Slab povratak raseljenih na Kosovo

PRIŠTINA

Na Kosovo su se od 2000. godine vratile 28.302 raseljene osobe, a stopa povratka se smanjivala svake naredne godine i taj trend je nastavljen, navodi se u najnovijem izveštaju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na Kosovu.

Prema podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) zaključno sa decembrom 2019. godine, procenjuje da se na Kosovu nalazi 16.151 raseljena osoba, od kojih 412 živi u nekom od privremenih kolektivnih prihvatilišta, navodi se u izveštaju OEBS-a predstavljenom pre par dana.

U dokumentu se navodi da je ostvaren napredak od decembra 2015. do decembra 2019. godine u oblasti integracije pravosuđa, dodaje da je usvojena pravno obavezujuća Uredba o provratku raseljenih i ocenjuje da je poboljšana funkcija institucije Ombudsmana.

Konstatuje se i da se u drugim oblasima situacija se nije promenila da su dalje prisutni problemi sa primenom Zakona o upotrebi jezika”.

Obrazovanje na srpskom jeziku nije zastupljeno u kosovskom institucionalnom okviru,
stopa nezaposlenosti među pripadnicima nevećinskih zajednica, posebno Roma, Aškalija i Egipćana visoka, navodi se u izveštaju OEBS.

Upozorava se da se i dalje dešavaju incidenti koji pogađaju manjinske zajednice, kao i da postoje međuetničke tenzije, dok je medijski sadržaj namenjen nevećinskim zajednicama ocenjen kao “oskudan”.

Cilj izveštaja je da podignemo svest o izazovima i problemima koji postoje, kako bi unapredili prava svih nevećinskih zajednica na Kosovu, ali i da izgradimo kapacitete kosovskih institucija da nezavisno teže da obezbede stabilne međuetničke odnose među zajednicama, istakla je šefica Odseka za zajednice misije OEBS na Kosovu Nadica Pavlovska.

U posebnom fokusu je namera da se kosovski pravni okvir uskladi sa međunarodnim standardima i da se institucije pridržavaju zakona koji štiti prava zajednica, rekao je šef Misije OEBS Majkl Devenport.

U svakom demokratskom društvu važno je da sve zajednice mogu da žive u sigurnom okruženju, da mogu da koriste svoj jezik, da se praktikuju svoju kulturu i religiju. Nadam se će sve relevantne institucije ozbiljno razmotriti preporuke i slediti odgovarajuće mere, jer je unapređe prava nevećinskih zajednica kamen temeljac u izgradnji stabilnog drustva, dodao je Devenport.

On je dodao da će misija OEBS nastaviti da podržava sve kosovske institucije, kako na opštinskom, tako i na vladinom nivou u uvođenju neophodnih promena radi zaštite svih zajednica.

Institucije Kosova treba da osiguraju kontinuirani napredak i stave veći naglasak na unapređivanju prava nevećinskih zajednica, što je kamen temeljac u izgradnji istinski inkluzivnog, mirnog i stabilnog društva, zaključuje se u predstavljenom izveštaju Misije OEBS-a na Kosovu.

Peto izdanje Izveštaja o proceni prava zajednica analizira napredak koji su institucije Kosova ostvarile u odnosu na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) Saveta Evrope, u oblastima dijaloga između zajednica, bezbednosti i pravosuđa, jezika, obrazovanja, povratka, socijalno-ekonomskih prava, kulture i medija.

U izveštaju se navodi da su institucije ostvarile napredak u promovisanju i zaštiti prava nevećinskih zajednica i njihovih pripadnika u skladu sa obavezama iz pomenute konvencije. Međutim, uprkos napretku u nekim oblastima, preporuke Rezolucije Komiteta ministara Saveta Evrope o Kosovu iz jula 2019. godine i dalje važe za druge oblasti.

U izveštaju se takođe navode pozitivni pomaci tokom četiri godine koje se ocenjuju, uključujući integraciju pravosuđa, usvajanje pravno obavezujuće Uredbe o povratku raseljenih lica i usvajanje nekoliko ključnih dokumenata kojima se utvrđuje praktična politika u oblasti kulturnog nasleđa. Pored toga, zabeleženi su pozitivni koraci u efektnosti Institucije ombudsmana i nastojanjima vlasti da naprave sveobuhvatan institucionalni okvir kojim se omogućava puno uključivanje zajednica kosovskih Roma i kosovskih Aškalija u društvo.

„Misija OEBS-a na Kosovu direktno je uključena u pružanje podrške institucijama koje su postigle ove konkretne rezultate. Nastavićemo da ostvarujemo partnerske odnose sa relevantnim institucijama u daljem postupanju prema preporukama iznetim u ovom izveštaju radi rešavanja identifikovanih problema“, rekao je šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Majkl Devenport.

„Unapređivanje prava nevećinskih zajednica kamen je temeljac u izgradnji istinski inkluzivnog, mirnog i stabilnog društva“, dodao je on.

Misija OEBS-a na Kosovu ima zadatak da štiti i promoviše ljudska prava i prava zajednica, kao i da razvija demokratizaciju i sektor javne bezbednosti.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare