Tanja Jovanović: Na izborima se borimo za pobedu, razumemo probleme građana

LESKOVAC

Na izborima se borimo za pobedu, kaže u Predizbornim razgovorima Regionalane informativne agencije JUGpress Tatjana Jovanović sa liste SPS-JS-Ivica Dačić premijer Srbije.

Regionalna informativna agencija JUGpress nastavlja seriju predizbornih
razgovora. Predstavljamo listu ” Ivica Dačić premijer Srbije” koju čini
koalicija SPS i JS.

JUGpress: Razgovaramo sa Tanjom Jovanović ali na početku moramo
da razjasnimo jednu stvar, razgovor vodimo sa prvim na listi, međutim
Aleksandar Đurović koji je prvi na listi nije sa nama. Pošto nam prigovaraju, da
ne ispadne da sad nekog protežiramo, nekog ne, da nam objasnite razlog
zbog čega on nije tu.

TJ: Socijalistička partija je jako dobro organizovana partija. Onoga trenutka
kada smo shvatili da će biti izbori i na lokalnom i na parlamentarnom nivou,
napravili smo detaljan raspored koji se mora ispoštovati kada se tiče naše
predizborne kampanje. Na teritoriji našeg grada se nalaze sto tri mesna
odbora i koliko se ja sećam u samom gradu je i trinaes, tako da svi ti ljudi koji
žele nas da čuju i koje mi takođe želimo da čujemo jer intenzivno svih ovih
godina osluškujemo potrebe građana, odnosno naših glasača i onih koji to
nisu. Napravljen je ozbiljan raspored, angažovani su ljudi za te tribine,
angažovan je prostor, subota je dan kada obično svi imaju neke svoje
obavezea mi koristimo bukvalno svaki trenutak da osluškujemo potrebe
građanai da naravno artikulišemo našu politiku u odnosu na sve to, tako da je
i to razlog obzirom da je predsednik našeg gradskog odbora na terenu ceo
dan, kao što je bio i juče, kao i svi ostali akteri Leskovačke političke scene koji
pripadaju SPS i našem koalicionom partneru JS. Znači ozbiljna organizacija,
veliki broj ljudi prisustvuje našim tribinama, to je zaista angažman koji zahteva
i ljudski resurs i prostorne resurse i jednu dobru organizaciju i ne bi smeli da
izneverimo one koji žele da nas čuju.

JUGpress: Gradonačelnik Goran Cvetanović, odnosno sada je to predsednik
Privremenog organa, više puta je izjavio da lokalna samouprava naručuje
ankete, istraživanje, gde saznaje šta građani misle o rezultatima, da
upotrebim taj izraz, rukovođenja gradom. Imate li vi kao koalicioni partner uvid
u te ankete? Znate li šta građani najčešće zameraju?


TJ: Mi nemamo nikakva istraživanja koja smo sprovodili u sopstvenom
angažmanu. Nas te neke projekcije budućih izbornih rezultata ne zanimaju
mnogo. Smatramo da je naša politika i trenutak u kome se nalazimo zaista
nešto što je potrebno da se afirmiše, tako da se bavimo uglavnom ljudima,
bavimo se promocijom naše politike, bavimo se običnim čovekom pre svega,
bavimo se radnicima koji zaslužuju da od svog dohotka dobiju adekvatan
materijalni resurs sa kojim će moći pristojno da žive. Znači oni nemaju
potrebu da se obogaćuju ili da žive nekim luksuznim životom. Bavimo se
poljoprivrednicima koji žele da ostanu na svojoj zemlji, žele da obrađuju svoju

zemlju ali od plodova svoga rada žele i da pristojno žive. Bavimo se
prosvetnim radnicima koji zaista zaslužuju da budu ojačani sa svih strana
počev od materijalne strane, od toga da njihov status mora da se poboljša.
Bavimo se time da moramo da vratimo ugled pogotovu školskim institucijama.
Bavimo se radničkim pravima i u tom smislu zaista imamo puno povratnih
informacija da ljudi jesu nezadovoljni nekim svojim životom. Govorim o
prosečnom građaninu i da kvalitet života običnog čoveka mora u svakom
smislu i sa svih aspekata da se poboljša. To je nešto što zaista predstavlja
stub naše politike, znači ideja o socijanoj pravdi, o pružanju podjednakih šansi
svim građanima, znači o dobijanju neke startne pozicije koja mora da bude
ojačana ukoliko nije dobra, bavimo se socijalno marginalizovanima, bavimo se
ljudima koji su na granici egzistencije i u tom smislu SPS je već predala
izmene i dopune zakona koje se tiču socijalne politike ali i nekih drugih
zakona, međutim obzirom da je došlo do vanrednih parlamentarnih izbora koje
mi nismo želeli, u jednom trenutku naravno, više nije bilo prostora da na
dnevni red dođu ovi zakoni ali će oni svakako u četrnaestom sazivu Narodne
skupštine Srbije doći na dnevni red i ja se zaista nadam da ćemo uspeti da
afirmišemo i ovaj deo naše politike obzirom da naši državni i nacionalni
interesi već duže vremena imaju primat uopšte u politici države uopšte i to je
tema kojom se bavimo i nadalje.


JUGpress: Kada kažete da niste želeli na izbore, šta konkretno podrazumeva pod
tim?

TJ: S jedne strane postojala je stabilna većina koja je nesumljivo bila na
putu da donese neke vrlo važne zakone i meni je bilo zadovoljstvo što sam
učestvovala u donošenju nekih zakona kao što je recimo zakon koji se ticao
zdravlja radnika i zaštite radnika na radu. To je jedan evropski zakon koji
zaista sa mnogo aspekata sagledava i poslodavca i radnika, tako da nema
pravo samo, nema određene obaveze samo poslodavac, već svakako i
radnik. Koliko ćemo mi to sprovoditi u delo to je već pitanje za neke druge
institucije. Rebalans budžeta je bio jako značajan u domenu da je deo
sredstava opredeljen upravo za one bolesti koje su retke, za dobijanje
inovativnih lekova, na žalost i taj deo smo propustili. Deo koji se tiče
digitalizacije zdravstva je takođe nešto što je bilo jako značajno i što mislim da
će skratiti put bolesnog čoveka od šaltera do šaltera. Na žalost sve to ide jako
sporim koracima. Tu su i neke strateške investicije, prosto moje lično mišljenje
je da je za manje od godinu dana nijedan novopečeni da kažem, narodni
poslanik ne može da izgradi svoj integritet kao ni sama skupština, znači
potrebno je određeno vreme da bi sve to došlo na svoje. Ove godine na žalost
nismo ni imali edukaciju za narodne poslanike koji su prvi put u skupštinskom

sazivu i to je bio jedan hendikep, za nas koji smo iz SP svakako ne jer mi
imamo odličnu logistiku u svom poslaničkom klubu, imamo starije kolege koji
nas svakako upućuju kako da parlamentarni život jednog poslanika ide i u tom
smislu smatram i da postoji lična odgovornost za svakog ko dobija svoj
mesečni prihod kao zapošljeni u skupštini Srbije, odnosno u parlamentu mora
da bude stalno u toku koji su zakoni na dnevnom redu, koji su zakoni u
skupštinskoj proceduri, da te zakone pročita obzirom da posle i na sajtu same
skupštine i to je otprilike odgovor na moje pitanje. Pogotovu recimo ako želite
neke strateške investicije da dovedete do kraja. Vi to ne možete posle godinu
dana. Sve to zahteva određeno vreme. Iz tih razloga nismo bili za to da se
izbori održe ali mi smo kao Socijalistička partija Srbije koja postoji već trideset
tri godine na političkoj sceni i koja baš čini upravo socijalnu jednakost kao
jedan od osnovnih postulata svoje politike i naravno koja vodi računa o
državnim i nacionalnim interesima u svakom trenutku spremni da izađemo na
izbore, naravno da u skladu sa voljom građana i sa poverenjem koje nam oni
budu poklonili se ponašamo u skladu sa tim.


JUGpres: Da se vratimo na probleme građana u lokalu. Kažete da imate
povratnu informaciju građana, na šta se građani najčešće žale konkretno?
Pretpostavljam da tu ima razlika urbanih sredina, između rulalnih sredina,
planinskih sredina.

TJ: Kada postаnete nеко ко se i na profesionalan način bavi politikom
morate shvatite da ste vi nerazumljivo građana i zarad poverenja koje vi
trebate da dobijete od njih, nikako to nije obrnuta relacija. Znači za ovih mesec
dana bilo je dosta poseta, u većini njih sam i učestvovala i sama kao neko ko
je takođe predložen za poslanika u budućem sazivu. Ima puno ruralnih
sredina koje zaista imaju velike probleme. Recimo Brestovac koga ne trebamo
zapamtiti samo po tome što je u udžbenicima iz nefrologije on citiran kao
mesto gde postoji endemska nefropatija. Znači ti ljudi zaista nemaju pijaću
vodu. Takođe moramo da govorimo i o nekim sredinama, koliko ja znam i u
Vučju postoji problem sa pijaćom vodom. Postoje sredine gde neke
informacije vrlo teško dolaze i do poljoprivrednih proizvođača, znači moraju da
se formiraju neki mobilni timovi koji će tim poljoprivrednim proizvođačima
omogućiti da budu upoznati sa svojim pravima, da ukoliko imaju registrovana
gazdinstva dobiju određena nepovratna sredstva od strane države. Znači taj
protok i priliv informacija ljudi koji žive u ruralnim sredinama isto tako je loš.
Građani se žale i na to da zdravstvena usluga je spora, zdravstvena usluga
poprilično je takva da se teško dolazi do lekara specijaliste. U tom smislu
mora da se bavimo i preventivnim radom. Svuda u svim razvijenim zemljama
sveta kao što je to recimo na zapadu koji jako često je etalon za mnoge stvari
i smatra se poput zemalja skandinavije koje slove za najdemokratičnije

zemlje, stožer svakog javnog zdravstvenog sistema i lekar primarne
zdravstvene zaštite. Ljudi se žale, recimo, na tu vrstu problema da teško
dolaze kod lekara, da teško dolaze kod specijaliste, međutim njihov izabrani
lekar nije neko ko je skretničar i koji će usmeravati konzumente zdravstvenih
usluga ka određenim specijalnostima, to je bukvalno lekar koji ima najopštija i
najkompletnija znanja o medicini. Znači kod njega sve počinje i sve se
završava i primarne dijagnostičke procedure on radi i on čini procenu gde da
se ide. U tom smislu imamo dosta haotičan sistem. Imamo mrežu
zdravstvenih ustanova koja teritorijalno pokriva određene sredine ali s druge
strane to nije ekonomično jer broj pacijenata koji se usluže u toku dana i u
toku nedelje zdravstvene usluge, jeste mali. Mora se razmišljati kako da tim
seoskim sredinama obezbedimo zdravstvenu zaštitu. Da li će to biti mobilni
timovi, da li će to biti neki drugi vid pomoći, tu ima prostora da se mnogo više
uredi pružanje zdravstvene usluge. Takođe imamo problem da pojedini
socijalni slučajevi, da pojedine porodice posebno sa starijim stanovništvom,
gde su deca otišla trbuhom za kruhom, praktično žive na granici egzistencije
upućeni sami na sebe, imaju neku imovinu koja je maltene ništavna, njena
materijalna vrednost je vrlo mala i u tom smislu ne mogu da zadovolje
određene socijalne potrebe koje imaju, da overe svoju zdravstvenu knjižicu. U
tom smislu ima prostora jer to jesu izazovi kojih ima sve više i mi moramo da
pomognemo i tim ljudima. SPS ima kadar koji je edukovan, koji dobro poznaje
slabe tačke na lokalu i koji je spreman da preuzme odgovornost u tim nekim
sferama koje zaista zaslužuju da budu organizovane i uređene na način koji
će biti na blagodet tih ljudi.

JUGpress: Koliko vi kao stranka uspevate da rešite problem građana kroz koaliciju
u koju pripadate s obzirom da ste manjinski partner u toj koaliciji, jel uspevate
da nametnete prioritete?


TJ: Koalicija je mač sa dve oštrice. Ako vi niste stožer, ako vi niste neko ko
je dobio veliko poverenje od strane građana, ako to organizuje neko drugi, to
vam je isto kao u naučno istraživačkom radu, izvinite što moram da upotrebim
tu paralelu jer sam u medicini i radila sam i neka istraživanja i stekla neka
zvanja, u svakom slučaju ako vi ne nosite projekat kao neko ko je dobio ulogu
nosioca projekta, onda želite da na tom putu nauke učestvujete i da bar jedan
kamičak ka tom otkriću i ka tom novom kvalitetu napravite. E sada kolika će
biti participacija u svemu tome zavisi od zaista volje građana i od toga u kojoj
meru su vam poklonili poverenje. Meni je zaista žao što mi nismo uspeli da u
punom obimu afirmišemo jednu zaista humanu politiku koja zapravo
predstavlja delove nekadašnjeg socijalističkog uređenja koji su jednostavno iz
tog konteksta izvučeni i sada su prilagođenji novim društvenim okolnostima u
kojima mi živimo. Takođe imam utisak da su ljudi dvehiljadite godine koji su

naravno doživeli sve što su doživeli, ušli sa mnogo srčanosti i puno očekivanja
u novu eru i istovremeno promakao im je trenutak da ulazimo u potpuno novo
društveno uređenje neoliberalni kapitalizam na koji oni mentalno uopšte nisu
bili spremni niti su očekivali da će da ide tim intezitetom i u tom obliku.

JUGpress: Građani kad su nezadovoljni u poslednje vreme, možda i poslednjih
godina, decenija, najčešće reaguju tako što se iseljavaju, prvenstveno mladi.
Šta raditi po tom pitanju, kako da sprečimo da mladi napuštaju Leskovac?
Prvenstveno mladi jer oni treba da zasnivaju porodice i da žive narednih
trideset, četrdeset godina.

TJ:Apsolutno se slažem sa vama i upravo je u toj našoj flosculi jednaka
šansa za sve, tu se nalazi ključ problema, znači mi moramo da ljude koji su
talentovani, ljude koji su željni da se edukuju, ljude koji su željni da osnuju
porodice osnažimo na svakojaki način. Od predškolskih dana, od trenutka
rođenja do trenutka kada taj neko ukoliko je pokazao određene rezultate i
afinitete da mu pomognemo da se izgradi kao stručnjak. Bilo je u ovom gradu
nekih pomaka posebno kada se tiče novorođene dece, materijalnih davanja i
svega toga i to su dobri počeci, međutim to je samo inicijalni korak ka nečemu
što mi trebamo da gradimo i da širimo. Ako oni koji su najbolji odu iz Leskovca
onda će zaista Leskovac biti grad roštilja, dobre zabave i svega ostalog. Mi ne
možemo da dovedemo kapitalne investicije ako nemamo stručnjake za to, ako
nemamo vrhunske ljude, tako da postoji mnogo načina da zadržimo decu.
Upravo ta socijalna pravda jeste nešto što ima mnogo aspekata i mi ljude koji
zaista nisu u mogućnosti da afirmišu svoje potencijale moramo da
osnažujemo na svakojaki način.Recimo jako je dobro bilo što su deca studenti
iz našeg grada nagrađivani i još uvek se nagrađuju dva puta godišnje za
rezultate koje ostvaruju ali svakako bi bilo značajno da se oni vrate u naš
grad. Kada se tiče zapošljavanja tu zaista moramo da uvedemo neke
kriterijume koji moraju da budu onakvi kakvi jesu, ne kakvi jesu sada, nego
kakvi treba da budu. Naravno da prednost imaju oni koji su imali postignuća u
studentskim danima, koja su veća, koja zaslužuju pažnju, oni koji dugo čekaju
na posao ali svakako ti mladi ljudi imaju pravo da se politički opredeljuju ali
svakako to ne treba da bude jedan od najbitnijih parametara u trenutku kada
se zapošljavaju ili šta god već, unapređuju. Narodu je više dosta politike.
Narod je potpuno svestan da od politike, vođenja države, zavisi cena hleba,
ulja, energenata i svega ostalog ali oni su se uželeli jednostavnog života koji
nije luksuzan, koji je takav da mogu da mogu svojim porodicama obezbede
neke osnovne egzistencijalne uslove, pogotovu narod na jugu je vrlo skroman
u tom smislu ali svakako lokalna zajednica mora da prepozna i ljude koji imaju
afinitete a nisu u materijalnoj mogućnosti i da to podstiču jer to je ulaganje u
budućnost.

JUGpress: Hoće li ovi izbori nešto promeniti, mislim prvenstveno na lokal? Šta
očekujete? Koje će tri liste da budu prvoplasirane na izboru ?

TJ: Ja očekujem da svakako naša koaliciona lista SPS-JS premijer Ivica
Dačić ostvari mnogo bolji rezultat nego što je proteklog puta bilo. Očekujem
da SNS takođe bude neko ko će možda i dominirati ali mislim da će ta razlika
biti smanjena između prvo i drugoplasiranog da kažem i očekujem da čak i
moj kolega neurolog takođe osvoji značajan broj glasova, odnosno poverenje
građana Leskovca.


JUGpress: A šta nakon izbora? Mislim da je neko od socijalista na nekoj tribini
izjavio da imate veliki koalicioni kapacitet da praktično možete sa svakim. Mi
imamo sedam izbornih lista ovde, da li vi stvarno možete sa svakim u koaliciju
ili kako gledate na potencijalne…


TJ: Nisam čula da je to neko objavio, videla sam i bila sam prisutna kada je
ministar, bivši ministar prosvete, odnosno naš takođe kandidat za poslanika
Ružić, na konferenciji za štampu koju su upravo održali ovde u stranačkim
prostorijama rekao i ja se potpuno slažem i to je istina da svi trčimo
predizbornu trku sa namerom da pobedimo ili da budemo u vlasti. Naglasila
sam iz kojih razloga je to poželjno, tako da u predizbornim kampanjama se
čuje sve i svašta i to je sasvim legitimno. Ono što od jednog socijaliste nećete
nikad čuti to je da zloupotrebljava privatan život nekoga, od socijalista nećete
čuti da vređa nikoga. Mi smo i u proteklih godinu dana ostali upamćeni,
zapamćeni i u tom delu mi je velika čast što sam bila deo te poslaničke grupe
kao ljudi koji su se ponašali kultivisano, politički korektno, vaspitano jer je na
žalost poslednji skupštinski saziv na momente ličio na rijaliti, na žalost jeste
istina i bilo je puno digresija, puno iskakanja iz teme. Mi smo se trudili da
zaista ostanemo oličenje poslanika onakvog kakav treba da bude, sa
dostojanstvom, sa političkom kulturom i sa parlamentarnim govorom koji treba
da bude nešto što je ustaljena praksa u narodnoj skupštini.

JUGpress: Šta ćemo sa izjavom Gorana Cvetanovića koji je rekao da su se svi
ujednili protiv njega odnosno protiv liste Aleksandra Vučića. Nije eksplicitno
reko socijalistička partija Srbija ali kad kažete svi su se ujedinili protiv mene…
da li se prepoznajete u toj priči da ste vi protiv SNS-a?


TJ: Ja se prepoznajem samo u priči, obzirom da sam rođeni borac, da sam
iz socijalističke porodice koja je živela skromno od majke koja je bila prosvetni
radnik i oca koji je bio tekstilni inženjer i koji su me naučili da se borim u životu
i koji su došli iz vangradskih sredina i slovili su za ljude koji su i odlični u
svojim poslovima i bili su vaspitani, čestiti ljudi i nisu pravili razliku među
ljudima bez obzira ko kako misli. Vaspitana sam na način da se borim. Svako
trči svoju izbornu trku najbolje što može a posle toga sešćemo i
razgovaraćemo. Zajednički imenitelj politika, koje su apsolutno različite po

nekim stavkama treba da budu ti prioriteti, tako da kada se tiče tih nekih
dešavanja koja su postizborna o tome ćemo razgovarati dan nakon izbora. U
svakom slučaju voleli bi da ako ne budemo stožer oko koga će se politika
kreirati, lokalna, pre svega mislim na lokalnu politiku, da imamo mnogo veću
participaciju i spremni smo da preduzmemo veliku odgovornost obzirom da iza
nas stoje programi koji će omogućiti najosetljivijim karikama našeg društva da
ojačaju jer jedno društvo je onoliko jako koliko je jaka ta najslabija karika.

JUGpress: Kada predsetnik gradskog odbora SNS-a i njegovi saradnici na
konferenciji za novinare nerazumljivo protiv njih, pa i koalicioni partner, da li
onda oni imaju razloga u svom ponašanju prema koalicionom partneru da tako
misle? Znači prosto rekli ste i sami da koalicija je, koaliciona priča je
komplikovana ali da li oni možda imaju neki razlog da imaju takvu bojazan?

TJ: To morate da pitate njih obzirom da se radi o njihovom mišljenju. (kraj) MŠ/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare