Niš i Ćuprija partnerski o efikasnom upravljanju imovinom

NIŠ

U cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti javne uprave kroz unapređenje upravljanja imovinom, grad Niš će, u partnerstvu sa opštinom Ćuprija, realizovati projekat „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“.

Cilj projekta je stvaranje uslova za unapređenje upravljanje imovinom kroz popis i legalizaciju javne imovine u Nišu i Ćupriji i povećanje transparentnosti rada javne administracije, uvođenjem i razvojem Geografskog informacionog sistema i kreiranjem aplikacije za GIS. Na ovaj nači javna uprava biće bliža građanima i privredi.

I Niš i Ćuprija raspolažu velikim brojem različitih nepokretnosti, ali bez preciznih i pravno relevantnih podataka. Imajući u vidu da se efikasno upravljanje javnom imovinom nameće kao prioritetni zahtev u procesu razvoja i modernizacije, partneri su zajednički razvili predlog projekta ne bi li rešili identične problema sa kojima se, u ovoj oblasti, susreću.

Niš i Ćuprija imaju nameru da obezbede racionalno korišćenje i upravljanje imovinom u skladu sa Zakonom o javnoj svojini i Zakonom o planiranju i izgradnji i stave imovinu u funkciju investiranja i povećanja prihoda lokalne samouprave.

U ova dva grada trenutno ne postoje integrisani sistemi koji povezuju sve službe i evidentiraju i obrađuju podatke o nepokretnostima u javnoj svojini. Postojeći pristup ne daje pozitivne rezultate pa se susrećemo sa neregistrovanom i neklasifikovanom imovinom, iracionalnom upotrebom prostora i predmeta, relativno niskim stopama zakupa, korišćenjem imovine bez odgovarajućih naknada, nedostatkom organizacije i stručnih kadrova i netransparentnim i nefunkcionalnim radom lokalne administracije.

Realizacijom projekta u Nišu i Ćupriji, biće formirane jedinstvene baze podataka o integrisanim evidencijama za celokupnu imovinu, zajedno sa aplikacijama za sve aspekte i procese upravljanja imovinom. Specifičnost povezivanja Niša i Ćuprije predstavlja i uvođenje i razvoj GIS-a kao softverskog paketa u koji će biti ugrađeni kompletni podaci o imovini i omogućiti uvid u njih, kako između pojedinih službi, tako i prema građanstvu i potencijalnim investitorima.

Korišćenje ovakvog modela za upravljanje imovinom u vlasništvu Niša i Ćuprije znači jačanje administrativnih kapaciteta i efikasnije upravljanje imovinom, povećanje prihoda, bolju kontrolu troškova, uspešnije upravljanje rizicima i adekvatno održavanje imovine.

Kako neefikasno korišćenje javne imovine košta sve građane, gradovi partneri očekuju da, nakon realizacije planiranih projektnih aktivnosti, dođe do smanjenja troškova i povećanja prihoda od imovine u vlasništvu dveju lokalnih samouprava.

Korisnici projekta su, pre svega, administracija lokalnih samouprava Niša i Ćuprije, odnosno Sekretarijati i službe koji se bave upravljanjem javnom svojinom, kao i nadležni republički organi.

Projekat treba da doprinese sticanju novih znanja i veština zaposlenih u lokalnim samoupravama što će uticati na sveobuhvatnije ispunjavanje njihovih radnih zadataka i unapređenje rada, a samim tim i pružanje kvalitetnije usluge građanima Niša i Ćuprije.

Od višestrukog je značaja, kako za potencijalne investitore kojima će biti omogućeno lakše i brže informisanje o ciljanim lokacijama, tako i za građane koji, kao krajnji korisnici, imaju potrebu za pouzdanom, odgovornom i otvorenom administracijom. Unapređenje upravljanja javnom imovinom i finansijama stvara mogućnost i za uštede u budžetu kao i uslove za održivi lokalno-ekonomski razvoj

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare