Odluke Štaba za vanredne situacije u Medveđi

MEDVEĐA

Opštinki štab za vanredne situacije u Medveđi izdao je naredbu koju u celini prenosimo;

NAREDBA

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MEDVEĐA
Opštinski štab za vanredne situacije
07Broj:217-9/2020-

17.-mart 2020. gModine
M e d v e đ a

Na osnovu čl.29. Zakona o odbrani („Slusžbeni glasnik RS” br.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 i 36/18) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije („Službeni glasnik RS” br.29/2020) od 15.03.2020. godine, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Medveđa, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije u opštini Medveđa, a na sednici održanoj 17. Marta 2020. Godine, donosi

N A R E D B U

I. 1. NALAŽE SE Centru za socijalni rad opštine Medveđa i Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta, da organizuju volontersku službu i koordiniraju sa svim svojim raspoloživim kapacitetima dostavljanje neophodnih namirnica i pružanje svake druge vrste pomoći za građane starije od 65 godina, kao i da ispred svojih ustanova odrede koordinatora koji će biti zaduženi za sprovođenje naložene mere i da o svim preduzetim aktivnostima redovno obaveštavaju Opštinski štab za vanredne situacije.
Obavezuju se ustanove iz prethodnog stava da svoje kontakt telefone, učine dostupnim građanima opštine Medveđa, radi prijave potrebe za pružanjem pomoći, svakodnevno u periodu od 08-22 časova.

 1. OBAVEZUJE SE „JUGOTRANS” doo Bobište, koje obavlja komunalnu delatnost prigradskog prevoza da preduzme neophodne mere dezinfekcije svih autobusa koje koristi u javnom prevozu, tako što će se detaljna dezinfekcija vozila vršiti po završenom redu vožnje i krajnjem dolasku na autobusko stajalište u Medveđu.
  NALAŽE SE Opštinskoj upravi opštine Medveđa, inspekcijskoj službi da vrši svakodnevnu kontrolu sprovođenja gore navedenu meru i o tome izveštava Štab za vanredne situacije opštine Medveđa.
 2. NALAŽE SE Tehničkoj školi „Nikola Tesla” u Medveđi, svim Osnovnim školama na teritoriji opštine Medveđa i Predškolskoj ustanovi „Mladost” iz Medveđe, da odmah izvrše potpunu dezinfekciju svih objekata koje koriste.
  NALAŽE SE Opštinskoj upravi opštine Medveđa da izvrši kontrolu gore navedene mere i o tome obavesti Štab za vanredne situacije.
 3. NALAŽE SE Opštinskoj upravi opštine Medveđa, i svim ustanovama čiji je osnivač opština Medveđa , kao i JKP „Obnova” iz Medveđe, da izvrši dezinfekciju svojih objekata i da se staraju o poštovanju svih sanitarnih mera za sprečavanje širenje zaraze od Korona virusa u svojim objektima.
  NALAŽE SE svim organima, ustanovama i preduzećima iz prethodnog stava da odrede lice zaduženo za koordinaciju i kontrolu realizacije naložene mere i da o svim preduzetim radnjama i aktivnostima izveštavaju Štab za vanredne situacije.
 4. NALAŽE SE Opštinskoj upravi opštine Medveđa i svim ustanovama čiji je osnivač opština Medveđa , kao i JKP „Obnova” iz Medveđe, da obustave rad svojih prijemnih šaltera i da svoj rad organizuju u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije, a u cilju sprečavanja širenja Korona virusa.
 5. NALAŽE SE Opštinskoj upravi opštine Medveđa i svim ustanovama čiji je osnivač opština Medveđa , kao i JKP „Obnova” iz Medveđe, da se rad organa, ustanova i preduzeća organizuje po principu neopohodnog minimuma rada za funkcionisanje, a u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije.
 6. NALAŽE SE svim privrednim subjektima na teritoriji opštine Medveđa, da vrše dezinfekciju svojih objekata i da se staraju o poštovanju svih sanitarnih mera za sprečavanje širenje zaraze od Korona virusa u svojim objektima organizuju svoj rad po principu neophodnog za funkcionisanje, a u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije.
 7. NALAŽE SE JKP „OBNOVA” da vrši pojačanu kontrolu sanitarne i druge ispravnosti postrojenja za snabdevanje pijaćom vodom kao i kontrolu kvaliteta pijaće vode.
  Obavezuje se JKP „Obnova” da o preduzetim merama redovno izveštava Štab za vanredne situacije opštine Medveđa.
 8. NALAŽE SE JKP „OBNOVA” Medveđa i Privrednom društvu „POR VERNER VEBER” Leskovac da svim građanima, korisnicima komunalnih usluga na teritoriji opštine Medveđa, omoguće odlaganje plaćanja svih računa do ukidanja vanrednog stanja, bez obračunavanja kamate.
  Obavezuje se JKP „Obnova” da o preduzetim merama redovno izveštava Štab za vanredne situacije opštine Medveđa.
 9. NALAŽE SE svim ugostiteljskim objektima na teritoriji opštine Medveđa da do daljnjeg ograniče radno vreme na vremenski period od 09-19 časova i da izvrše dezinfekciju svojih objekata i da se staraju o poštovanju svih sanitarnih mera za sprečavanje širenje zaraze od Korona virusa u svojim objektima.

PREPORUČUJE SE ugostiteljskim objektima da u najvećoj mogućoj meri pružanje ugostiteljskih usluga urede u formi dostave, te da u ugostiteljskim objektima boravak gostiju mora biti organizovan na nivou sanitarnog odstojanja u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije.
NALAŽE SE Opštinskoj upravi opštine Medveđa, inspekcijskoj službi da vrši svakodnevnu kontrolu sprovođenja gore navedene mere i o tome izveštava Štab za vanredne situacije opštine Medveđa.

 1. NALAŽE SE svim trgovinskim radnjama na teritoriji opštine Medveđa, da vrše dezinfekciju svojih objekata i da se staraju o poštovanju svih sanitarnih mera za sprečavanje širenje zaraze od Korona virusa i da u svojim objektima ograniče maksimalni broj prisutnih kupaca u prodajnom objektu:
 • Za prodajne objekte preko 100 m2, najviše 10 kupaca istovremeno u objektu,
 • Za prodajne objekte preko 50 m2 najviše 5 kupaca istovremeno u objektu i
 • Za prodajne objekte ispod 50 m2 najviše dva kupca istovremeno u objektu.
  Ograničava se vreme zadržavanja kupaca u prodajnom objektu najduže do 10 minuta.
  NALAŽE SE Opštinskoj upravi opštine Medveđa, inspekcijskoj službi da vrši svakodnevnu kontrolu sprovođenja gore navedene mere i o tome izveštava Štab za vanredne situacije opštine Medveđa.
 1. PREPORUČUJE SE svim licima na teritoriji opštine Medveđa koja su došla iz područja zahvaćenih epidemijom Korona virusa da privremeno ograniče kretanje u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije.
 2. PREPORUČUJE SE svim građanima opštine Medveđa da se u toku vanrednog stanja pridržavaju instrukcija Vlade Republike Srbije i drugih nadležnih institucija za ponašanje tokom epidemije Korona virusa, da iskažu ozbiljnost, solidarnost, kao i da bespotrebno ne gomilaju rezerve namirnica, lekova i ostale robe široke potrošnje.

Pozivaju se svi građani opštine Medveđa koji su u mogućnosti da doprinesu prevazilaženju okolnosti ovog vanrednog stanja svojim radom kao volonteri, o tome obaveste Organizaciju Crvenog krsta Medveđa na broj telefona:016-891-206.
II. Naredba stupa danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine Medveđa i na zvaničnom sajtu opštine Medveđa i u lokalnim sredstvima informisanja.
III. Dostava ove naredbe svim oranima, ustanovama, preduzećima i drugim pravnim i fizičkim licima biće izvršena isticanjem na oglasnoj tabli Opštine Medveđa i zvaničnom sajtu opštine Medveđa.

OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJA

ZAMENIK KOMANDANTA
Goran Ivanović

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare