U Jablaničkom okrugu bez ikakve školske spreme 2.740 osoba, a nepotpunu osnovno obrazovanje ima 14.370 osoba

LESKOVAC-VLASOTINCE-LEBANE-BOJNIK-MEDVEĐA-CRNA TRAVA

U Jablaničkom okrugu, prema popisu iz 2022. godine bez ikakve školske spreme je 2740 stanovnika starijih od 15 godina (642 muškaraca i 2098 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje ima 14.370 osoba (4820 muškaraca/9550 žena). Osnovno obrazovanje poseduje njih 29.911 (14.429*15.482), srednje 87.473 (47.361/40.112), a Gimnaziju je završilo 4.545 (2.025/2.520). Diplomu srednje stručne škole u trajanju kraćem od četiri godine ima 34.324 stanovnika (20.623/13.701), a srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine završio je 47.571 popisani stanovnik (23.857/23.714). Specijalizaciju posle srenjeg obrazovanja ima njih 1033 (856/177). Više obrazovanje poseduje 8.648 (4.275/4.373), a visoko obrazovanje 16.308 (7.802/8.506), dok je sa nepoznatim obrazovanjem 326 popisanih stanovnika (148/178).

Ne tritoriji Grada Leskovca bez školske spreme je 1712 popisanih stanovnika starijih od 15 godina, od čega 405 muškaraca i 1307 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje je u 8394 slučajeva (2759/5635), a osnovno obrazovanje ima 18.286 (8703/9583). Sa srednjim obrazovanjem je 60.137 (32.097/28.040), od čega Gimanziju ima 2530 (1092/1438), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine 23.375 (14.094/9281), srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine 33.448 (16.241/17.207), a specijalizaciju posle srednjeg pbrazovanja 784 (670/114). Više obrazovanje poseduje njih 6432 (3157/3275), a visoko 12.113 (5732/6381). Nepoznat podatak o obrazovanju je za 242 osobe (108/134).

Na teritoriji opštine Bojnik bez ikakve školske spreme je 302 stanovnika (82 muškaraca/220 žena), a nepotpuno osnovno obrazovanje ima njih 1269 (505/764). Osnovnu obrazovanje završilo je 1811 (854/957). Ukupno sa srednjim obrazovanjem je njih 3744 (2186/1558), sa Gimnazijom 61 (28/33), sa stručnom školom u trajanju kraćem od četiri godine ih je 1484 (986/498), a sa srednje stručne škole u trajanju od četiri godine 2160 (1140/1020). Specijalozaciju posle srednjeg obrazovanja ima 39 meštana (32/7). Više obrazovanje poseduje 235 osoba (138/97), visoko 412 (224/188), dok je podatak o obrazovanju nepoznat u 21 slučaju (9/12).

Na teritoriji opštine Vlasotince bez školske spreme po popisu je 263 stanovnika (57 muškaraca/206 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje ima 2139 (629/1510), a samo osnovno obrazovanje ima 4809 stanovnika (2428/2381). Srednje obrazovanje poseduje 12.074 meštana (6607/5467), gimanziju ima 1097 (476/621), srednje stručne škole u trajanju kraćem od četiri godine završilo je 5008 (2816/2192), srednje stručne škole u trajanju od četiri godine 5885 (3249/2636). Specijalizaciju posle srednjeg obrazovanja završilo je njih 84 (66/18). Više obrazovanje ima 1144 (511/633), a visoko 2013 (977/1036). Nepoznat je podatak za 21 osobu (10/11).

Na teritoriji opštine Lebane bez školske spreme je 323 stanovnika starijih od 15 godina, od čega je 69 muškaraca, a 254 žena. Nepotpuno osnovno obrazovanje ima njih 1924 (714/1210), a osnovno 3265 (1579/1686). Ukupno sa srednjim obrazovanjem je 8312 (4548/3764). Gimnaziju ima 804 staneovnika (398/406), srednje stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine 3528 (2085/1443), srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine 2899 (2011/1888), a specijalizaciju posle srednjeg obrazovanja 81 (54/27). Više obrazovanje poseduje 602 (331/271), a visoko 1229 (592/637) meštana. Nepozato obrazovanje je za 26 popisanih osoba (12/14).

Na teritoriji opštine Medveđa među stanovnicima starijim od 15 godina bez školske spreme je njih 112 (24 muškaraca i 88 žena). Nepotpuno osnovno obrazovanje ima njih 513 (175/338), a osnovno 1465 (722/743). Sa srednjim obrazovanjem je 2742 stanovnika (1633/1109), od čega sa Gimnazijom 50 (30/20), srednje stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine poseduje 828 (581/247), srednje stručnu školu u trajanju od četiri godine 1830 (996/834), a specijalizacija posle srednjeg obrazovanja 34 (26/8). Više obrazovanje ima 200 stanovnika (118/82), a visoko 476 (240/236), dok je obrazovanje nepozanto u 15 (8/7) slučajeva.

Na teritoriji opštine Crna Trava bez školske spreme je 28 stanovnika iznad 15 godina starosti (5 muškaraca i 23 žena). Nepotpuno osnovno obrazvoanje ima 131 osoba (38/93), a osnovno 275 (143/132). Srednje obrazovanje ima njih 464 (290/174), od čega Gimnaziju 3 (1/2), srednju stručnu školu u trajanju kraćem od četiri godine 101 (61/40), srednju stručnu školu u trajanju od četiri godine 349 (220/129), a specijalizaciju posle srednjeg obrazovanja 11 (8/3). Više obrazovanje poseduje 35 meštana (20/15), a visoko 65 (37/28). Nepoznat je podatak o obrazovanju jedne muške osobe. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare