Štab za vanredne situacije: Potrebna veća prevencija zaštite od požara na otvorenom

LESKOVAC

U sali Skupštine grada Leskovca održana prva vanredna sednica Štaba za vanredne. Na Dnevnom redu je bilo hitno preduzimanje preventivnih i operativnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru. Nenad Simić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Leskovcu, je članove upoznao sa izveštajem u kome se kaže da je od početka februara na teritoriji Srbije evidentirano ukupno 1492 požara, što je enormno povećanje u odnsu na isti period prošle godine, kada je ovakvih požara bilo 226. Samo tokom vikenda je evidentirano 466 požara na otvorenom prostoru, dok ih je prošle godine bilo 60. Na lokalizaciji i likvidaciji požara na otvorenom prostoru u februaru je evidentirano 3795 angažovanja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 519 vatrogasnih vozila. Angažovanje ovolikog broja pripadnika i vozila direktno utiče na smanjenje mobilnosti vatrogasno-spasilačkih jedinica za reagovanje u ostalim vanrednim događajima i stvara velike materijalne i finansijske troškove MUP-u Srbije. Štab je doneo zaključak o usvajanju Izveštaja Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije – Odeljenja za vanredne situaciji u Leskovcu o hitnom preduzimanju preventivnih i operativnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i to:

 1. Subjektima sistema zaštite i spasavanja od požara nalaže se da preduzmu sve preveitivne mere zaštite od požara na otvorenom prostoru iz delokruga svojih obaveza u ovom sistemu.
 2. Da se intenzivno uključe nadležne inspekcijske službe i druge službe u Gradu Leskovcu i sprovede pojačan inspekcijski nadzor u cilju suzbijanja požara.
 3. Da se organizuje obilazak svih naseljenih mesta radi upozoravanja stanovništva, da se poštuju zakonske odredbe o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru. Za sprovođenje ove aktivnosti mogu se uključiti poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite, stručno operativni timovi za zaštitu od požara, Dobrovoljna vatrogasna društva, Komunalna milicija, Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove i dr.
 4. Da Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, obiđe kritične lokacije gde najčešće dolazi do požara na otvorenom.
 5. Da se obezbedi neprekidno obaveštavanje stanovništa o navedenoj situaciji.
 6. Proveri spremnost javnih komunalnih preduzeća.
 7. Da Gradska uprava obezbedi štampanje obaveštenja (plakat/flajer) i da se hitno organizuje njihovo postavljanje na vidnim mestima (poljoprivredne apoteke, pumpe za gorivo, škole, domovi zdravlja, prodavnice, ugostiteljski objekti, mesne zajednice, mesne kancelarije, zgrade Gradske uprave i druga mesta).
 8. Da Grad Leskovac i Gradska uprava sagledaju mogućnost hitne nabavke opreme i sredstava za gašenje početnih požara na otvorenom, kojom bi se opremile jedinice civilne zaštite opšte namene radi njihovog eventualnog angažovanja
 9. Proveriti spremnost subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (spremnost ljudstva, ispravnost mehanizacije koja bi se mogla angažovati u slučaju potrebe na gašenju požara na otvorenom prostoru).
 10. Intenzivirati medijsku kampanju u cilju podizanja svesti građana o posledicama koje mogu nastati usled pojave požara na otvorenom prostoru (lokalni mediji radio i televizija, društvene mreže i drugi kanali komunikacije).
 11. Uspostaviti kontakt sa Šumskim gazdinstvima — ŠG Šuma Leskovac i upravama i svim udruženjima građana koja mogu učestvovati u sprovođenju preventivnih mera i ranog otkrivanja požara (udruženja lovaca, planinara, izviđači i dr).
 12. Sagledati i druge mere i aktivnosti koje mogu da doprinesu realizaciji ovog zadatka. (kraj) IS/SA

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare