Šta je radila Policijska uprava u Vranju u januaru

VRANJE


Stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Vranju je stabilno, ocenjeno je u izveptaju za januar ove godine te uprave.

U oblasti kriminala značajno je smanjen broj krivičnih dela. Broj prekršaja iz
oblasti Zakona o javnom redu i miru je na gotovo istom nivou kao i u januaru 2023.
godine. Promet putnika i vozila na graničnim prelazima prema R. Severnoj
Makedoniji i R. Bugarskoj, kao i preko zajedničkih tačaka prelaza i kontrolno
bezbednosnih punktova prema Kosovu i Metohiji odvijao se
nesmetano. Međunacionalni odnosi su dobri.
Stanje u Kopnenoj zoni bezbednosti je povoljno, nije bilo napada niti bilo kakvih
oružanih provokacija prema snagama bezbednosti koje se nalaze na ovom području.
Nije izvršen nijedan oružani napad u kojima su učestvovali migranti, niti je bilo
narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su učesnici migranti.
Policijska uprava u Vranju kao servis građana, izdavala je lična dokumenta bez
bilo kakvih primedbi.

STANjE KRIMINALA
Januara 2024. godine registrovana su 92 (131) krivična dela, što je manje za 39 ili
29,77%, od toga 79 (108) dela iz oblasti opšteg kriminala, 9 (19) privrednog
kriminala, 4 (4) ekološkog kriminala, dok iz oblasti političkog i
visokotehnološkog kriminala nije registrovano nijedno krivično delo.
Osumnjičeno je 78 (106) izvršioca krivičnih dela. Rešenje o zadržavanju do 48
sati doneto je za 3 (10) lica, a policijsko hapšenje je preduzeto prema 6 (5) lica.

Opšti kriminal
Broj krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala u januaru 2024. godine manji je u
odnosu na broj krivičnih dela u istom mesecu prethodne godine za 29 dela ili
26,85 %. Registrovano je 79 krivičnih dela, dok je u istom mesecu predhodne
godine registrovano 108.
U strukturi krivičnih dela opšteg kriminala preovlađuju kd protiv imovine 23
(38) i protiv zdravlja ljudi 19 (23), zatim protiv bezbednosti javnog saobraćaja 12
(11), protiv javnog reda i mira 7 (10), protiv braka i porodice 5 (10), protiv
slobode i prava čoveka i građana 4 (5), protiv života i tela 1 (7), protiv opšte
sigurnosti 2 (2) i dr.
Policijski službenici Policijske uprave u Vranju u toku izveštajnog meseca u 21
zapleni, pronašli su i oduzeli ukupno 151.265,62 grama droge i to: 151.237,19
grama marihuane, 26,80 g kokaina, 1,63 g hašiša i 18 komada droge.

Privredni kriminal
Meseca januara tekuće godine, na teritoriji PU Vranje registrovano je 9 (19)
krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala.
Struktura krivičnih dela privrednog kriminala je: 3 (2) kd zloupotreba službenog
položaja, 3 (0) kd iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 1 (0) kd
pronevera u obavljanju privredne delatnosti, 1 (3) zloupotreba položaja
odgovornog lica i 1 (0) nedozvoljena trgovina.

STANjE JAVNOG REDA I MIRA
Tokom januara registrovano je 23 prekršaja, dok je u istom mesecu prethodne godine
bilo 24 prekršaja, što je manje za 1 prekršaj.
Struktura prekršaja je: vređanje, vršenje nasilja pretnja ili tuča 17 (14),
nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje 2 (4), paljenje pirotehničkih proizvoda
ili pucanje 2 (0) i vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti 2 (1).
Kao izvršioci navedenih prekršaja u ovom mesecu registrovana su 27 (30) lica, od
koijih su 7 (11) povratnici, pod dejstvom alkohola su bila 3 (5), privedena su 2 (0) i
zadržano 1 (0) lice.
Najčešće vreme izvršenja prekršaja je u intervalu od 12,00 do 18,00, časova, a
najčešće mesto izvršenja je na ulici.
Januara na području Policijske uprave u Vranju, održano je 16 (13) javnih skupova.

STANjE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda je 45 (33), što je više za 12 ili 36,36 %. Sa
nastradalim licima registrovano je 10 (10) saobraćajnih nezgoda, kao i u istom
mesecu prethodne godine. U saobraćajnim nezgodama jedno lice je poginulo, kao i
istog meseca prethodne godine. Povređeno je 20 (11) lica, više za 9 lica.
Faktori koji su najčešće uticali na izazivanje saobraćajnih nezgoda su: propusti
vozača koji se odnosi na nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije,
neprilagođena brzina uslovima i stanju puta, vozač pod uticajem alkohola,
nemarna, bezobzirna i užurbana vožnja, nervozna, panična i nepridvidiva vožnja,
gubitak kontrole nad vozilom i dr.
Otkriveno je 2374 (2807) saobraćajnih prekršaja.
Najčešći prekršaji su nedozvoljena brzina, nekorišćenje sigurnosnog pojasa,
neuključena svetla danju, nepropisno zaustavljanje i parkiranje i dr.

IREGULARNE MIGRACIJE
Priliv migranata iz pravca R. Severne Makedonije i R. Bugarske povećan je u
odnosu na januar prošle godine.
Nije bilo oružanih napada u kojima su učestvovali migranti, niti je bilo
remećenja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su učesnici bili migranti.
Od strane migranata izvršeno je jedno krivično delo, a u januaru 2023. godine
izvršena su dva krivična dela, dok na štetu migranata izvršeno je jedno krivično
delo, a u istom mesecu prethodne godine nije izvršeno nijedno krivično delo.

UPRAVNI POSLOVI

Policijska uprava u Vranju primila je 2.447 (1.683) zahteva za izdavanje ličnih
karata, 1.195 (1.417) zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša, 1.822 (1.079)
zahtev za izdavanje vozačkih dozvola i izdala je 1.487 (1.488) saobraćajnih
dozvola, navodi seu saopštenju.(kraj) SP/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare