Šta je sve rušeno po nalogu Odseka za poslove izvršenja Gradske uprave u prošloj godini

LESKOVAC

Građevinska inspekcija imala je ukupno 74 predmeta, a prinudno doneto je pet rešenja o rušenju i to zadružnog doma u Jašunji, jednog objekta sklonog padu, školske kuhinje u Bogojevcu, barake mesne zajednice ulici Majora Tepića i đubrare u ulici Majora Tepića. Stranke su same izvršile osam rešenja o rušenju i tu se radilo o jednom poslovnom objektu, šupe sklone padu, krova na stambenom objektu, nadstrešnice i po dva rušenja pomoćnih objekata i ograda. Četiri postupka su završena nakon ozakonjenja objekta, a jedan predmet je prosleđen Javnom pravobranilaštvu po pitanju troškova. Takođe, kaže se u izveštaju, jedan predmet, čiji je predmet nadzora kontrola i postupanje u skladu sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada prosleđen je inspektoru zbog zakonskih nedostataka u postupku sprovođenja izvršenja.

Dalje, kaže se u izveštaju da se na dan 31.12.2022. godine u Odseku za poslove izvršenja nalazilo se 55 predmeta. Od toga kod 12 su uložene žalbe i spisi predmeta prosleđeni drugostepenom organu, kod sedam predmeta u toku je postupak ozakonjenja, za pet predmeta pokrenut je i vodi se upravni spor.

Komunalna inspekcija imala je u 2022. godini ukupno 35 predmet, a prinudnog izvršenja nije bilo. Stranke su same izvršile 10 rešenja o uklanjanju i tu se u dva slučaja radilo o uklanjanju reklamne oznake i uklanjanje neregistrovanih vozila, dok je u tri slučaja izvršeno uklanjanje drveća i šiblja. Po jedno rešenje doneto je za uklanjanje građevinskog materijala, tendi, te uklanjanje robe ispred poslovnog prostora. Stranke su izvršile pet rešenja pribavljanjem odobrenja od strane nadležnog organa.

U Odseku za poslove izvršenja na dan 31.12.2022. godine nalazilo se 20 predmeta dobijenih od komunalne policije.

Inspekcija za zaštitu životne sredine ukupno dva predmeta i to je bilo vezano za sprečavanje buke i čišćenje deponije sa placa nekadašnjeg Jugekspresa.

U izveštaju se navodi i da je u 2022. godini Odsek za poslove izvršenja doneo je 11 dopunskih rešenja o visini troškova (u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku), i to: sedam u vezi sprovođenja prinudnih izvršenja izvršnih rešenja i 4 dopunska rešenja doneta nakon izvršenih pokušaja rušenja. Od ukupnog broja donetih dopunskih rešenja podneta su dva zahteva Gradskom javnom pravobranilaštvu radi naplate troškova prinudnog izvršenja. Za dva rešenja uložena je žalba (po predmetima iz prethodne godine).

Troškovi koji su nastali sprovođenjem prinudnog izvršenja u 2022. godini, iznose 10.481.548,08 dinara. Od te sume troškovi prinudnog izvršenja izvršnih rešenja iznose za građevinsku inspekciju 2.890.390,28 dinara (od toga na teret grada Leskovca 2.704.150,28 dinara za rušenje: objekti zadružnog doma u selu Jašunja, objekta kod Metalne škole, deo škole u Bogojevcu (kuhinja), baraka i đubrara u ulici Majora Tepića), zatim iznos od 186.240,00 dinara četiri rešenja koja su poslata strankama radi uplate, te ekološka inspekcija 7.591.140,00 dinara (od toga na teret grada Leskovca 7.575.300,00 dinara za čišćenje deponije kocke sa placa bišeg Jugekspresa).

Odsek za poslove izvršenja obavlja poslove izvršenja izvršnih rešenja nadležnih inspekcija Odeljenja za inspekcijske poslove. Ugovor o izvođenju radova na rušenju i uklanjanju bespravno podignutih objekata ili predmeta i stvari sa površina javne namene na teritoriji grada Leskovca zaključen je sa izvođačem radova „Paun 1993“ DOO ul. Lebanski put bb, Gornje Stopanje. U izveštaju za 2022. godinu kaže se da je Odsek za poslove izvršenja postupao po rešenjima Odseka za poslove građevinske i saobraćajne inspekcije, Odseka za poslove inspekcije za zaštitu životne sredine i Odseka za poslove komunalne inspekcije.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare