U Pčinjskom okrugu bez školske spreme ili sa nepotpunim obrazovanjem 16.000 osoba

VRANJE-SURDULICA-VLADIČIN HAN-BUJANOVAC-PREŠEVO-BOSILEGRAD-TRGOVIŠTE

U Pčinjskom okrugu, prema popisu iz 2022. godine, bez ikakve školske spreme ili sa nepotpunim obrazovanjem je ukupno 16.067 osoba, 11.072 su žene.

Prema ovim podacima bez ikakve školske spreme je 3663 stanovnika starijih od 15 godina (980 muškaraca i 2683 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje ima 12.404 osoba (4015 muškaraca/8389 žena).

Osnovno obrazovanje ima 40.365 (17.605/22.760). Srednje obrazovanje poseduje 80.075 stanovnika (45.633/34.442), od čega je Gimnaziju završilo 17.049 (9358/7691), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine ima 18.416 (11.875/6541), a srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine završilo je 43.775 popisanih stanovnika (23.737/20.038). Specijalizaciju posle srednjeg obrazovanja ima njih 835 (663/172). Više obrazovanje poseduje 8084 (4136/3948), a visoko obrazovanje 19.462 (9524/9938), dok je sa nepoznatim obrazovanjem 411 popisanih stanovnika (190/221).

Na teritoriji Grada Vranja bez školske spreme je 731 popisani stanovnik stariji od 15 godina (154 muškaraca i 577 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje zabeleženo je u 3182 slučajeva (1051/2131), dok osnovno obrazovanje ima 13.794 (6450/7344). Ukupno sa srednjim obrazovanjem je 32.279 meštana (17.643/15.086), od čega sa Gimnazijom 1661 (713/948), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine ima 9888 (5959/3929), srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine 20.830 (10.690/10.140), dok specijalizaciju posle srednjeg obrazovanja ima 350 (281/69). Više obrazovanje poseduje 4243 (2103/2140), visoko 8904 (4173/4731), dok je nepznati status kod 151 osobe (70/81).

Na teritoriji opštine Bosilegrad bez školske spreme je 60 popisanih stanovnika ()13 muškaraca i 47 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje ima 485 (164/321), a osnovno obrazvonje 1446 (708/738). Sa srednjim obrazovanjem je 2465 (1416/1046), od čega gimnaziju ima 662 (291/371), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine 662 (454/208), srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine 1117 (653/454), a specijalizaciju nakon srednjeg obrazovanja 24 (18/6). Više obrazovanje ima 596 (158/138), a visoko 689 (334/355). Nepoiznato obrazovanje zabeleženo je u 13 slučajeva (6/7).

Na teritoriji opštine Bujanovac bez školske spreme je 1557 stanovnika starijih od 15 godina (504 muškaraca i 1053 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje ima 3338 (1185/2153), a osnovno 9766 (4152/5614). Sa srednjim obrazovanjem je ukupno 15.441 (9224/6217), od čega Gimnaziju je završilo njih 5397 (3201/2196), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine 2267 (1544/723), srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine 7684 (4420/3264), a specijalizaciju nakon srednjeg obrazovanja 93 ()59/34). Više obrazovanje ima 1101 (577/524), visoko obrazovanje 2924 (1451/1473), dok je nepoznat nivo obrazovanja kod 96 osoba (47/49).

Na teritoriji opštine Vladičin Han bez školske spreme je 342 stanovnika (71 muškaraca i 271 žena). Sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem je 1562 (475/1085), sa osnovnim 3506 (1536/1970). Srednje obrazovanje ima 7615 (4408/3207), od čega Gimnaziju 845 (330/515), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine 2303 (1608/695), srednju stručnu školu u trajanju četiri godine 4405 (2423/1982), a specijalizaciju posle srednjeg obrazovanja 62 (47/15). Više obrazovanje je zabeleženo kod 757 meštana (386/371), a visoko 1376 (676/700). Nepoznat nivo obrazovanja je kod 29 popisanih stanovnika (12/17).

Na teritoriji opštine Preševo bez školske spreme je 525 popisanih stanovnika starijih od 15 godina (125 muškaraca i 400 žena). sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem ih je 2191 (519/1672), a sa osnovnim 7774 (2917/4857). Srednje obrazovanje ima ukupno njih 12.291 (7527/4764), od čega Gimanziju 7979 (4637/3342), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine 852 (664/188), srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine 3379 (2171/1208), te specijalizaciju nakon srednjeg obrazovanja 81 (55/26). Više obrazovanja 740 (409/331), visoko 3851 (2022/1829), dok je nivo obrazovanja nepoznat kod 66 osoba (29/37).

Na teritoriji opštine Surdulica po popisu iz 2022. godine bez školske spreme je 393 stanovnika starijih od 15 godina (97 muškaraca i 296 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje zabeleženo je kod 1386 meštana (521/865), a osnovno obrazovanje ima 2994 (1302/1692). Ukupno sa srednjim obrazovanjem je njih 7588 (4206/3382), od čega sa Gimnazijom 468 (169/299), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine ima 1624 (1131/493), srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine 5280 (2709/2571) i specijalizaciju nakon srednjeg obrazovanja 216 (197/19). Više obrazovanje ima 838 (442/396), a visoko 1438 (710/728). Nepoznato obrazovanje je kod 50 (23/27) stanovnika.

Na teritoriji opštine Trgovište bez školske spreme je 55 stanovnika starijih od 15 godina, od čega 16 muškaraca i 39 žena. Nepotpuno osnovno obrazovanje ima 260 (100/160), a samo osnovno 1085 (540/545). Srednje obrazovanje poseduje 1946 (1209/737), od čega Gimanaziju 37 (17/20), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine 820 (515/305), srednju stručnu školu u trajanju četiri godine 1080 (671/409), a specijalizaciju posle srednjeg obrazovanja 9 ()6/3. Više obrazovanje ima 109 (61/48), a visoko 280 (158/122). Nepoznat podatak o obrazovanju je za 6 osoba (3/3). (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare