Prihodi u budžetu uvećani od prodaje imovine grada

LESKOVAC

Na 78. sednici članovi Gradskog veća Grada Leskovca su imali Dnevni red sastavljen od 50 tačaka. Oni su najpre dali saglasnost na predlog Odluke o Izmeni i dopuni Odluke o budžetu Grada Leskovca za 2023. godinu. Šefica Odeljenja za finansije Marija Milosavljević u obrazloženju rebalansa je rekla da su razlozi za to raspored neraspoređenog viška prihoda iz 2022. godine, zatim promena pojedinih projekcija prihoda na osnovu ostvarenja u budžetu u prvih četiri meseca tekuće godine, kao i raspored novoprojektovnih prihoda na aproprijacijama kod korisnika budžetskih sredstava.

„Ovom Odlukom o rebalansu dat je predlog visine prihoda i primanja i rashoda i izdataka sa sredstvima iz viška prihoda po Završnom računu za 2022. godinu u iznosu od 6.513.873.000 dinara, što je povećanje od 439.573.000. Prihodi i primanja povećani su u delu Poreza na prihod od samostalne delatnosti i to za 60 miliona, a na osnovu ostvarenja u prvih četiri meseci i projekcije do kraja godine. Uvećanje prihoda usledilo je od Poreza na prenos apsolutnih prava i to za 56 miliona, zatim od odnacije Vlade Švajcarske 11 miliona, kao i od uvećanih transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 65,1 milion dinara. Prihodi od imovine uvećani su za 20 miliona, jer je došlo do promene visine referentne kamatne stope, pa i prihodi budžeta grada od kamata na višak likvidnih sredstava beleži bolje ostvarenje. Primanja od prodaje zemljišta su uvećana za 30 miliona od planiranih, a od prodaje nepokretnosti za 24 miliona dinara.“

Milosavljevićeva je rekla i da se rebalansom budžeta obezbeđuju dodatna sredstva za više programa.

„Za sanaciju fasada stambenih zajednica u najužem gradskom jezgru planira se iznos od 15 miliona. Za razvoj turizma došlo je do uvećanja od 23,2 miliona. Predviđeno je i dodatnih 8,8 miliona za mere podrške ruralnom razvoju. Najveće dodatno izdvajanje za saobraćajnu infrastrukturu je izgradnja ulice Nova kod Gradskog stadiona i to za 50 miliona. Dodatnih 36 miliona dinara opredeljeno je za tekuće subvencije privatnim vrtićima. Za socijalnu i dečju zaštitu opredeljena su dodatna sredstva u iznosu od 51,4 miliona, za pakete penzionerima 40 miliona, za poklone đacima prvacima 2,5 miliona. Najveće dodatno izdvajanje je za otplatu glavnice duga i to za 108 miliona, čime će u potpunosti biti izmiren dug z akredit koji je uzet za kapitalne rashode, tako da grad Leskovac više nema nijedan uzet kredit.“

Gradski većnici su usvojili i izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje za 2022. godinu javnih i komunalnih preduzeća, kao i ustanova kulture, te izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva i Glavnog urbaniste Grada Leskovca. Takođe, doneta je odluka o razrešenju i ponovnom imenovanju Ivane Joksimović za glavnog urbanistu Leskovca. Ova odluka je doneta zbog isteka četvorogodišnjeg mandata na koji je Joksimovićeva bila izabrana. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare