosvete i UNICEF-om u Srbiji kako
bismo realizovali projekat “Učimo zajedno” vredan 4,8 miliona evra. Projekat pomaže uspostavljanju
važnih prekretnica koje doprinose kvalitetu obrazovanja u Srbiji – uvođenje novih mehanizama koji će
pružiti dodatnu podršku u obrazovnom procesu, kako bi bilo prilagođeno potrebama svakog
pojedinačnog deteta“, izjavio je ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre.
Inkluzivno obrazovanje je kvalitetno obrazovanje koje uvažava sposobnosti i potencijale svakog deteta i
istovremeno pruža dodatnu podršku učenju svakom detetu kojem je to potrebno.

„Inkluzivno obrazovanje je osnovno ljudsko pravo svakog deteta, bez obzira na njeno ili njegovo poreklo.
Obrazovni sistem u Srbiji je napravio značajne korake na putu inkluzivnog obrazovanja. Sada treba da
nastavimo da zajedno radimo na tome da osiguramo da svako dete u svakoj školi širom Srbije bude
uključeno i uči zajedno sa svojim vršnjacima“, istakla je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u
Srbiji.
Biotehnološka škola i opština Aleksinac aktivno učestvuju u projektu, i primer su koji jasno pokazuje da
je moguće ostvariti inkluzivno obrazovanje – obrazovanje koje svakom detetu, posebno deci
nepovoljnog socio-ekonomskog statusa, omogućava ravnopravno učešće i da uz podršku mogu da
ostvare svoje pune potencijale.
„Opština Aleksinac podržava socijalno-emocionalno učenje i inkluzivno obrazovanje, jer verujemo da
svako dete zaslužuje jednake mogućnosti da uči i napreduje. U našim osnovnim školama radi sedam
pedagoških asistenata, i jedan u Predškolskoj ustanovi „Lane“, čiji se rad finansira iz sredstava lokalne
samouprave. Takođe, opština sufinansira 50 odsto troškova prevoza za učenike srednjih škola. Od 2022.
godine dodeljujemo stipendije učenicima i studentima koji potiču iz porodica koje su primaoci socijalnih
davanja, kao i učenicima i studentima sa invaliditetom“, istakao je predsednik opštine Aleksinac Dalibor
Radičević.
On je dodao da je ove godine formirano i intersektorsko telo za inkluzivno obrazovanje, koje čine
predstavnici više institucija, a koji će u narednom periodu dati veliki doprinos daljem unapređivanju
inkluzivnog obrazovanja, kroz različite aktivnosti usmerene ka usvajanju inkluzivnih politika opštine
Aleksinac.
Na događaju su predstavljeni „Inkluzivni bukvar“, knjiga koja slavi različitosti i jedinstvo, i logotip
inkluzivnog obrazovanja „Učimo svi zajedno“. (kraj) UA/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare