Rebalans budžeta i novi ankes sa PWW

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LESKOVAC

Odluke o završnom računu grada Leskovca za prošlu i rebalansu ovogodišnjeg budžeta, najznačajnije su teme o kojima je danas raspravljalo Gradsko veće. Raspodela dobiti javnih preduzeća, predlog Operativnog plana za odbranu od poplava i  četvrtog aneksa ugovora sa preduzećem Por,Werner&Weber.

Prema završnom računu budžeta grada, u 2017. Godini su ostvareni prihodi u iznosu od 3 milijarde 79o miliona 545 hiljada i 5o8 dinara, što je realizacija od 97,4 posto, dok su rashodi za oko 3oo miliona manji, čulo se u obrazloženju. Šef odeljenja za finansije Dalibor Tričković objasnio je i razloge za izmene i dopune odluke o budžetu, koji bi , za gotovo 310 miliona dinara, trebalo da bude veći od planiranog, pa će, nakon rebalansa iznositi 4 milijarde 284 miliona 637 hiljada dinara.

“Razlog za izmene i dopune odluke o budžetu, leži u činjenici da se pojavila potreba za prerasporedjivanjem rashodne strane, odnosno, da su u toku godine planirani i ostvareni znatno veći prihodi. Sredstva, koja smo, krajem decembra dobili iz državnog budžeta, u iznosu od 45o miliona dinara, sada rasporedjujemo po budžetskim pozicijama. Na primer, budžetski deficit od 152 miliona 581 hiljadu dinara, pokrićemo iz nerasporedjenog viška prihoda iz ranijih godina. 309 miliona, za koliko je predloženi budžet veći od planiranog, utrošićemo na zaostale  zarade, koje smo u januaru isplatili. Sredstva od 8o miliona opredeljujemo za troškove deponovanja smeća, jer će obaveza grada prema PWW-u, na kraju ovog meseca biti tolika.

Tričković je naveo i da će 35,5 miliona biti usmereno ka predškolskoj ustanovi, po 3,5 miliona dobiće osnovno i srednje obrazovanje. Za novčane nagrade mladim talentima planirana du dodatna četiri miliona. Ovakva realizacija budžeta moguća je zbog znatno većeg procenta naplate poreza na zarade i prihoda od samostalnih delatnosti:

” Porez na zarade je, sa prvobitno planiranih milijardu 122 miliona, sada se planira sa milijardu 184 miliona, a porez na prihod od samostalne delatnosti sa 1o5 na 122 miliona i ta grupa beleži povećanje od 81 milion. To je pokazatelj trenda promena odredjenih ekonomskih parametara u lokalnoj samoupravi, jer se na ovom primeru vidi da je rast prihoda od poreza na zarade i samostalne delatnosti, direktna posledica otvaranja novih radnih mesta i preduzetničkih radnji.

Toplana je u prošloj godini ostvarila prihod od 426 miliona i  bruto dobit u iznosu od 66 miliona, koju će uplatiti gradu. Dobit Komunalca u iznosu od 238 hiljada dinara biće raspoređena za pokrivanje gubitaka ovog preduzeća iz ranijih godina.

Veće je usvojilo Operativni godišnji plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada, kojim su, u 2018. godini planirane u aktivnosti na 17 lokacija, vredne oko 6 miliona dinara, čija će realizacija početi u avgustu.

Usvojeni su tekstovi javnih poziva za sprovodjenje četiri mere lokalnog akcionog plana zapošljavanja, kao i  predlog  IV Aneksa ugovora  sa preduzećem Por,Werner&Weber, kojim je, izmedju ostalog skraćeno vreme ugovorne obaveze za gotovo tri godine, a austrijska kompanija obavezana na izgradnju Regionalnog centra za selekciju komunalnog čvrstog otpada.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare