Raspisan konkurs za dodelu sredstava za razvoj poljoprivrede

LESKOVAC

Budžetski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava.za poljoprivrednike. Grad Leskovac je za ovu svrhu namenio ukupno 101 milion dinara. Predviđeno je više mera za koje se može konkurisati:

-Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Za ovu meru zahtev mogu da podnesu sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije grada Leskovca koja su uložila u kupovinu nove opreme i mehanizacije za stočarsku, voćarsko – vinogradarsku, povrtarsku proizvodnju, za nabavku priključnih mašina za obradu zemljišta, opremu za pčelarstvo, podizanje zasada u voćarstvu. Spisak opreme koji je prihvatljiv nalazi se u tekstu Konkursa i objavljen je na sajtu grada Leskovca. Maksimalni iznosu koji poljoprivrednici mogu da ostvare za jednu šifru investicije iznosi 125.000 dinara, odnosno od 30-60% od prihvatljivih troškova, bez obračunatog PDV-a, osim za podizanje zasada u voćarstvu gde mogu da ostvare 130.000. Ukupno za ovu meru poljoprivrednik može maksimalno da ostvari budžet 250.000 dinara. Ukupan sredstva namenjena za ovu svrhu iznose 97.800.000 dinara.

-bušenje bunara u funkciji navodnjavanja dubine do 100 metara, prečnika 80 do Z00 mm

Za bušenje bunara u funkciji navodnjavanja povraćaj je od 30-60% od prihvatljivih troškova, bez obračunatog PDV-a, maksimalno 160.000 dinara. Ukupan budžet za ovu meru iznosi 800.000 dinara.

-Podrška za zaštitu geografskog porekla proizvoda

Za ovu meru zahtev mogu da podnesu udruženja i zadruge sa teritorije grada Leskovca. Ukupan budžet za ovu meru je 2.100.000 dinara.

-Podrška za udruženja sa teritorije grada Leskovca koja imaju u planu učestvovanje ili organizovanje manifestacija sajmova, izložbi.

Ova mera predviđena je za udruženja sa teritorije grada Leskovca koja imaju u planu organizovanje odnosno učestvovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama. Ukupan budžet za ovu meru je 300.000 dinara.

Konkurs će biti raspisan 24. juna i trajaće do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 12.07.2024. godine.

Neophodna dokumentacija za prijavu:

1. Zahtev za podsticajna sredstva

2. Kopija važeće lične karte

3. Kopija potvrde o izvršenoj registraciji ili obnovi u Registar poljoprivrednih gazdinstava

4. Kopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o strukturi biljne proizvodnje

5. Kopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o životinjama (za sektor mleko, meso i pčelarstvo)

6. Listing stanja stočnog fonda na gazdinstvu (za sektor mleko, meso i pčelarstvo)

7. Kopija potvrde/kartice o namenskom tekućem računu poljoprivrednog gazdinstva (original na uvid)

8. Original fiskalnog isečka i računa otpremnice izdatog u periodu od 22.06.2023. pa do dana zatvaranja Konkursa

9. U slučaju da se radi o robi koja je kupljena od preduzeća koje nije u sistemu PDV-a (nije u mogućnosti da izda fiskalni isečak) potrebno je dostaviti overen izvod iz banke o transakciji na ime kupovine robe

10. Kopija garantnog lista za kupljenu robu (ako podleže garanciji)

11. Ako ne podleže garanciji izjava dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista

12. Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave grada Leskovca koje nije starije od trideset dana. Original ili overena kopija Deklaracije o ispravnosti sadnog materijala na ime podnosioca Zahteva. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare