Stavovi građana Srbije prema Evropskoj uniji

BEOGRAD

Više od polovine građana podržava članstvo u EU, manje od polovine bi glasalo za članstvo na referendumu dok većina smatra da je korist od saradnje velika. Prijatelji Srbiji u EU su Grčka i Francuska, a najveći neprijatelji Hrvatska i Velika Britanija, u susedstvu najbolji odnosi sa BiH. Nemačka se percipira kao prijatelj i neprijatelj istovremeno. Nemaju dovoljno znanja o EU integracijama, a valjane informacije o EU građani očekuju od medija, Vlade Srbije i nevladinih organizacija.
Institut za evropske poslove je, u saradnji sa istraživačkom kućom Ninamedia, sproveo istraživanje o stavovima građana Srbije prema Evropskoj uniji. Istraživanje je sprovedeno krajem marta ove godine, na reprezentativnom uzorku od 1207 građana. Fokus istraživanja bio je na pitanjima o podršci članstvu i saradnji sa EU, kao i viđenju pojedinačnih zemalja članica.

Gotovo polovina građana Srbjie, odnos između Srbije i EU ocenjuje ocenom 3. Na skali od 1 do 5, gde je prosečna ocena 3, prosečna ocena odnosa između Srbije i EU iznosi 2,70.

Više od polovine ispitanika (53%) podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji (to su u većoj meri muškarci, ispitanici starosti do 45 godina, sa najvišim nivoom obrazovanja, Vojvođani i oni iz gradskih naselja), 35% ima suprotan stav, dok 12% njih nije umelo da se izjasni po ovom pitanju. Prilikom poređenja dobijenih rezultata sa prethodnim godinama uočen je blagi pad broja onih koji ne podržavaju članstvo Srbije u EU.

Od ukupnog broja ispitanika, 59% smatra da Srbija ima koristi od saradnje sa Evropskom unijom (muškarci, najobrazovaniji ispitanici kao i stanovnici gradskih naselja), 25% smatra da Srbija nema koristi od saradnje sa EU, dok 16% njih nije umelo da se izjasni po ovom pitanju.

Kada je reč o pojedinačnim zemljama, 17,9% ispitanika smatra da je Srbiji najveći prijatelj Grčka10,5% navodi Francusku, nešto manje navodi Nemačku (8,6%) i Mađarsku (7,6%), dok najveći broj ispitanika 36,9% ne zna da se izjasni po ovom pitanju. Poredeći rezultate sa onim iz prethodnih istraživačkih talasa uočen je blagi pad u vrednostima za Grčku i Nemačku dok je broj onih koji navode Francusku porastao.

Najvećim neprijateljem u Evropskoj uniji 17,8% ispitanika smatra Nemačku, zatim Hrvatsku 16,4% i Veliku Britaniju 13,5%, dok 44,5% ne zna da se izjasni. Posle poređenja sa rezultatima iz prethodinh talasa uočen je trend opadanja broja ispitanika koji navode Hrvatsku i Veliku Britaniju, dok broj onih koji navode Nemačku lagano raste.

Malo više od četvrtine ispitanih smatra da od susednih država najbolje odnose imamo sa BiH, zatim sa Mađarskom i Severnom Makedonijom, dok se ostali odgovori javljaju u manje od 7% slučajeva.

Kada su u pitanju informacije o Evropskoj uniji, 39% građana smatra da ima i da nema dovoljno informacija o EU (neinformisani: većinom žene, najstariji, ispitanici sa najnižim nivooima obrazovanja, stanovnici Zapadne Srbije sa Šumadijom i oni iz vangradskih naselja).

Najveći broj ispitanika navodi da informacije o EU očekuje da dobija putem medija (32%), zatim od Vlade Srbije (28,2%), od EU 11,7%, Parlamenta 9,7%, nevladinih organizacija 9,4% i škola-fakulteta 6,4% dok se ostali odgovori javljaju u manje od 2% slučajeva.

Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum o članstvu Srbije u Evropskoj Uniji, 48,9% ispitanika navodi da bi glasalo ZA (ispitanici sa najvišim nivoom obrazovanja kao i stanovnici gradskih naselja), 28,4% ima suprotan stav, 11,2% ne bi izašlo na glasanje, dok 11,5% njih ne zna kako bi glasalo. Poređenjem sa rezultatima iz prethodnih istraživačkih talasa uočeno je da rezultati osciliraju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare