NVO Aktiv zabrinut zbog amandmana na kosovski zakon

KOSOVSKA MITROVICA

 

NVO AKTIV  iz Kosovske Mitrovice “izražava duboku zabrinutost u vezi sa predloženim amandmanom
na kosovski Zakon o krivičnom postupku pod brojem 4/L-123 (28.12.2012),
koji omoguċavaju suđenje u odsustvu za teška krivična dela ratnih
zločina počinjenih u sukobima na ovim prostorima na kraju XX i početku
XXI veka, po ispunjavanju zakonski propisanih procedura. Ta zabrinutost
se posebno odnosi na pravo optuženih osumnjičenih da budu adekvatno
obavešteni o optužbama podnetim protiv njih, te da im se pruže dokazi i
dokumenti o predmetu, kao i mogućnost uvođenja svedočenja svedoka u
toku njihove odbrane. Ove karakteristike pravičnog suđenja su prepoznati
od strane sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) i
Okvirnih odluka o evropskim nalozima za hapšenje (FD EAW).

NVO AKTIV poziva Skupštinu Kosova da u potpunosti poštuje postojeći
pravni okvir koji garantuje pravo na pravično suđenje, da potraži
konstruktivnu pravnu saradnju za ostalim državama, naročito Republikom
Srbijom, te da podstakne nevladin sektor da omogući input i ekspertizu u
vezi sa daljim razmatranjima amandmana kosovskog Zakona o krivičnom
postupku, a koji se tiču suđenjima u odsustvu, sve do čitanja drugog
nacrta.

NVO AKTIV naglašava potrebu za odlaganjem sprovođenja predloga zakona
sve dok se ne postigne sveobuhvatni okvir o kapacitetima, procedurama i
dogovorima o pravnoj saradnji između Kosova i Srbije u vezi sa ovim
problemom.

Izveštaj NVO AKTIV, 01.11.2018 – Predloženi amandmani za kosovski zakon pod brojem 4/L-123 Zakona o krivičnom postupku (28.12.2012), o uključivanju odredbi u vezi sa suđenjima u odsustvu, a koji se tiču ratnih zločina

Kosovska skupština trenutno razmatra izmenu kosovskog Zakona o krivičnom postupku (Zakon Br.4/L-123, 28.12.2018) u cilju uključivanja pravne mogućnosti da se osobe osuđene za ratne zločine osude in absentia (u odsustvu). Prvobitni predlog ovih amandmana je predložen od strane političke partije Pokret samoopredeljenje (Lëvizja Vetëvendosje) 09.10.2018. godine, tokom zasedanja Odbora za pravna pitanja, mandate, imunitete, skupštinska pravila i procedure i nadzora nad Agencijom za borbu protiv korupcije.

NVO Aktiv želi da izrazi bezuslovnu podršku svim žrtvama ratnih sukoba koji su se desili na Kosovu tokom devedesetih i da istakne potrebu da se istima omogući pružanje pravde, te da počinioci odgovaraju za svoja dela. U tom smislu, NVO AKTIV izražava svoje rezerve u vezi sa sprovođenjem takve pravde kroz proceduru suđenja u odsustvu (in absentia) u uslovima odsustva pravne saradnje između Beograda i Prištine.

Suđenja u odsustvu su predmet veoma značajnih pravnih rasprava, što u nacionalanom, što u međunarodnom pravu. Suđenja u odsustvu se percipiraju kao kršenje fundamentalnog principa pravde  audi alteram partem (“neka se čuje glas i druge strane”), koji omogućava optuženim osobama da se brane tokom suđenja putem svedočenja, da imaju uvid u dokaze i dokumente, kao i da uvode svedoke odbrane. Kao takav, audi alteram partem omogućava osnovno pravo na pravično suđenje, koje podrazumeva fizičko prisustvo optuženog u takvim sudskim procesima. Fizičko prisustvo optuženog je karakteristika pravičnog suđenja i sadržano je u mnogim pravnim telima i dokumentima, među kojima su najznačajniji Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR) član 14. (3) (d), član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, gde je u oba slučaja Kosovo potpisnik dokumenata.

Zbog težine zločina koji se istražuju u kontekstu genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, a u cilju suđenja počinioca, većina međunarodnih pravosudnih organa je eksplicitno usvojila odredbe koji zahtevaju fizičko prisustvo optuženog, pri suđenjima za ova najteža kršenja ljudskih prava. Ovo važi i za Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (ICTY) – član 20. i 21. (4) (d), Međunarodni krivični tribunal za Ruandu (ICTR) – članovi 19. i 20. (4) (d), Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda – član 63. (1) i UNMIK-ov propis br. 2001/1, odeljak 1. Pravo optuženog da bude fizički prisutan tokom trajanja suđenja utvrđena je kroz sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) i Okvirnih odluka o evropskim nalozima za hapšenje (FD EAW), time utvrđujući skup uslova pod kojima su suđenja u odsustvu postala prihvatljiva u izuzetnim slučajevima.

Predloženi amandmani će uspostaviti pravni model koji će mnoge osobe srpske nacionalnosti (i drugih nealbanskih zajednica) podvrgnuti istragama i suđenjima u odsustvu za ratne zločine. Imajući u vidu politički status kvo, u smislu nepriznavanja i odsustva saradnje između pravnih i bezbednosnih institucija Beograda i Prištine, ostaje sumnja do koje mere će kosovski pravni sistem biti u stanju da se pravno pridržava prava na pravično suđenje. Ta zabrinutost se posebno odnosi na pravo optuženih osumnjičenih da budu adekvatno obavešteni o optužbama podnetim protiv njih, te da im se pruže dokazi i dokumenti o predmetu, kao i mogućnost uvođenja svedočenja svedoka u toku njihove odbrane. Ove karakteristike pravičnog suđenja su prepoznati od strane sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) i Okvirnih odluka o evropskim nalozima za hapšenje (FD EAW).

NVO Aktiv želi da izrazi duboku zabrinutost u vezi sa izmenama koje bi osnovnom principu pravde audi alteram partem i pravu na pravično suđenje doneli predloženi amandmani, a koji su garantovani Međunarodnim paktom za ljudska i politička prava, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Kosova. NVO AKTIV poziva Skupštinu Kosova da u potpunosti poštuje postojeći pravni okvir koji garantuje pravo na pravično suđenje, da potraži konstruktivnu pravnu saradnju za ostalim državama, naročito Republikom Srbijom, te da podstakne nevladin sektor da omogući input i ekspertizu u vezi sa daljim razmatranjima amandmana kosovskog Zakona o krivičnom postupku, a koji se tiču suđenjima u odsustvu, sve do čitanja drugog nacrta. NVO AKTIV naglašava potrebu za odlaganjem sprovođenja predloga zakona sve dok se ne postigne sveobuhvatni okvir o kapacitetima, procedurama i dogovorima o pravnoj saradnji između Kosova i Srbije u vezi sa ovim problemom. Budući razvoj događaja u vezi sa predloženim amandmanima će biti pažljivo praćen od strane NVO AKTIV, navodi ova nevlčadina organizacija.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare