Ne popuštati pod pritiscima konzervativnih intelektualaca, političkih stranaka i crkve

BEOGRAD

Više od 20 organizacija i više od 200 pojedinaca/ki potpisalo je saopštenje kojim se zahteva od Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Vlade Republike Srbije da hitno vrate lekciju u udžbenike biologije i preduzmu sve druge mere koje garantuju sekularnost države i naučne sadržaje u javnom obrazovnom sistemu države.

Odlukom radne grupe Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nadležnog Ministarstva nameće se zaključak da svaki oblik govora o seksualnosti u školama – u prirodnim ili društvenim naukama – nije poželjan, pa utoliko ne treba da bude ni dozvoljen.

U Republici Srbiji ne postoji predmet koji bi se bavio seksualnim razvitkom ljudske jedinke, takav da zahvati kako njene biološke osnove tako i društvene aspekte ljudske polnosti. Iako su učenici i učenice izloženi ispitivanju kompleksnih procesa mejoze i mitoze, te genetičkog razvoja ćelije i složenih organizama, naša telesnost, rodni, odnosno društveno određeni život polno specifičnih telesnih živih bića, kao i široko polje seksualnosti, za njih ostaju nedostupni.

Rešenje koje je prethodne godine pronađeno, da se u jednoj lekciji u udžbeniku za biologiju za osmi razred obradi to pitanje, bilo je kompromisnog karaktera. Biologija se otvorila i prema naučnim znanjima koja nisu nužno biološka, ali je time omogućeno da se na nivou osnovnog obrazovanja bar dotakne tema koja se ne može obrađivati u p okviru geografije, matematike i drugih oblasti koje su dostupne na najnižem i jedinom obaveznom obrazovnom nivou.

Ukoliko najpozvaniji u javnoj raspravi o programu i sadržaju udžbenika za biologiju (biolozi i biološkinje, nastavnice i nastavnici, o čemu svedoče jasne reakcije Srpskog biološkog društva, svih bioloških fakulteta u zemlji i Nacionalnog prosvetnog saveta) ne vide problem, postaje očigledno da se danas ponavlja situacija iz 2017. godine kada je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po ubrzanom postupku zaustavilo projekat uvođenja Obrazovnih paketa o seksualnom nasilju. I tada, kao i sada, država reaguje pod pritiskom konzervativnih intelektualaca, političkih stranaka i crkve.

Osuđujemo čin kojim se prosvetna pitanja uređuju na „Svenarodnom molebanu za svetinju braka i porodice“. Molebani nisu mesta na kojima se odlučuje o tome šta jeste ili nije nauka, niti se referendumima uređuju naučna dostignuća. Ako bude tako, možemo očekivati da se mnoštvo odseka na beogradskom univerzitetu zatvori zbog svoje tobožnje nenaučnosti.

Odlukom radne grupe Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nadležnog
Ministarstva nameće se zaključak da svaki oblik govora o seksualnosti u školama – u
prirodnim ili društvenim naukama – nije poželjan, pa utoliko ne treba da bude ni
dozvoljen.
U Republici Srbiji ne postoji predmet koji bi se bavio seksualnim razvitkom ljudske jedinke,
takav da zahvati kako njene biološke osnove tako i društvene aspekte ljudske polnosti. Iako su
učenici i učenice izloženi ispitivanju kompleksnih procesa mejoze i mitoze, te genetičkog razvoja
ćelije i složenih organizama, naša telesnost, rodni, odnosno društveno određeni život polno
specifičnih telesnih živih bića, kao i široko polje seksualnosti, za njih ostaju nedostupni.
Rešenje koje je prethodne godine pronađeno, da se u jednoj lekciji u udžbeniku za biologiju za
osmi razred obradi to pitanje, bilo je kompromisnog karaktera. Biologija se otvorila i prema
naučnim znanjima koja nisu nužno biološka, ali je time omogućeno da se na nivou osnovnog
obrazovanja bar dotakne tema koja se ne može obrađivati u okviru geografije, matematike i
drugih oblasti koje su dostupne na najnižem i jedinom obaveznom obrazovnom nivou.
Ukoliko najpozvaniji u javnoj raspravi o programu i sadržaju udžbenika za biologiju (biolozi i
biološkinje, nastavnice i nastavnici, o čemu svedoče jasne reakcije Srpskog biološkog društva,
svih bioloških fakulteta u zemlji i Nacionalnog prosvetnog saveta) ne vide problem, postaje
očigledno da se danas ponavlja situacija iz 2017. godine kada je Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja po ubrzanom postupku zaustavilo projekat uvođenja Obrazovnih paketa o
seksualnom nasilju. I tada, kao i sada, država reaguje pod pritiskom konzervativnih
intelektualaca, političkih stranaka i crkve.
Osuđujemo čin kojim se prosvetna pitanja uređuju na „Svenarodnom molebanu za svetinju
braka i porodice“. Molebani nisu mesta na kojima se odlučuje o tome šta jeste ili nije nauka, niti
se referendumima uređuju naučna dostignuća. Ako bude tako, možemo očekivati da se
mnoštvo odseka na beogradskom univerzitetu zatvori zbog svoje tobožnje nenaučnosti.
Zbog toga zahtevamo od nadležnog Ministarstva, Zavoda za unapređenje obrazovanja i
vaspitanja i Vlade Republike Srbije da hitno vrate lekciju u udžbenike biologije i
preduzmu sve druge mere koje garantuju sekularnost države i naučne sadržaje u javnom
obrazovnom sistemu države.

Dole potpisani,

Organizacije:
Centar E8
Mame su zakon
Alternativni centar za devojke
Centar za ženske studije
Rekonstrukcija Ženski Fond
BeFem, feministički kulturni centar
Ipak.Centar
Projekat Pričajmo o tome
Nacionalna asocijacija nastavnika/nastavnica Građanskog vaspitanja i saradnika/saradnica
(NAGVIS)
Ženski centar Užice
Centar za biopolitičku edukaciju
Ne davimo Beograd
Atina
Centar modernih veština
Građanske inicijative
Dugina Iskra
Centar za istorijske studije i dijalog
Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava
Skandinavski kutak
Laboratorija za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
Društveni centar Oktobar
Udruženje građana EGAL
Anglo-srpsko društvo
Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
Saopštenje potpisuju:
Sanja Radović, istoričarka
Jelena Ivković, specijalna pedagoškinja
Tanja Ignjatović, psihologinja
Mirjana Mitić, socijalna radnica
Nađa Duhaček, antropološkinja
Milan Miljković, profesor
Snežana Živanović, profesorka
Đurđa Trajkovic, profesorka
Dijana Malbaša, pravnica
Jovana Markulić, socijalna radnica
Jelena Memet, aktivistkinja
Mirjana Đurđević, književnica
Sarita Bradaš, psihološkinja
Svetislav Jovanov, dramaturg
Hristina Piskulidis, filološkinja

Anđelka Prvulović, sociološkinja
Marija Radoman, sociološkinja
Jelica Marić Dević, socijalna radnica
Anita Burgund Isakov, profesorka socijalnog rada
Milica Jeremić, filološkinja
Svetlana Nešić Bajgo, psihološkinja
Vladimir Mihić, psiholog
Jelisaveta Blagojević, filozofkinja
Tatjana Popović, prevoditeljka
Milica Miražić, psihoterapeutkinja u edukaciji
Ivana Jakšić, psihološkinja
Ivana Pantelić, istoričarka
Adriana Zaharijević, filozofkinja
Jelena Vidić, psihološkinja i psihoterapeutkinja
Milana Katašić, psihološkinja
Daša Duhaček, profesorka
Vedrana Mirković, psihološkinja
Jasna Jovanov, istoričarka umetnosti
Milica Lazić, psihološkinja
Stefan Janjić, novinar
Luka Todorović, psiholog
Marija Živković, psihološkinja i psihoterapeutkinja
Bojana Bodroža, psihološkinja
Norbert Šinković, novinar
Smiljana Milinkov, profesorka
Jelena Kleut, komunikološkinja
Paola Petrić, filološkinja
Milica Lazarević, pedagoškinja
Biljana Stanković, psihološkinja
Maja Sedlarević, lingvistkinja
Katarina Lončarević, filozofkinja
Bojana Obradović, psihološkinja
Jelena Milić Jerković, specijalna pedagoškinja i psihoterapeutkinja
Jelena Zulević, psihološkinja i psihoterapeutkinja
Kaja Damnjanović, psihološkinja
Gordana Marčetić-Radunović, socijalna radnica
Melita Ranđelović, pedagoškinja
Tatjana Matijaš,nastavnica GV, pedagoškinja
Biljana Slavkovic, psihoterapeutkinja
Danijela Radojevic, psihoterapeutkinja
Ivana Jankov,nastavnica biologije
Jana Damjanov, psihološkinja i psihoterapeutkinja
Dragana Prodanović, komunikološkinja
Marko Sinđić, socijalni radnik

Predrag Milanovic, etnomuzikolog
Vedrana Vukotić, bibliotekar arhivar
Nevena Strižak, psihološkinja
Demir Mekić, sociolog
Elizabet Vasiljevic, prevoditeljka
Marija Vukasinovic
Sanja Petrović Todosijević, istoričarka
Danijela Nikolić, sociološkinja
Aleksandra Marković, sociološkinja
Uroš Savković, evolucioni biolog
Vedrana Lacmanović, socijalna radnica
Anja Zečević, socijalna radnica
Biljana Stojković, profesorka
Arijana Luburić Cvijanović, profesorka
Dr Đorđe Miketić – oralni hirurg i narodni poslanik
Aleksandar Baucal, profesor
Smiljka Tomanović, profesorka sociologije
Irena Ristić, profesorka
Radmila Gujaničić,feministkinja
Aleksandar Todosijević, istoričar
Jelena Nidžović, filološkinja
Marijana Ristić Labus, socijalna radnica
Dejan Sredojević, profesor
Dušan Blagojević, filolog
Aleksandra Opačić, dr spec. urgentne medicine
Slobodan Savović, otorinolaringolog, profesor
Bojana Ćebić, izdavač
Nataša Kostić, istoričarka
Jasna Marković, profesorka matematike
Jelena Jaćimović, umetnica i aktivistkinja
Dejan Kožul, novinar
Danilo Dević, menadžer
Vanja Macanović, advokatica
Jovanka Pavlović, diplomirana specijalna pedagoškinja
Aleksandra Mirimanov, umetnica i likovna pedagoškinja
Aleksandar Đukanović, književnik i istoričar
Marija Ratković, teoretičarka i književnica
Marija Jakovljević, sociološkinja
Danijela Stefanović, istoričarka
Vesna Gošović, bibliotekarka
Sanja Kojić, profesorka
Elena Kuzmanović, psihološkinja i psihoterapeutkinja
Vladimir Opsenica, graf. dizajner, fotograf
Fabiola Gasperini, dr spec.interne medicine

Nemanja Stanković, kreativni direktor
Radina Vučetić, istoričarka
Doris Rafajlovski, psihološkinja
Radmila Gošović, profesorka u penziji
Željko Tešić, filolog
Srđan Radović, antropolog
Ivan Đorđević, antropolog
Zoe Gudović, umetnica i aktivistkinja
Jelena Višnjić, sociološkinja
Jelena Miletić, profesorka
Milena Dragićević Šešić, profesorka
Jovana Timotijević, teoretičarka arhitekture
Vera Mevorah, teoretičarka
Ivan Milenković, filozof
Marijana Matović, teoretičarka medija
Minja Marđonović, književnica i novinarka
Dunja Ilić, književna teoretičarka
Jelena Đorđević, profesorka
Jelena Petrović, feministička teoretičrka
Isidora Jarić, profesorka
Aleksandar Bošković, antropolog, profesor univerziteta
Biljana Đorđević, politikološkinja i narodna poslanica
Milena Vasić, pravnica
Nevena Petrušić profesorka
Srđan Milošević, istoričar i pravnik
Iris Žeželj, psihološkinja
Vladislava Gordić Petković, profesorka
Danka Purić, psihološkinja
Nemanja Marinović, novinar
Sandra Ilić, psihološkinja
Anja Mijović, pisac
Dijana Kockarević, učiteljica
Marko Porčić, arheolog
Jelena Disić, aktivistkinja
Martina Milutinović, psihoterapeutkinja
Konstantin Ilijević, docent
Miloš Jovanović, sociolog
Predrag Cvetičanin, sociolog
Dunja Dačić, muzičarka
Radivoje Jovović, politikolog
Isidora Čeleketić, građanska aktivistkinja
Jasmina Milojević, teoretičarka kulture
Natalija Mićunović, filozofkinja
Ksenija Forca, komunikološkinja

Svetislav Kostić, profesor
Jelena Joksimović, psihološkinja
Oliver Tošković, profesor, psiholog
Predrag Milidrag, filozof
Goran Marković,
TTara Đorić, menadžer
Nina Sibinović, dramaturg
Luka Stojanović, književnik i filozof
Miloš Đajić, magistar umetnosti i aktivista
Melanija Lojpur, filozofkinja i sindikalistkinja
Miloš Milić, filozof i programer
Ivana Vukic, arheolog
Nebojša Krivokuća, dramaturg
Ivana Kovačević, profesorka
Ljiljana Pantović, antropološkinja
Dragoslava Barzut, književnica i aktivistkinja
Ksenija Mišić, psihološkinja
Jelena Vasiljević, aktivistkinja
Irena Pejić, sociološkinja
Lada Stevanović, antropološkinja
Tamara Srijemac, novinarka
Senka Jankov, sociološkinja
Irena Pavlović, psihološkinja, preduzetnica
Jelena Diković, novinarka
Bojana Paser, filološkinja
Jovana Zafirović, sociološkinja
Aleksandar R. Miletić, istoričar
Aleksandra Gavrilović, andragoškinja
Marina Simić, antropološkinja
Dušica Urošević, profesorka srpskog jezika
Violeta Bogdanović Šutković, nastavnica sociologije i građanskog vaspitanja
Snježana Milivojević, profesorka
Milan Tešić, profesor srpskog jezika i književnosti
Dubravka Stojanović, istoričarka, profesorka
Meho Šutković, dipl. defektolog – somatoped
Milica Nikolić, filološkinja
Tamara Džamonja Ignjatović, profesorka psihologije i psihoterapeutkinja
Dušica Filipović Đurđević, psihološkinja
Jelena Ćeriman, naučna
Irena Fiket, naucna saradnicasaradnica
Đorđe Pavićević, profesor i narodni poslanik
Milena Pečenković Popović, magistar farmacije
Mira Marjanovic, konsultantkinja
Filip Trnavac, nastavnik likovne kulture

Selma Lazović, diplomirana inženjerka arhitekture
Jelena Vasiljević, antropološkinja
Sladjana Isailović, sociološkinja
Stefan Stamenković, antropolog
Mario Reljanović, doktor pravnih nauka
Bojana Radovanović, naučna saradnica
Anđela Čeh, komunikološkinja
Milan Marković, prevodilac
Milica Resanović, sociološkinja
Blanka Bogunović, profesorka
Natalija Lina Vušković, diplomirana biološkinja, penzionerka
Marija Branković, psihološkinja
Ana Perović, psihološkinja i psihoterapeutkinja
Branislava Opranović, novinarka
Ivana Maksimović, pravnica
Andrej Cvetić, politikolog
Vesna Bulić, profesor srpskog jezika i književnosti
Danka Spasovski, psihologinja
Brankica Drašković, novinarka
Slobodan G. Marković, profesor
Jelena Košanin, sociološkinja
Svenka Savić, profesorka

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare